၂၀၂၀ ဇြန္လ (၁၆)ရက္ မွ ၊ (၂၃)ရက္ အတြင္း ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္

၂၀၂၀ ဇြန္လ (၁၆)ရက္ မွ ၊ (၂၃)ရက္ အတြင္း ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္

မိတ္ေဆြမ်ား အားလုံးအတြက္

၂၀၂၀ ဇြန္လ (၁၆)ရက္မွ ၊ (၂၃)ရက္ အတြင္း

ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္

(၁)ပတ္စာ ေဟာ စာတမ္း

အကြၽႏ္ုပ္၏ ဣဌသေဘာေဆာင္ သည့္ ေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား မွန္ကန္၍ ၊ အနိဌသေဘာေဆာင္သည့္ မေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားပါေစသတည္း။ …. ။

မိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ိဳး မ်ားကို အစဥ္လိုလားေသာ

မင္းသိမ္းခိုင္ (ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 20 =