ဖားေအာက္ရိပ္သာ တြင္ ဘယ္လဂ်ီယမ္ ႏိုင္ငံသား ( ၄၄ )ဦး ကိုရီးယား( ၃) ဦး ေတာင္အာဖရိက(၄)ဦး ဒီကေန႔ လာေရာက္ ရဟန္းခံတာတဲ့ဗ်ာ.

ဖားေအာက္ရိပ္သာ တြင္ ဘယ္လဂ်ီယမ္ ႏိုင္ငံသား ( ၄၄ )ဦး ကိုရီးယား( ၃) ဦး ေတာင္အာဖရိက(၄)ဦး ဒီကေန႔ လာေရာက္ ရဟန္းခံတာတဲ့ဗ်ာ.

ဘယ္လဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံသား ( ၄၄ )ဦး ကိုရီးယား( ၃) ဦး ေတာင္အာဖရိက(၄)ဦး ဒီကေန႔လာေရာက္ ရဟန္း ခံတာတဲ့ ဗ်ာ.

ဘယ္လဂ်ီယမ္ႏိုင္ငံသား (၄၄-ဦး) ကိုရီးယား(၃-ဦး) ေတာင္အာဖရိက(၄-ဦး) ဒီကေန႔ ဖားေအာက္ရိပ္သာ မွာ လာေရာက္ရ ဟန္းခံၾကၿပီး ကိုရီးယားသူ( ၅-ဦး) က (ရက္ – ၉၀ ) တိတိ တရားအားထုတ္ ဖို႔ သီလရွင္ဝတ္ၾက ပါ တယ္ ။

အေနာက္ ကမာၻမွာေတာ့ ဘုရားရွင္ ရဲ႕ အဆုံးအမေတြ ကို ပညာတတ္ အသိုင္းအဝိုင္းေတြ က ရာႏႈန္းျပည့္နီး ပါး ယုံၾကည္ၾကၿပီး အုံနဲ႔က်င္း နဲ႔ အလုံးအရင္းနဲ႔ ဘာသာေျပာင္းေတြမ်ားလာ ခဲ့ပါတယ္။

အဓိက, ကေတာ့ ျမန္မာျပည္ကိုလာၿပီး လက္ေတြ႕ တရားအားထုတ္တာပါပဲ။ တရားေတာ္ေတြကို ကမာၻသုံး အဂၤလိပ္စကား နဲ႔ ကြၽမ္းကြၽမ္း က်င္က်င္ ရွင္းလင္းေျပာျပႏိုင္မယ့္ သံဃာ၊ သီလရွင္အေရအတြက္ ကေတာ့ နည္းေနပါေသးတယ္ ။

ဒါေပမယ့္ လည္း သိပ္ၿပီးေတာ့ စိတ္မပူမိပါဘူးေလ..။ အခ်ိဳ႕ အာဂႏၲဳပုံရိပ္မ်ားလည္း ပါဝင္ ပါသည္ ။ မိမိလည္း အဝါေရာင္ဝတ္ဆင္ ၍ သြား ခဲ့သည္ ။

ဖားေအာက္ရိပ္သာ ၌ နီညိဳရင့္ရင့္သာ ဝတ္ဆင္ရပါသည္ ။ .ဇဝန( သန္လ်င္ သီတဂူ )

Kyaw Zayya Yaw…။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 2 =