လူသားေတြ ေနာက္ ထပ္ ကပ္ေဘးႀကီး တစ္ခု ႀကဳံေတြ႕ ရေတာ့ မွာလား..

လူသားေတြ ေနာက္ ထပ္ ကပ္ေဘးႀကီး တစ္ခု ႀကဳံေတြ႕ ရေတာ့ မွာလား..

က မာၻ႔ အျပင္း ထန္ဆုံး ေပါက္ကြဲမႈ သမိုင္းဝင္ အင္ဒိုနီးရွား ကရာကာတိုအာ မီးေတာင္ႀကီး မွ ျပာပူႏွင့္ ေခ်ာ္ရည္ မ်ား မႈတ္ထုတ္ေန ။ ဒုတိယကမာၻ စစ္ဟီ႐ိုရွီးမား န်ဴကလီယာေပါက္ ကြဲ အားထက္ အဆေပါင္း ၁၃,၀၀၀ ပိုမိုျပင္း ထန္ စြာ ေပါက္ ကြဲ ခဲ့ဖူး ။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ရွိ ကရာကာ တိုအာ မီးေတာင္ သည္ ျပာပူ ႏွင့္ ေခ်ာ္ရည္မ်ား ကို ေလထု အတြင္း မႈတ္ထုတ္လွ်က္ရွိရာ ဆူနာမီေရလႈိင္းေၾကာင့္ လူေပါင္း ၄၀၀ ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ ၂၀၁၈- ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း မီးေတာင္ႀကီး ၏ ေနာက္ဆုံး လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္ ဟု Russia Today က ယေန႔ေရးသားသည္။ အင္ဒိုနီးရွား အာဏာပိုင္မ်ား အဆိုအရ ေတာင္ထိပ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ေျမငလ်င္ လႈပ္ခတ္မႈ မွာ ေသာၾကာေန႔ ညေႏွာင္းပိုင္းမွ စတင္၍ စေနေန႔နံနက္အထိျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

မီးေတာင္ႀကီးမွ အနက္ေရာင္ျပာပူမ်ားကို ေလထုအတြင္း ထူထဲေသာ တိမ္ထုဖြယ္ မႈတ္ထုတ္လွ်က္ရွိရာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ အနည္းဆုံး ၂,၁၅၅ ေပခန႔္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္ ။ ထို အတြက္ လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး မီးေတာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုတိယ အျမင့္ဆုံး ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ သတိေပးခ်က္ျဖစ္ ပါတယ္ ။

ကမာၻတဝွမ္းမီးေတာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေျခရာခံသည့္ Volcanodiscovery ၏ ခန႔္မွန္း တြက္ခ်က္မႈ အရ ကရာကာတိုအာသည္ “အျပင္းထန္ဆုံးမီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈအဆင့္” သို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၌ စတင္ေရာက္ ရွိခဲ့သည္ ။ ထိုစဥ္က မီးေတာင္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းၿပိဳက်ျခင္းေၾကာင့္ ဆူနာမီေရလႈိင္းမ်ားျဖစ္ ေပၚသျဖင့္ လူ ၄၀၀ ေက်ာ္ေသဆုံးၿပီး ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရ ပါတယ္ ။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ာဗားကြၽန္း လန္ပန္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဆူမားၾတား ကြၽန္းအၾကား ဆြန္ဒါေရလက္ၾကား ရွိ ကရာကာတိုအာသည္ လူ႔သမိုင္းတြင္ အျပင္းထန္ဆုံးႏွင့္ အဆိုး႐ြားဆုံး မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ပါတယ္

၁၈၈၃ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ၂၆-၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ျပင္းထန္သည့္ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲသံကို မိုင္ ၂,၂၀၀ အကြာအေဝးရွိ ၾသစေတးလ်ႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း မိုင္ ၃,၀၀၀ နီးပါး အကြာအေဝးရွိ ေမာ္ေရးရွားကြၽန္းမွပင္ ၾကားၾက ရသည္ ။ ယမ္းအား ၂၀၀ မီဂါတန္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ေပါက္ကြဲမႈမွာ ဒုတိယကမာၻစစ္ ဟီ႐ိုရွီးမားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ န်ဴကလီယာေပါက္ကြဲအားထက္ အဆေပါင္း ၁၃,၀၀၀ ပိုမိုျပင္းထန္ခဲ့ ပါတယ္ ။

ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ ၆ ကုဗမိုင္ ထုထည္ရွိေသာ ေက်ာက္တုံး ကို ထုတ္လႊတ္ ခဲ့သည္ ။ မီးေတာင္ပတ္လည္ ရွိ အနီးရွိ႐ြာေပါင္း ၁၆၅ ႐ြာ ထိခိုက္ခဲ့ရာ ၁၃၂ ႐ြာမွာအႀကီး အက်ယ္ပ်က္စီး ခဲ့သည္။ အနည္းဆုံးလူေပါင္း ၃၆,၄၁၇ ဦး ေသဆုံးၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာဒဏ္ရာရခဲ့ရာ အမ်ားစုမွာေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဆူနာမီေရလႈိင္းလုံးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈသည္ ကရာကြာေတးကြၽန္း၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ေပါက္ကြဲမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းကို ကမာၻအႏွံ႔ရက္သတၱခ်ီ၍ ၾကာျမင့္စြာ ခံစားခဲ့ ရပါ တယ္ ။

ယခုလက္ရွိမီးေတာင္မွာ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္၌ ေဒသ အတြင္းေပါက္ကြဲမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ ေပၚေပါက္လာေသာ အန္နက္ကရာကာတိုအာ (ကရာကာတိုအာ၏ကေလး) ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တို႔တြင္ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာေပါက္ကြဲျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ မီးေတာင္၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားၿပိဳက်ျခင္းတို႔ ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ ပါတယ္ ။ Oung Marine

လူ သားေတြ ေနာက္ ထပ္ ကပ္ေဘးႀကီး တစ္ခု ႀကဳံေတြ႕ရေတာ့မွာလား …က မာၻ႔ အျပင္း ထန္ဆုံး ေပါက္ကြဲမႈ သမိုင္းဝင္ အင္ဒိုနီးရွား ကရာကာတိုအာ မီးေတာင္ႀကီး မွ ျပာပူႏွင့္ ေခ်ာ္ရည္မ်ား မႈတ္ထုတ္ေန ။ ဒုတိယကမာၻ စစ္ဟီ႐ိုရွီးမား န်ဴကလီယာေပါက္ ကြဲ အားထက္ အဆေပါင္း ၁၃,၀၀၀ ပိုမိုျပင္း ထန္ စြာ ေပါက္ ကြဲ ခဲ့ဖူး ။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ရွိ ကရာကာ တိုအာ မီးေတာင္ သည္ ျပာပူႏွင့္ ေခ်ာ္ရည္မ်ား ကို ေလထု အတြင္း မႈတ္ထုတ္လွ်က္ရွိရာ ဆူနာမီေရလႈိင္းေၾကာင့္ လူေပါင္း ၄၀၀ ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ ၂၀၁၈- ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း မီးေတာင္ႀကီး ၏ ေနာက္ဆုံး လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္ ဟု Russia Today က ယေန႔ေရးသားသည္။ အင္ဒိုနီးရွား အာဏာပိုင္မ်ား အဆိုအရ ေတာင္ထိပ္ တြင္ျဖစ္ပြားေသာ ေျမငလ်င္ လႈပ္ခတ္မႈ မွာ ေသာၾကာေန႔ ညေႏွာင္းပိုင္းမွ စတင္၍ စေနေန႔နံနက္အထိျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ မီးေတာင္ႀကီးမွ အနက္ေရာင္ျပာပူမ်ားကို ေလထု အတြင္း ထူထဲေသာတိမ္ထုဖြယ္ မႈတ္ထုတ္လွ်က္ ရွိရာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ အနည္းဆုံး ၂,၁၅၅ ေပခန႔္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္ ။ ထို အတြက္ လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး မီးေတာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုတိယအျမင့္ဆုံး ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ သတိေပးခ်က္ျဖစ္ ပါတယ္ ။

ကမာၻတဝွမ္းမီးေတာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေျခရာခံသည့္ Volcanodiscovery ၏ ခန႔္မွန္း တြက္ခ်က္မႈ အရ ကရာကာတိုအာသည္ “အျပင္းထန္ဆုံးမီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈအဆင့္” သို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၌ စတင္ေရာက္ ရွိခဲ့သည္ ။ ထိုစဥ္က မီးေတာင္၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းၿပိဳက်ျခင္းေၾကာင့္ ဆူနာမီေရလႈိင္းမ်ားျဖစ္ေပၚသျဖင့္ လူ ၄၀၀ ေက်ာ္ေသဆုံးၿပီး ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရ ပါတယ္ ။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ဂ်ာဗားကြၽန္း လန္ပန္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဆူမားၾတားကြၽန္းအၾကား ဆြန္ဒါေရလက္ၾကား ရွိ ကရာကာတိုအာသည္ လူ႔သမိုင္းတြင္ အျပင္းထန္ဆုံးႏွင့္ အဆိုး႐ြားဆုံး မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ပါတယ္

၁၈၈၃ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ၂၆-၂၇ ရက္မ်ားတြင္ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပင္းထန္ သည့္ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲသံကို မိုင္ ၂,၂၀၀ အကြာအေဝးရွိ ၾသစေတးလ်ႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာအတြင္း မိုင္ ၃,၀၀၀ နီးပါး အကြာအေဝးရွိ ေမာ္ေရးရွားကြၽန္းမွပင္ ၾကားၾက ရသည္ ။ ယမ္းအား ၂၀၀ မီဂါတန္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ေပါက္ကြဲမႈမွာ ဒုတိယကမာၻစစ္ ဟီ႐ိုရွီးမားကို ဖ်က္ဆီး ခဲ့ေသာ န်ဴကလီယာေပါက္ကြဲအားထက္ အဆေပါင္း ၁၃,၀၀၀ ပိုမိုျပင္းထန္ခဲ့ ပါတယ္ ။

ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ ၆ ကုဗမိုင္ ထုထည္ရွိေသာ ေက်ာက္တုံး ကို ထုတ္လႊတ္ ခဲ့သည္ ။ မီးေတာင္ ပတ္လည္ ရွိ အနီးရွိ႐ြာေပါင္း ၁၆၅ ႐ြာ ထိခိုက္ခဲ့ရာ ၁၃၂ ႐ြာမွာအႀကီး အက်ယ္ပ်က္စီး ခဲ့သည္။ အနည္းဆုံးလူေပါင္း ၃၆,၄၁၇ ဦး ေသဆုံးၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာဒဏ္ရာရခဲ့ရာ အမ်ားစုမွာေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဆူနာမီေရလႈိင္းလုံးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈသည္ ကရာကြာေတးကြၽန္း၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ေပါက္ကြဲမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းကို ကမာၻအႏွ႔ံရက္သတၱခ်ီ၍ ၾကာျမင့္စြာ ခံစားခဲ့ ရပါ တယ္ ။

ယခုလက္ရွိမီးေတာင္မွာ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္၌ ေဒသ အတြင္းေပါက္ကြဲမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ ေပၚေပါက္လာေသာ အန္နက္ကရာကာတိုအာ (ကရာကာတိုအာ၏ကေလး) ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တို ့တြင္ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာေပါက္ကြဲျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ မီးေတာင္၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားၿပိဳက်ျခင္းတို႔ ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ ပါတယ္ ။

Oung Marine

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + eight =