“တိုက္ေပၚ ကို ခိုးဖို႔ တက္လာၿပီး အိမ္ရွင္ ထြက္လာရင္ သတ္ဖို႔ အဆင္သင့္ျပင္ေနတဲ့ သူခိုး” (ဗီဒီယိုဖိုင္)

“တိုက္ေပၚ ကို ခိုးဖို႔ တက္လာၿပီး အိမ္ရွင္ ထြက္လာရင္ သတ္ဖို႔ အဆင္သင့္ျပင္ေနတဲ့ သူခိုး” (ဗီဒီယိုဖိုင္)

တိုက္ေပၚ သူခိုးတက္တယ္ မိရင္သတ္ သြားမွာပါ ဂြအႀကီးႀကီး ပါလာပါတယ္

မီးသတ္တိုင္ က ေၾကးေခါင္းႀကီး ေပ်ာက္လို႔ CCTV ကေနျပန္ၾကည့္မွသိရတာပါ တံခါးသာဖြင့္မိရင္ အိမ္ထဲ အတင္းတိုးဝင္ပီး တစ္ခုခုလုပ္သြားႏိုင္တယ္ လူေတြရင္ အရမ္းအႏၲာရယ္ကိုရွိပါတယ္ ကံေကာင္းလို႔ ကိုယ္လဲ အျပင္မထြက္လာမိတာပါ

အေရးေပၚမီးသတ္တိုင္က ေၾကးေခါင္း ကိုလာျဖဳတ္ခိုးတာ ေအာက္ကတိုင္ကိုလဲ ျဖဳတ္ခိုးသြားပါတယ္ ဒီေန႔ျဖစ္တာပါ

လူထြက္လာရင္ သတ္သြားမယ့္ ပုံစံမ်ိဳး ညီမအခန္းဘက္ ကိုလဲ ‌နားေထာင္ပီးနားစြင့္ေန ပါတယ္ လူထြက္လာရင္ ႐ိုက္သြားမွာပါ .. ေအာက္ေလွခါးတံခါးအၿမဲပိတ္ထားပါတယ္ ဒီေန႔မွပြင့္ပီး တက္လာတာပါ ႐ိုက္မယ္ဆို ႐ိုက္လို႔ရတဲ့ လက္နက္ပါလာပါတယ္ အားလုံး သတိရွိၾကပါ

ခုေခတ္က အရမ္းေၾကာက္စရာ ေကာင္းေနပီ ကိုယ္သာထြက္လာ မိရင္ တစ္ခုခုလုပ္သြားမွာ ႐ုပ္ႀကီးရင္ လုပ္ရဲမယ့္႐ုပ္ႀကီး ေၾကာက္စရာေကာင္း လိုက္တာ မေၾကာက္မလန႔္ လာလုပ္သြားတာပါ

႐ုပ္သံၾကည့္ရန္ (1)

႐ုပ္သံၾကည့္ရန္ (2)

႐ုပ္သံၾကည့္ရန္ (3)

တိုက္ေအာက္ေလွခါး တံခါးေသခ်ာပိတ္ၾကပါ အိမ္တံခါးကိုလဲ သံပန္းပါေသာ့ခတ္ၾကပါ လူသာထြက္လာရင္ လုပ္ဖို႔ အသင့္ေစာင့္ေနတဲ့ပုံစံပါ

crd : topmmnews