ေတာင္ကိုရီးယား ကို စစ္ေရးအရ အေရးယူ ႏိုင္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား သတိ ေပးၿပီ…

ေတာင္ကိုရီးယား ကို စစ္ေရးအရ အေရးယူ ႏိုင္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား သတိ ေပးၿပီ…

ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ၿပဳံးယမ္းၿမိဳ႕၊ ဇြန္လ (၁၄)

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား ထားရွိသည့္ ဆက္ဆံေရး႐ုံကို ပိတ္ပစ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားအေပၚ ေနာက္ထပ္ အေရးယူမႈမ်ားတြင္ စစ္ေရးအရလည္း ပါဝင္လာႏိုင္ေၾကာင္း ကင္ဂ်ဳံအန္၏ ညီမျဖစ္သူ ကင္ယိုဂ်ဳံ သတိေပး ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္ အပ္ႏွင္းထား သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာအရ ေတာင္ကိုရီးယားအေပၚ ေနာက္ထပ္ အေရးယူမႈမ်ားျပဳရန္ တာဝန္ရွိသမ်ားကို ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ၎က ေျပာသည္။

မ်ားမၾကာသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကိုရီးယား ဆက္ဆံေရး႐ုံး အၿပီးတိုင္ ၿပိဳပ်က္သြားသည့္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ျမင္ကြင္းကို ေတြ႕ျမင္ရလိမ့္မည္ဟု ကင္ယိုဂ်ဳံကေျပာသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို ရန္သူ အျဖစ္ ၎က ေခၚေဝၚ သမုတ္လိုက္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား စစ္တပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အေနျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယားအေပၚ ေနာက္တစ္ဆင့္ အေရးယူမႈျပဳခြင့္ ရွိေၾကာင္း ကင္ယိုဂ်ဳံက ေျပာသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ေနထိုင္ သည့္ ဘက္ေျပာင္း ခိုလႈံသူမ်ားက ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္အေပၚ ေဝဖန္ထားသည့္ စာ႐ြက္မ်ားကို နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ လႊတ္တင္ ေပးပို႔ေနမႈအေပၚ ေျမာက္ကိုရီးယားက အမ်က္ေဒါသ ထြက္ေနခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယားက လ်စ္လ်ဴ ရႈခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားက ေဝဖန္ ေျပာဆိုၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမ်ား အားလုံးကို ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။

သမၼတ မြန္ေဂ်းအင္၏ ေတာင္ကိုရီးယား အစိုး ရသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညႇိႏႈိင္းသည့္ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာင္ကိုရီးယားအေပၚ တင္းမာသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးမွာ ဆိုး႐ြားလာဖြယ္ ရွိသည္။

crd : blacker

Add a Comment

Your email address will not be published.