Facebook , Viber, Messger သုံး ရင္း ေထာင္နန္း မစံခ်င္ရင္ ဒါေလး ဖတ္ထားပါ…

Facebook , Viber, Messger သုံး ရင္း ေထာင္နန္း မစံခ်င္ရင္ ဒါေလး ဖတ္ထားပါ…

Facebook သုံးသူတိုင္း သိထားသင့္ တဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ပုဒ္မ ၆၆

ပုဒ္မ၆၆။ မည္သူမဆို ေအာက္ပါ ျပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈ …!ထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ထိုသူအား ၃ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ ၊ ဒဏ္၂ရပ္လုံးျဖစ္ေစခ်မွတ္ရမည္။ပုဒ္မ၆၆(က)။ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္အတြင္းသို႔ ယင္း၏ပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္စီမံခန႔္ခြဲခြင့္ ရွိသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ ဝင္ေရာက ္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊

စံခ်ိန္စံၫႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္ကိုျဖစ္ေစ၊ မူလ အေန အထားကိုျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းနားရွင္ေအာင္ေျပာရရင္ပုဒ္မ၆၆(က)facebook /gmail ကို ခိုးယူျခင္းပါ။ Passwordေျပာင္းျခင္း / gmailေျပာင္းျခင္းပါ။

ပုဒ္မ၆၆(ခ)။ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ကို ထိခိုက္ေစရန္ ဗိုင္းရပ္စ္ ( သို႔မဟုတ္ )အျခားနည္း နဲ႔ ဝင္ေရာက္ေစျခင္း…!!နားရွင္းေအာင္ေျပာရရင္~~~ပုဒ္မ၆၆(ခ)link အတုေတြကတဆင့္ အခ်က္အလက္passwordခိုးယူျခင္းပါ။#ပုဒ္မ၆၆(ဂ)။

#ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ကိုသုံး၍ #ေငြေၾကးနဲ႔ပစၥည္းကို ခိုးယူျခင္း၊#လိမ္လည္ျခင္း၊#အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္#အက်ိဳးပ်က္ေစျခင္း#နားရွင္းေအာင္ေျပာရရင္~~~#ပုဒ္မ၆၆(ဂ)#onlineshoppingကတဆင့္ေငြလိမ္ယူျခင္းမ်ိဳးပါ။

ပုဒ္မ၆၆(ဃ)။ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ကိုသုံးၿပီးလူတစ္ေယာက္ ကိုေျခာက္လွန႔္ျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊မတရားတားဆီးကန႔္ကြတ္ျခင္းအသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊မေလွ်ာ္ၾသဇာသုံးျခင္း ၊ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊မ႐ိုးေျဖာင့္ေသာနည္းျဖင့္ျပန္လည္ျဖန႔္ေဝျခင္း

နားရွင္းေအာင္ေျပာရရင္~~~ပုဒ္မ၆၆(ဃ)facebookက တဆင့္လူ တစ္ေယာက္ကို ဆဲဆို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊mentionေခၚဆဲျခင္း၊ပုံေတြသုံး မဟုတ္သတင္းေရးျခင္း၊ ပ်က္ဆီးေစမႈနဲ႔ tag တြဲျခင္း၊သူတစ္ပါး တင္ထားေသာ Post ကို By Name ျဖင့္ Screen Shot ျပန္ယူတင္ျခင္း ..,

Share အျဖစ္တင္ျခင္း၊မ႐ိုးသားသည့္သေဘာျဖင့္Photo Comment ျပဳလုပ္၍ မန႔္ျခင္း…!စတဲ့ အျပဳအမူေတြ က်ဴးလြန္ရင္ကိုယ္တိုင္တရားဆြဲစရာမလိုပဲ ၾကားလူတစ္ေယာက္ကအမႈဖြင့္ေပး႐ုံ နဲ႔ အာမခံ မရွိေထာင္၃ႏွစ္ခ်လို႔ရပါတယ္။

Screenshot သက္ေသအေထာက္အထားနဲ႔ က်ိန္းေသေထာင္က်ေအာင္ ခ်လို႔ရတယ္။ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ကိုယေန႔ facebookေပၚမွာက်ဴးလြန္ေနသူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ခ်မွတ္ၿပီးသား ဉပေဒအတြင္းမွာ ေဟာင္းသြားတာမရွိဘူး…!

ဥပေဒ မျပဳရေသးခင္သာေနာက္ေၾကာင္းျပန္အေရးယူမရတာ။တကယ္တမ္းဥပေဒကို နားလည္သူကလူတစ္ေယာက္ကိုBy name တပ္ facebook ေပၚေစာ္ကားဖို႔ေနေနသာ Share တာေတာင္ သတင္း ပိုစ့္ ၊ပညာေပး ပိုစ့္ေလာက္ shareရဲတာComment ေပးတာေတာင္ သတိထားေပးၾကရတယ္။

ပုဒ္မ ၆၆ သိပ္ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းတယ္ေနာ္.., သတိထား..!အသေရဖ်က္မႈ(ပုဒ္မ ၅၀၀) နဲ႔ ၆၆ဃ ဥပေဒ၊ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ ၆၆ဃ ဥပေဒကို လုံးဝမသိေသးေသာ သူမ်ားႏွင့္ နားမလည္ေသာသူမ်ားအား သိရွိေစရန္ ပထမဆုံး သိထားရမွာက ပါးစပ္နဲ႔ေျပာတဲ့ အသေရဖ်က္မႈဟာ ႐ိုး႐ိုး ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍ ပုံႏွိပ္မီဒီယာေပၚ ေရာက္သြားၿပီ

သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္းေတြမွာ ပါလာၿပီဆိုရင္ ပုဒ္မ ၂၅ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒပုဒ္မ ပုဒ္မ၂၅ ထပ္တိုးပါတယ္။ဆိုရွယ္မီဒီယာ ေဖ့ဘုတ္ အြန္လိုင္းေပၚထိ ေရာက္သြားမယ္ဆိုရင္ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ဃ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ဒါကိုအရင္ဆုံး သိထားၾကဖို႔လိုပါတယ္။

ပါးစပ္ကပဲေျပာေျပာ စာနဲ႔ပဲေျပာေျပာ အြန္လိုင္းေပၚေရာက္တဲ့အဆင့္ေရာက္ရင္ေတာ့ အသေရဖ်က္မႈ သတ္မွတ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ရာဇသတ္ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔စပါတယ္။အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ပုဒ္မ ၅၀၀/ ပုဒ္မ ၂၅/ ပုဒ္မ ၆၆ဃ ဆိုၿပီး ကြဲျပားသြားတာကို သိရပါမယ္။အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ႐ိုင္းစိုင္းသည့္ ေကာမန႔္မ်ားေပးျခင္းChat box တြင္ ႐ိုင္းစိုင္း သည့္စကားမ်ားေျပာဆိုျခင္းအုပ္စုဖြဲ႕၍ ႐ိုင္းစိုင္းသည့္

စကား မ်ား ေျပာဆို ျခင္း မ်ားသည္ ဆက္သြယ္ေရး ပုဒ္မ ၆၆ဃႏွင့္တိုက္႐ိုက္အႀကဳံး ဝင္တယ္။ဟုတ္ၿပီ ေနာက္ထပ္ ဘာေတြမတူေသးလဲဘာေတြကြဲလြဲေသးလဲ ဆက္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္။

လူတစ္ေယာက္က လူတစ္ေယာက္ကို ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ဃ နဲ႔ဆြဲတဲ့အမႈကို ဒါလဲ အသေရဖ်က္မႈပဲဆိုၿပီး ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္လို႔ မရသလို ၆၆ဃ ကို ပုဒ္မ ၅၀၀ အသေရဖ်က္မႈနဲ႔ပဲ တရားလိုက ဆြဲခ်င္ဆြဲလို႔ရပါတယ္။ဒီလိုေျပာင္းလဲဖို႔ တရာလိုရဲ႕ သေဘာဆႏၵနဲ႔ပဲ ေျပာင္းလြဲဆိုလို႔ ရပါတယ္။ပါးစပ္ေျပာ စာေျပာ အြန္လိုင္းမွာေျပာ တဲ့ျပစ္မႈေတြကို အသေရဖ်က္မႈရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၉၉ နဲ႔ပဲ အႀကဳံးဝင္မဝင္ ၄၉၉ ပါ ျပစ္မႈအဂၤါရပ္မ်ားအရ ညီမညီ စစ္ေဆးရပါတယ္။မတူတာေတြကေတာ့….

၁။ ၆၆ဃ ဟာ (ရဲအေရးပိုင္) ရဲကအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး အသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၀ က ေတာ့ (ရဲအေရးမပိုင္) ရဲကအေရးယူပိုင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။

၂။ ျပစ္ဒဏ္မတူပါဘူး ။ျပစ္မႈထင္ရွားရင္၆၆ဃ = ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္အထိ (သို႔မဟုတ္) ေငြဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံး။ပုဒ္မ ၅၀၀ = ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္အထိ(သို႔မဟုတ္) ေငြဒဏ္ (သို႔မဟုတ္) ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံး က်ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(ပထမဆုံး ပုဒ္မ၅၀၀ကို ၈မိုင္မွာ ေခ်ာစကီးအားယာဥ္ေပၚမွ ဆဲေရးသြားသူအားစတင္noticeထုပ္အေရးယူခဲ့ပါတယ္။ဒုတိယအႀကိမ္ ေက်ာက္ဆည္မွာကြမ္းခိုးသူေတြတရားစြဲအေရးယူတဲ့အခါ တရားခံေတြနဲ႔ပါလာတဲ့ေယာက္ဖဆိုသူက လူပုံလည္က်မကိုလက္ညိဴ းထိုး ပမာမခန႔္ေျပာလို႔တခါ အဲ့ေနရာက ရဲအရာရွိေတြသက္ေသထားၿပီး အသေရဖ်က္မႈနဲ႔စြဲပါတယ္။တတိယအႀကိမ္ က်မေနာက္ကြယ္စာျဖင့္ အျပန္အလွန္အပုတ္ခ်အတင္းေျပာေနတာမိလို႔ပုဒ္မ၅၀၀နဲ႔ စြဲဘို႔ ျပင္ဆင္ထားပါေသးတယ္။)

၃။ အသေရဖ်က္မႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ဆြဲရင္ အာမခံေပးရမယ့္အမႈျဖစ္ၿပီး အသေရ ဖ်က္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ၆၆ဃ နဲ႔ဆြဲမယ္ဆိုရင္ အာမခံမေပးႏိုင္တဲ့အမႈ ျဖစ္သြားပါတယ္။ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒ ဒုတိယဇယားအရ သုံးႏွစ္ႏွင့္အထက္ ျပစ္ဒဏ္သင့္မယ့္ အမႈမ်ားကို အာမခံမေပးႏိုင္တဲ့ အမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

၄။ ၆၆ဃ ဟာ ရဲအေရးပိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း သိရွိသူ မည္သူ မဆို တိုင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ရွိၿပီးပုဒ္မ ၅၀၀ မွာေတာ့ နစ္နာသူ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္သာလွ်င္ တိုင္ၾကားဆြဲဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။မပိုင္ရင္ျခင္မ႐ိုက္နဲ႔အလဟႆ အသားနာတယ္…..

ပိုင္ရင္ ေႁမြေခါင္း တက္ဖမ္း မလႈပ္ႏိူင္မွ ႐ိုက္ပါ….။

ဒီေလာက္ဆိုရင္ တီးမိေခါက္မိရွိ ေလာက္ၿပီ ထင္ပါတယ္ ဘာပဲေျပာေျပာ သိထားေတာ့ ငပိေၾကာ္ ေတြဘာေတြ ႀကိဳၿပီးျပင္ဆင္ႏိုင္တာေပါ့…

Credit Original Writer

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 2 =