ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ( ၅ ေသာင္း မွ ၁ သိန္း ) အထိ ရရွိေစႏိုင္ မယ့္ ျမန္မာ-ေတာင္ကိုရီးယား စက္မႈ ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေအာက္တိုဘာလ တြင္ စတင္မည္

ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ( ၅ ေသာင္း မွ ၁ သိန္း ) အထိ ရရွိေစႏိုင္ မယ့္ ျမန္မာ-ေတာင္ကိုရီးယား စက္မႈ ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေအာက္တိုဘာလ တြင္ စတင္မည္

အဆိုပါ စီမံကိန္း သည္ ရန္ကုန္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ စခန္း နယ္ေျမ ဧရိယာ ၅၅၅ ဧကေက်ာ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္စီမံကိန္းႀကီး ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းျဖင့္ စတင္ မည္ျဖစ္ကာ ထိုသို႔စတင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား စီးပြား ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေတာင္ကိုရီးယား သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ Lee Sang-hwa တို႔ ဇြန္လ ၁၀ရက္ေန႔ က video conferen-cing စနစ္ျဖင့္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီးျဖစ္ သည္ ဟု သိရ သည္

ျပည္တြင္း အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္ အလမ္း ၅၀၀၀၀ မွ တစ္သိန္း အထိ ရရွိေစႏိုင္ မည့္ျမန္မာ-ေတာင္ကိုရီးယား စက္မႈဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း ကို လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ တြင္ စတင္ မည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြား ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိ ရသည္ ။

စီမံကိန္းကို အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲ ထားၿပီး စီမံကိန္းအပိုင္း(၁)ကို ေျမဧက ၃၁၄ ဒသမ ၆၉ ဧကေပၚ၊ အပိုင္း(၂)ကို ေျမဧက ၂၄၁ ဒသမ ၁၂ ဧကေပၚ ေဆာင္႐ြက္မည္ဟုသိရ သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ က ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္မႈျဖင့္ စီမံကိန္း ကို ငါးႏွစ္ အတြင္း အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၁၀ ခန႔္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္သြားမည္ ဟု သိရသည္ ။ စီမံကိန္း အပိုင္း ၁ကို၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီး၊စီမံကိန္းအပိုင္း (၂) ကို ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ရည္မွန္းထားသည္ဟု သိ ရသည္။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတြက္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ ကေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဂ်ယ္ဂ်ဴးကြၽန္း တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ႏွစ္ပင္စခန္းနယ္ေျမကို ကိုရီးယား- ျမန္မာ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ (KMIC) ထူေထာင္ရန္ စတင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္ ။ ယင္းစီမံကိန္း သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးခဲ့ သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္ အျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာမွ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ သည့္ စီမံကိန္း လည္းျဖ စ္ သည္ ။

Myanmar Harp

Add a Comment

Your email address will not be published.

18 − one =