မၾကာမီ ဖြင့္လွစ္ေတာ့ မယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ က သီတဂူ စကၡဳဒါန ေဆး႐ုံ…

မၾကာမီ ဖြင့္လွစ္ေတာ့ မယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ က သီတဂူ စကၡဳဒါန ေဆး႐ုံ…

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူ ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ၁၅-၆-၂၀၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ခင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္-၁၀ ပင္လုံလမ္းတြင္ တည္ရွိေသာ သီတဂူဗုဒၶတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္) ၈-ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ “သီတဂူစကၡဳဒါန အဆင့္ျမင့္ေဆး႐ုံ” ကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ ေတာ္မူသည္။

ယေန႔နံနက္ စကၡဳဒါနေဆး႐ုံတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ေခတ္မီစမ္းသပ္ စစ္ေဆးသည့္ စက္သစ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ မ်က္စိအထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ သီတဂူသာသနာျပဳအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဦးျမေအာင္၊ သီတဂူေဒါက္တာဦးသိန္းျမင့္ (အဂၤလန္)ႏွင့္ သီတဂူစကၡဳဒါနေဆး႐ုံေတာ္မ်ား လွည့္လည္ကုသေရးတာဝန္ခံ သီတဂူေဒါက္တာဦးစေဂ်လြင္တို႔က သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး၊ ဗုဒၶဂါယာဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေဝဇယႏၲာဆရာေတာ္ႀကီးတို႔ကို စတင္စမ္းသပ္ စစ္ေဆးျခင္း မဂၤလာျပဳခဲ့ပါသည္။

သီတဂူစကၡဳဒါန အစီစဥ္ စတင္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၃ခုႏွစ္-ဇန္နဝါရီလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္-ဒီဇင္ဘာကုန္အထိ စမ္းသပ္ စစ္ေဆး ၅၂၂,၇၃၀ ဦး၊ ခြဲစိတ္ကုသလူနာ-၁၀၀,၈၅၄ ဦးတို႔ကို စကၡဳဒါန အလင္းကုသိုလ္ ျပဳေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သီတဂူ ဆရာေတာ္ႀကီး တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ၿပီးေသာ သီတဂူ-အာယုဒါန၊ အာေရာဂ်ဒါန၊ စကၡဳဒါန ေဆး႐ုံေတာ္ေပါင္း-၃၇ ႐ုံရွိၿပီး (ေဆာက္လုပ္ေနဆဲမ်ားမွာ) ၃၈။ စစ္ကိုင္းတိုင္း-ပုလဲၿမိဳ႕၊ ၃၉။ တနသၤာရီတိုင္း-ပုေလာၿမိဳ႕၊ ၄၀။ ရန္ကုန္တိုင္း-ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ၄၁။ တနသၤာရီတိုင္း-ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ၄၂။ စစ္ကိုင္းတိုင္း-ခႏၲီးၿမိဳ႕၊ ၄၃။ စစ္ကိုင္းတိုင္း-အင္းေတာ္ၿမိဳ႕၊ ၄၄။ မႏၲေလးတိုင္း-ကူမဲၿမိဳ႕ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

သီတဂူေဆး႐ုံ အမွတ္စဥ္-၄၀ ျဖစ္ေသာ သီတဂူ စကၡဳဒါနေဆး႐ုံ (ရန္ကုန္)ကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိသည့္အခါသမယတြင္ Grand Open မဂၤလာအခမ္းအနားျဖင့္ မ်က္စိေဝဒနာရွင္မ်ားအား စကၡဳဒါနကုသေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာသတင္းအား ႀကိဳတင္ သိရွိေစအပ္ပါသည္။

သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ႏိုင္ငံအဝွမ္း ေဆး႐ုံေတာ္-၄၅ခု တည္ေဆာက္ရန္ ရည္စိတ္သန္လွ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိစာရင္းအရ အားလုံးၿပီးစီးကာဖြင့္လွစ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သီတဂူ-အာယုဒါန၊ အာေရာဂ်ဒါန၊ စကၡဳဒါန ေဆး႐ုံေတာ္ေပါင္း-၄၄ ခုျဖင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးက႑ကို႔ အားျဖည့္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးက႑၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ သီတဂူစကၡဳဒါနေဆး႐ုံ (ရန္ကုန္) ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အဖက္ဖက္က ပါဝင္ကုသိုလ္ယူၾကသည့္ ေစတနာရွင္မ်ား၊ အလႉရွင္ မ်ား၏ မြန္ျမတ္ေသာအလႉေတာ္ကို သီတဂူသာသနာျပဳအဖြဲ႕က ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖင့္ သာဓုအႏုေမာဒနာ ေခၚဆိုပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

သီတဂူစန္းလပမာ ခ်မ္းျမ သာယာ ရွိၾကပါေစ…
သီတဂူသာသနာျပဳအဖြဲ႕

Add a Comment

Your email address will not be published.