စီးပြားေရး အကြက္ျမင္တဲ့တ႐ုတ္အစိုးရနဲ႔ တ႐ုတ္ယြမ္ကို အက်ဘက္မွာ ရွိေနစခ်င္တဲ့ တ႐ုတ္သမၼတရဲ႕ ေၾကာက္စရာ မဟာဗ်ဴဟာႀကီးမ်ား

စီးပြားေရး အကြက္ျမင္တဲ့တ႐ုတ္အစိုးရနဲ႔ တ႐ုတ္ယြမ္ကို အက်ဘက္မွာ ရွိေနစခ်င္တဲ့ တ႐ုတ္သမၼတရဲ႕ ေၾကာက္စရာ မဟာဗ်ဴဟာႀကီးမ်ား

တ႐ုတ္ယြမ္ေငြေၾကး ကို တ႐ုတ္ အစိုးရကဘာေၾကာင့္ အက်ဘက္ မွာ ရွိေစခ်င္တာလဲ?

ေမလ ၂၄ရက္ေန႔တုန္းက တ႐ုတ္ဗဟိုဘဏ္ (PBOC)က ယြမ္ေငြရဲ႕ ရည္ၫႊန္းႏႈန္းကို သတ္ မွတ္ဖြင့္ရာ၌ ၂၀၀၈ဘ႑ာေရးပ်က္ကပ္ေနာက္ ပိုင္းအနိမ့္ဆုံးႏုန္းျဖစ္တဲ့ 1$=7.1209ယြမ္အထိခ်၍ ဖြင့္ခဲ့ပါသည္။ၿပီးခဲ့တဲ့ၾကာသပေတးေန႔တုန္းက ဗဟိုဘဏ္(PBOC)က ရည္ၫႊန္းႏႈန္းကို 1$=7.0608ယြမ္ ဟူ၍ သတ္မွတ္ခဲ့ရာကေန ေသာၾကာေန႔မွာေတာ့ 1$=7.0865ယြမ္ဟူ၍ 257 pips အထိေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ရည္ၫႊန္းႏႈန္းကို သတ္မွတ္ဖြင့္ခဲ့ပါသည္။လတ္တေလာကာလ၌ တ႐ုတ္က ယြမ္ေငြေၾကးကို တမင္ခ်ေနသည္လို႔ ဆိုၾကသူေတြလည္းရွိၾက။

တခ်ိဳ႕ကေတာ့ တမင္ခ်လို႔ က်တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေဈးကြက္အေနအထားအရ က်တာလို႔ ဆိုတာမ်ိဴးေတြလည္း ရွိေနပါသည္။လက္ရွိ၌ေတာ့ အေမရိကန္ တေဒၚလာကို ၇ယြမ္အထက္၌ ရွိေနပါသည္။ ယြမ္ေငြေၾကး က်ဆင္းမႈ႕ ရွိလာခဲ့ရင္ တ႐ုတ္ပို႔ ကုန္ေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္၌ (အေမရိကန္၊ဥေရာပ၊အိႏၵိယတို႔ရဲ႕ပို႔ကုန္ေတြႏွင့္ ယွဥ္ရာ၌ )ေဈးခ်ိဳလာမည္။ယြမ္ေငြေၾကးတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈ႕သည္ တ႐ုတ္ပို႔ကုန္ေတြရဲ႕ဝယ္လိုအားကိုျမင့္တက္လာေစႏိုင္ပါသည္။အဲဒိအေနအထားဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့အဆင္ေျပ ေကာင္းမြန္ႏိုင္ေပမယ့္ အေမရိကန္၊အိႏၵိယႏွင့္ ဥေရာပ တို႔ရဲ႕ ကုန္စည္မ်ား ႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားတို႔ကေတာ့တ႐ုတ္ထုတ္ကုန္ မ်ားႏွင့္ေဈးကြက္၌ ယွဥ္ရာ၌ ေဈးေျမာက္ ကုန္ၾကသည္။

ထိုအေနအထားကေန အေမ ရိကန္၊အိႏၵိယႏွင့္ ဥေရာပတို႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ ေတြက ေရာင္းအားက်ဆင္းႏိုင္ၿပီး၊ေနာက္ ဆက္တြဲရလာဒ္အေနျဖင့္ စီးပြားေရးတိုး တက္မႈ႕ႏႈန္းကို က်ဆင္းေစႏိုင္ၿပီး၊အလုပ္ လက္မဲ့ႏႈန္းေတြလည္း မ်ားစြာ ျမင့္တက္ လာေစႏိုင္ပါသည္။အဲဒိအေနအထားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ရဲ႕ယြမ္ေငြတန္ဖိုးကို တမင္ခ်မႈ႕လုပ္ ျခင္းအား အေမရိကန္၊ဥေရာပ၊အိႏၵိယအပါ အဝင္ပို႔ကုန္ဦးစားေပးႏိုင္ငံမ်ားတို႔က လက္ခံႏိုင္ ျခင္းမရွိၾကေပ။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ႕ လုပ္ရာမွာလည္းဆန႔္က်င္ ဘက္ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔ အေပၚ ၌ကုန္သြယ္ေရး မမွ်တမႈ႕ သေဘာကေန ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြျပမႈ႕ကိုပါ ႀကီးလာေစႏိုင္ပါသည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြေၾကးတန္ဖိုး ျမင့္တက္လာခဲ့ ရင္ေတာ့ အထက္ကႏွင့္ ေျပာင္းျပန္သေဘာ ရွိႏိုင္ပါသည္။ယြမ္ေငြေၾကး တန္ဖိုးျမင့္တက္ ေနပါက တ႐ုတ္ပို႔ကုန္ေတြဟာ ေဈးကြက္ထဲ ၌ မ်က္ႏွာပန္း မလွ ရွိေစႏိုင္သလို၊တျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတို႔ရဲ႕ ပို႔ကုန္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ရာ၌လည္း ေဈးေျမာက္ႏိုင္လို႔ စိတ္ဝင္စားမႈ႕ ေလ်ာ့က် ႏိုင္ပါသည္။

တ႐ုတ္ရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္ မႈ႕ႏႈန္းကိုလည္း ထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး၊အလုပ္ လက္မဲ့ႏႈန္းကိုလည္း ျမင့္တက္ေစႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ယြမ္ေငြေၾကး တန္ဖိုး ျမင့္တက္ေနသည့္ အေနအထားကို တ႐ုတ္အစိုးရက ႏွစ္ၿမိဳ႕လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း၌ တ႐ုတ္စီး ပြားေရးဟာ လွ်င္ျမန္စြာ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါ သည္။၂၀၁၈ထဲ၌ တ႐ုတ္ရဲ႕ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး စုစုေပါင္းဟာ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ပို႔ကုန္တန္ဖိုး တခုလုံးရဲ႕ ၁၃.၄%အထိ ရွိလာပါသည္။အေမ ရိကန္ေတာင္မွ တ႐ုတ္ရဲ႕ေနာက္၌ ၉%ျဖင့္ ဒုတိ ယေနရာ၌ ရပ္တည္ေနျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုထိုေသာ အေနအထားမ်ားတို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္က ယြမ္ေငြေၾကးကို အတက္ဘက္ ထက္အက်ဘက္သို႔ ေရာက္ဖို႔အေရးကိုသာလိုလား ေနျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ထဲ၌ ယြမ္ေငြေၾကးက က်ဆင္းမႈ႕မ်ား စြာရွိခဲ့ၿပီး၊(အေမရိကန္ေဒၚလာ) တေဒၚလာကို ၈.၂ယြမ္အထိေတာင္ေဖာင္းပြက်ဆင္းမႈ႕ရွိခဲ့ပါသည္။၂၀၁၃ထဲမွာေတာ့ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြေၾကးတန္ဖိုး ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာရာကေန တေဒၚလာကို ၆ယြမ္အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။အေမရိကန္က တ႐ုတ္ရဲ႕ယြမ္ေငြေၾကးတမင္ခ်မည့္အေရးကို သတိေပး ၿခိမ္းေျခာက္မႈ႕ေတြ အၿမဲလိုလိုလုပ္ေနခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၉၊ၾသဂုတ္လ ၅ရက္ေန႔၌ ထရမ့္အစိုးရက တ႐ုတ္ကို “ေငြေၾကးႀကိဳး ကိုင္ စီမံကစားသူ”အျဖစ္ အမည္တပ္စြပ္စြဲမႈ႕ လုပ္ခဲ့ ပါသည္။အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ဟာ ယြမ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈ႕ေတြ ရွိလာရင္ ေဈးကြက္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း က်ဆင္း ေနတာေတာင္မွ ျငင္းခုံမႈ႕ေတြက ဆက္၍ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြအတြက္လည္း ယြမ္ေငြတန္ ဖိုးက်ဆင္းမႈ႕ ရွိလာရင္ ဖိအားသေဘာ ရွိလာ ေစႏိုင္ပါသည္။

နဂိုကမွ တ႐ုတ္ပစၥည္းေတြက ေဈးေပါရတဲ့အထဲ ယြမ္ေငြေၾကးကပါ ထပ္ ၿပီး က်ဆင္းမႈ႕ ရွိလာရင္ေတာ့ ေဈးကြက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ရမႈ႕၌ အသာစီးရဖို႔ လြန္စြာခက္ခဲမႈ႕ ရွိေစ ႏိုင္ပါသည္။တ႐ုတ္ေဈးကြက္ကို အမွီျပဳကုန္စည္တင္ပို႔မႈ႕ လုပ္ေနၾကတဲ့ ဘရာဇီး၊႐ုရွား၊ေတာင္အာ ဖရိက ႏိုင္ငံတို႔လို ထြန္းသစ္စႏိုင္ငံေတြလည္း ထိခိုက္မႈ႕ မ်ားစြာရွိေစႏိုင္ပါသည္။ယြမ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းလာပါက ထိုင္ဝမ္၊ေတာင္ ကိုးရီးယားလို ႏိုင္ငံမ်ိဴးေတြအတြက္ ပိုလို႔ ေတာင္ ထိခိုက္မႈ႕ေတြ ရွိႏိုင္ပါသည္။ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္းႏွင့္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံေတြကလည္း ယြမ္ ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ႕ ရွိလာပါက ထိခိုက္မႈ႕ စာရင္း၌ ထိပ္ဆုံးပိုင္းေနရာမ်ား၌ ရွိႏိုင္ၾက ပါသည္။

ယြမ္ေငြေၾကး အက်ဘက္သို႔ ရွိေနျခင္းဟာ တ႐ုတ္စီးပြားေရးအတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဴး ျဖစ္ထြန္းမႈ႕ေတြ ရွိေစႏိုင္ေပမယ့္ အလြန္အကြၽံ ထိုးက်ျခင္းလို အေျခအေနမ်ိဴးကိုေတာ့ တ႐ုတ္အစိုးရက လႊတ္ထားလို႔မရေပ။တ႐ုတ္ စီးပြားေရးဟာ ကမာၻေပၚ၌ ဒုတိယအင္အားအ ႀကီးဆုံးလည္းျဖစ္ပါသည္။ဒုတိယ FDIအမ်ား ဆုံးလက္ခံရရွိတဲ့ ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ ပါသည္။ ယြမ္ေငြေၾကးသာ အလြန္အကြၽံထိုးက်ေနမည္ ဆိုပါက အရင္းအႏွီး စီးထြက္မႈ႕မ်ိဴးေတြ မ်ား စြာရွိလာေစႏိုင္သလို၊တ႐ုတ္စီးပြားေရးအေပၚ ၌လည္း ယုံၾကည္မႈ႕ေတြ က်ဆင္းလာေစႏိုင္ ပါသည္။

အဆိုးဆုံးရွိလာႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္း အခ်က္ ကေတာ့ အေမရိကန္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ၿပီး ကုန္သြယ္စစ္ အရွိန္ျပန္ျမင့္တက္လာ တဲ့ အျဖစ္မ်ိဴးအထိေတာင္ ရွိလာေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္အစိုးရဟာ ယြမ္ေငြေၾကး ကို အက်ဘက္၌ အလြန္အကြၽံအထိေတာ့ အက်ခံ လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ ……#KoNayNay Sun,Jun 14

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × two =