မီတာဖတ္ စာေရး၏ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ယူနစ္ ၁၅၀ ကင္းလႊတ္ ခြ င့္ မခံစား ရတဲ့ အျပင္ နစ္နာ သြားတဲ့ ျဖစ္ရပ္

မီတာဖတ္ စာေရး၏ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ယူနစ္ ၁၅၀ ကင္းလႊတ္ ခြ င့္ မခံစား ရတဲ့ အျပင္ နစ္နာ သြားတဲ့ ျဖစ္ရပ္

လႈိင္ သာယာ ၿမိဳ႕နယ္၊ က်န္စစ္မင္း အိမ္ယာ တိုက္ (၄၅) ၊ အခန္း အမွတ္ (၀၀၄) ကပါ။ ေမလ အသုံးျပဳ မီတာ ေဘလ္ ေရာက္လာတာ ယခုလ ဖတ္ခ်က္ ၇၄၇ ယခင္လ ဖတ္ခ်က္ ၃၂၀ သုံးစြဲ ယူနစ္ ၄၂၇ မီတာခ က်သင့္ေငြ ၄၆၄၂၅ က်ပ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ၁၁၅၅၀ က်ပ္ ေပးသြင္းရန္ ၃၄၈၇၅ က်ပ္ ဆိုၿပီး ေဖၚျပ ထားပါတယ္။

လင္မယား ႏွစ္ေယာက္တည္း ေနတာ မနက္ ႐ုံးသြား ညက်မွ တိုက္ခန္း ျပန္ေရာက္ ပုံမွန္ လ်ပ္စစ္ မီးလုံး၊ ပန္ကာ ဘဲ သုံးလို႔ လစဥ္ ယူနစ္ ၁၀၀ ဝန္းက်င္ခန႔္ဘဲ ပုံမွန္ က်သင့္ ေပးေဆာင္ေနရတာပါ။ မတ္လ၊ ဧၿပီလ ကလည္း အစိုးရ က ယူနစ္ ၁၅၀ အထိ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးလို႔ ယူနစ္ ၁၀၀ ဝန္းက်င္ သာ သုံးတဲ့ ယခု ဒီ အခန္းေလး အဲဒီ ႏွစ္လလုံး မီတာခ က်သင့္ေငြ မေပးေဆာင္ခဲ့ရပါဘူး။ ယခု ေမလ အသုံးျပဳ မီတာခ ၄ ေသာင္းေက်ာ္ က်သင့္ၿပီး ၁ ေသာင္းေက်ာ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးသည့္တိုင္ေအာင္ ၃ ေသာင္းခြဲ ခန႔္ မီတာခ ေဆာင္ရမယ္ ဆိုေတာ့ မ်က္လုံး ျပဴး မ်က္ဆံျပဴး ရပါတယ္။

ဒီ ဝန္ထမ္း လင္မယား ႏွစ္ေယာက္က ဒီ တိုက္ခန္း မွာ ဌါးေနတာပါ။ ကုမၸဏီ က ဦးစီး လုပ္ေဆာင္တဲ့ အဌါးအိမ္ရာ စခန္းပါ။ စံနစ္ တက် ေဆာင္႐ြက္ထားသလို စည္းကမ္းလည္း ႀကီးပါတယ္။ ယခုလို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ယူနစ္ ၁၅၀ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးတဲ့ လေတြမွာေတာင္ တိုက္ခန္း နံပါတ္ေတြအလိုက္ ယခင္ လက ဖတ္တဲ့ မီတာယူနစ္၊ ယေန႔ လမကုန္မွီ ရွိေနတဲ့ ယူနစ္၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးတဲ့ မီတာ ၁၅၀ ႏုတ္ၿပီး သုံးစြဲၿပီး ပို/လို စာရင္းဇယား ဆိုၿပီး လမကုန္မွီ ရက္သတၱပါတ္ခန႔္ အလိုမွာ ေဖၚျပပါ စာရင္း ဇယား နဲ႔ တိုက္ ေၾကာ္ျငာ သင္ပုန္း မွာ ကပ္ၿပီး လစဥ္ အသိေပး ႏိုးေဆာ္ ေနတာပါ။

ဒါေၾကာင့္ အဌါးအိမ္ရာ ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်ာထံ ေတြ႕ဆုံ ေျပာ ျပေတာ့ ခ်က္ျခင္း ျပန္စစ္ေပးပါတယ္။ ခက္ခဲမႈ႕လည္း မရွိပါဘူး။ မီတာခ ပိုေတာင္းတဲ့ တိုက္ခန္းရဲ႕ မီတာပုံးကို ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ယူလိုက္ေတာ့ ပုံ မွာပါတဲ့အတိုင္း ၅၃၅ ယူနစ္ သာ ရွိပါတယ္။ အဌါး အိမ္ရာ ကုမၸဏီ ကေတာ့ ေျပာပါတယ္၊ EPC ကို report လုပ္ေပးပါ့မယ္ေပါ့ ,, ဒါေပမဲ့ မီတာ ေဘလ္က ထြက္လာၿပီမို႔ မီတာခ က ေပးသြင္းရေတာ့မွာပါ။ ေနာင္လေတြမွာ ယခုရွိရင္း မီတာယူနစ္ထက္ ပိုသုံးထားတဲ့ ယူနစ္ေတြကို EPC က ခုႏွိမ္ေပးမွာပါ။

သို႔ေသာ္ အခု ဇြန္လ မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ က ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးခဲ့တဲ့ ယူနစ္ ၁၅၀ ကို မခံစားရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး၊ ဘာ့ေၾကာင့္ဆိုေတာ့ မီတာဖတ္စာေရးက ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးမဲ့ ဇြန္လ အတြက္ ယူနစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေက်ာ္လြန္ ေရးမွတ္လိုက္လို႔ အလႊာလိုက္ တန္ဖိုးျမင့္သြားတဲ့ ၁၅၀ ယူနစ္အထက္ သုံးရင္ က်သင့္ေငြက တစ္ယူနစ္ ႏူန္း ၁၂၀ က်ပ္ နဲ႔ ၁၂၅ က်ပ္ နဲ႔ တြက္ထားလို႔ ယူနစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ဘိုး အတြက္ ၂ ေသာင္းခြဲက်ပ္ ဝန္းက်င္ နစ္နာဆုံးရႈံး သြားတဲ့အတြက္ စိတ္မေကာင္းပါဘူးဗ်ာ ,,,, တဲ့

မီတာဖတ္စာေရး ရဲ႕ ပ်င္းရိျခင္း မိမိတာဝန္ မိမိ မေက်ႁပြန္ ျခင္း ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ” ေပးကားေပး၏ မရ ” ျဖစ္သြားတာ ဝမ္းနည္းပါတယ္ တဲ့ ဗ်ာ ,,,, EPC ရဲ႕ ဝင္ေငြရေငြ စာရင္းထဲ ေပးသြင္းရေတာ့မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အခု နစ္နာဆုံးရႈံးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေအာင္ အခန္း အမွတ္ (၀၀၄) က ဝန္ထမ္း လင္မယား ႏွစ္ဦးအတြက္ ဆုေတာင္းေပး ၾကပါ ခင္ဗ်ာ ,,,,,

Thein Htun

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × one =