အိႏၵိယ-တ႐ုတ္ လက္သီး စစ္ပြဲတြင္ တ႐ုတ္ စစ္သား (၄၃) ဦး ေသဆုံး၊ တ႐ုတ္ဖက္ မွ ဝန္မခံ

အိႏၵိယ-တ႐ုတ္ လက္သီး စစ္ပြဲတြင္ တ႐ုတ္ စစ္သား (၄၃) ဦး ေသဆုံး၊ တ႐ုတ္ဖက္ မွ ဝန္မခံ

ပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားလွ်က္ရွိေသာ ဟိမဝႏၲာ နယ္စပ္ေဒသတြင္ တ႐ုတ္တပ္မ်ား ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြား ရာ၌ အိႏၵိယစစ္သား အနည္းဆုံး (၂၀) ဦး ေသဆုံးေၾကာင္း နယူးေဒလီအာဏာပိုင္တို႔ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ယခု အျဖစ္အပ်က္သည္ တင္းမာမႈမ်ားျမင့္တက္လွ်က္ရွိေသာ တ႐ုတ္-အိႏၵိယႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား ၄၅ ႏွစ္ထက္ မနည္းကာလ အတြင္း ပထမဆုံး လူေသဆုံးရသည့္ နယ္စပ္ေဒသ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈျဖစ္ပါတယ္။

09251273.xhs

အိႏၵိယတပ္မေတာ္က ေစာေစာပိုင္းေျပာၾကားရာတြင္ တနလၤာေန႔ ညေနပိုင္းဟိမဝႏၲာ “ လာဒက္ “ ေဒသပဋိပကၡ၌ ၎တို႔ ဘက္မွ ေသဆုံးသူ ၃-ဦးရွိၿပီး ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈရွိေၾကာင္း ပါရွိခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဂၤါေန႔ နယူးေဒလီ အရာရွိမ်ားေျပာၾကားရာတြင္မူ အိႏၵိယဖက္မွ ထိခိုက္သူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒါဏ္ရာျပင္းထန္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

တ႐ုတ္သည္ ဂယ္လ္ဝမ္ေတာင္ၾကားရွိ အမွန္တကယ္ထိန္းခ်ဳပ္မ်ဥ္းအား ေလးစားၾကရန္ ယခင္ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း အိႏၵိယျပည္ပေရးရာဝန္ႀကီး႒ာနက စြပ္စြဲထားပါတယ္။

ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္းေဒသမ်ားရွိ ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္တပ္မ်ားအၾကား ယခုျဖစ္ပြားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ မွာ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနသို႔ တြန္းပို႔ရာေရာက္ေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္း ညဴကလီယားလက္နက္ပိုင္ အင္အားႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔အတြက္ အလုံးစုံပဋိပကၡျဖစ္ရျခင္းသို႔ သက္ဆင္းမသြားရေအာင္ ခက္ခဲစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ရလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ခန႔္မွန္း ထားပါတယ္။

အိႏၵိယတပ္မေတာ္၏ အဂၤါေန႔ေျပာဆိုခ်က္အရ ပဋိပကၡတြင္ ၎တို႔ဖက္မွ အရာရွိ (၁) ဦး အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ သား (၃) ဦး ေသဆုံး၌ (၁၇) ဦး ဒါဏ္ရာျပင္းထန္ေၾကာင္း ပါရွိေသာ္လည္း ယခုေနာက္ဆုံးသတင္းအရ ေသဆုံးသူ ၂၀ ဦးျဖစ္လာပါတယ္။

ဆက္စပ္ရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ တ႐ုတ္ဖက္တြင္လည္း (၄၃) ဦးေသဆုံးေၾကာင္း သိရွိ ရသည္ဟု အိႏၵိယသတင္းစာက ယေန႔ေရးသားလိုက္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာက ေရးသားရာတြင္မူ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ၌ ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈရွိသည္ဟု တ႐ုတ္အာဏာပိုင္တို႔က ေျပာဆိုေသာ္လည္း အေရအတြက္ အတိအက်ေဖာ္ျပျခင္း မရွိေၾကာင္း၊

ပိုင္ဆိုင္မႈအတိအက်မဆုံးျဖတ္ရေသးေသာ နယ္ေျမ ၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အမွန္တကယ္ထိန္းခ်ဳပ္မ်ဥ္းကို အိႏၵိယတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ၂-ႀကိမ္တိုင္တိုင္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ကာ တ႐ုတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိႏၵိယအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ကို ေလးစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေရးသားသည္ကို ေတြ႕ရွိရ ပါတယ္။

ပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားလွ်က္ရွိေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ ယခု တစ္ႀကိမ္အပါအဝင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၅ ႏွစ္ ေက်ာ္အတြင္း ႏွစ္ဖက္စလုံးက ေသနတ္လက္နက္ အသုံးျပဳပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း အိႏၵိယက ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ လက္နက္အသုံးမျပဳၾကေသာ္လည္း မည္သည့္နည္းႏွင့္ လူေသဆုံးရသည္ကို ရွင္းလင္းမသိရွိရေသာ္လည္း ေက်ာက္တုံး၊ တင္းပုတ္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္ဖက္တိုက္ခိုက္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနပါတယ္။ ေဒသခံမ်ားကေတာ့ အိႏၵိယစစ္သားေတြဟာ ႐ိုက္ႏွက္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။

Oung Marine

Add a Comment

Your email address will not be published.

one × four =