ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ဆုပ္လဲစူး စားလည္း႐ူး ေန တဲ့ တ႐ုတ္ ျပည္တြင္းေရး အၾကပ္ အတည္း ႏွင့္ ကမာၻ႔ အႏၲရာယ္

ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ဆုပ္လဲစူး စားလည္း႐ူး ေန တဲ့ တ႐ုတ္ ျပည္တြင္းေရး အၾကပ္ အတည္း ႏွင့္ ကမာၻ႔ အႏၲရာယ္

၂၀၂၀ ေႏြဦး ကာလသည္ကား ကမာၻ တဝွမ္းရွိ လူအမ်ား အဖို႔ စိတ္မခ်မ္း ေျမ့ အျဖစ္ခဲ့ ရဆုံး အခ်ိန္ လည္း ျဖစ္သည္ ။ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ သည္ ယခုအခါ လူေပါင္း ၄၂၀,၀၀၀ ၏ ဇီဝိန္ ကို ထုတ္ႏႈတ္ယူ သြားခဲ့ ေပၿပီ ။ ထို႔ အျပင္ ကမာၻလူဦးေရ ၁.၄ ဘီလီယံရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သားမ်ား ၏ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ကို ၿခိမ္းေျခာက္ လာ ေန ခဲ့ သည္ ။

ကပ္ေရာဂါ ဆိုးႀကီး သေႏၶ တည္ ခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ျပႆနာမ်ားက စတင္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုျပႆနာမ်ားထဲတြင္ ထိပ္ဆုံး ၌ ရွိေနသည္ က အလုပ္အကိုင္မ်ား ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ ရျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္ ။ အစိုးရ မွ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အလုပ္ လက္မဲ့ ႏႈန္းသည္ ၆% ရွိေသာ္ လည္း ထို အထဲ တြင္ ေက်းလက္ရွိ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားရသူမ်ား မပါဝင္ေပ ။ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ရွိ အလုပ္ အကိုင္မ်ား ဆုံးရႈံးသြားခဲ့ ရေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ကိုပါ ထည့္သြင္းေရ တြက္ မည္ ဆိုက ၂၀% ခန႔္အထိ ျမင့္တက္ သြားႏိုင္ေပ သည္ ။

တ႐ုတ္ျပည္ တြင္ ထိုကဲ့ သို႔ အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနမႈသည္ အေမရိကန္ ကဲ့သို႔ လူထူဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ ကား မဟုတ္ေပ။ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ အားလည္း အျပင္းအထန္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျပန္ သျဖင့္ ေပါက္ကြဲလာ မည့္ အႏၲရာယ္ႀကီးႏွင့္ တခ်ိန္မဟုတ္ တခ်ိန္ ရင္ဆိုင္လာရန္ရွိေနသည္။

ထို႔အတြက္ အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ အဖို႔ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာရသည္။ ေဟာင္ေကာင္ရွိ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းေရးကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားက သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကာခ်န္ တို႔ အၾကား က်ဆင္းလာေနေသာ စီးပြားေရး ကို မည္သို႔မည္ပုံ အဖတ္ဆယ္ ရမည္ ဆိုသည္ အေပၚ သေဘာ ကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည္ဟု ေျပာလာၾက သည္။

၎တို႔ သည္ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ႀကီးတြင္ လီကာခ်န္း ေျပာေသာ မိန႔္ခြန္းကို ေထာက္ျပခဲ့သည္။ လီကာခ်န္သည္ သူ၏ မိန႔္ခြန္းတြင္ အစဥ္အလာမွ ေသြဖီကာ ယခုႏွစ္ အတြက္ တ႐ုတ္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ လ်ာထားခ်က္ကို သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ထို႔အျပင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဆုံးရႈံးေနမႈမ်ား အေပၚ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္မႈကိုလည္း ဖုံးကြယ္ထားခဲ့ျခင္း မရွိျပန္ေပ ။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ ျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ား အား နီးနီးကပ္ကပ္ ေလ့လာေနသူ ဂ်ပန္ ကြၽမ္းက်င္ သူမ်ားက လီကာခ်န္၏ သမာ႐ိုးက် မဟုတ္ပဲ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းေနသည့္ “လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာ” ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးခဲ့ရာ တြင္ ရွီ၏ လက္ေထာက္ မ်ားက ဗိုင္းရပ္စ္အေပၚ ေအာင္ျမင္မႈရသည့္ ပုံမ်ိဳး ေပၚလြင္ေစရန္ စီးပြားေရး သုံးသပ္ခ်က္အေပၚ လီကာခ်န္ အား အေကာင္းဖက္မွ ေျပာေစခ်င္ၾကေသာ္လည္း လက္မခံခဲ့ဟု ဆို သည္။ ကမာၻဘဏ္ကမူ တ႐ုတ္ စီးပြားေရးသည္ ယခုႏွစ္တြင္ လုံးဝအားရစရာ မေကာင္းပဲ ၁% ခန႔္သာ တိုးတက္မႈ ရွိလိမ့္မည္ဟု ခန႔္မွန္းခဲ့သည္။ ဤသည္ကား တ႐ုတ္ စီးပြားေရး ကို စတင္ တံခါးဖြင့္လာခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း အေႏွးေကြးဆုံး ပင္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားကမူ ၎တို႔ အဖို႔ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား မရွိေသာ္ လည္း လူေနမႈ အဆင့္အတန္းမ်ား တိုးတက္ျမင့္မားလာေနသျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို သည္းခံလာခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိ စီးပြားေရး က်ဆင္းလာမႈႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာ ႏွစ္ရပ္ေပါင္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အူတိုင္ကို ဆြဲကိုင္လႈပ္ရမ္း လာႏိုင္ေပသည္။တ႐ုတ္သည္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏ ၾကမၼာဆိုးမ်ိဳးႏွင့္ ႀကဳံရႏိုင္ သည္ ဆို သည့္ အေတြးက ရွီက်င့္ဖ်င္အတြက္ အိမ္မက္ဆိုးႀကီးပမာ ေခ်ာက္လွန႔္လာေနၿပီ ျဖစ္ သည္ ။

ရွီ အဖို႔ ထိုသို႔ အၿမဲလို ထိတ္လန႔္ေနခဲ့ ရသည္ ဆိုေသာ သက္ေသတခု ကို ၎ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သတိထားလာမိခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က ၎သည္ ပါတီအႀကီးအကဲမ်ား အားလုံး ကို ဆိုဗီယက္ ယူနီယံ ၿပိဳကြဲခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း မွတ္တမ္းတင္ သတင္းကား ကို မျဖစ္မေန ၾကည့္ရမည္ဟု အမိန႔္ေပးလာခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဆီုဗီယက္ ၿပိဳကြဲသြား သလို တ႐ုတ္ျပည္ သည္လည္း အလားတူ ၾကမၼာမ်ိဳးႏွင့္ ႀကဳံရႏိုင္သည္ ကို ရွီ သည္ သင္ခန္းစာ တခု အျဖစ္ အၿမဲလို ခံယူထားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္‌ ေရာ္ဘတ္ ဇယ္လက္ မွ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အႏၲရာယ္ က်ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသြားခဲ့သည္။ ‌ေရာ္ဘတ္ ဇယ္လက္သည္ ယခင္ သမၼတ ‌ေဂ်ာ့ခ်္ ဒဗလ်ဴ ဘြတ္ရွ္ ၏ တ႐ုတ္ေရးရာ မူဝါဒ ေရးဆြဲသူ ႏွင့္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကမာၻ႔ဘဏ္ ဥကၠဌ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၎က “သမၼတ ရွီ အေနနဲ႔ ကိုဗစ္ကို ႏိုင္ေအာင္ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ပါတီရဲ႕ တရားဝင္ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ကို ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

Jonathan Bartlett illustration for Foreign Policy

တ႐ုတ္ အစိုးရ၏ ျပည္တြင္း တည္ၿငိမ္ေရး အေပၚ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္လာေနမႈ သည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား အေပၚ မည္သို႔ ထိခိုက္လာႏိုင္သနည္း ဆိုသည့္ ေမးခြန္းအေပၚ အဓိက ျဖစ္ႏိုင္ေခ် သုံးခု ထြက္ေပၚလာခဲ့ရသည္။

ပထမ တခ်က္ ကား တ႐ုတ္ အစိုးရသည္ ျပည္တြင္းေရးကို ႏိုင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ဖို႔ အာ႐ုံစိုက္ႏိုင္ရန္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ပြတ္တိုက္မႈ မရွိ‌ေအာင္ ေရွာင္ရွားလာမည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေစရန္ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒကို က်င့္သုံးလာႏိုင္သည္။ ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် တခုကား သံတမန္ေရး အရ အေလ်ာ့အတင္း မလုပ္ပဲ ႏိုင္ငံမ်ားစြာ အေပၚ တင္းတင္းမာမာ ဆက္ဆံလာႏိုင္ျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။

တတိယ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကား ပထမ ႏွစ္ခ်က္ အၾကားတြင္ ရွိလာႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတခုခ်င္းစီအေပၚ ၎တို႔အတြက္ အက်ိဳးမည္မွ် ရွိႏိုင္သည္ အေပၚ မူတည္ၿပီး ဆက္ဆံေရး ကို အေလ်ာ့အတင္း လုပ္လာႏိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ပထမ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကား ႏိုင္ငံအားလုံး ေကာင္းဘို႔ ျဖစ္လာမည္ကား အေထြအထူး ေျပာေနစရာမလိုေအာင္ ရွင္းလင္းလွသည္။ သို႔ေသာ္ ေကာ္႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္တို႔၏ အျပဳအမူ ကို ေလ့လာၾကည့္က ဒုတိယ အခ်က္သည္ ပို၍ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိေနသည္။

တ႐ုတ္သည္ ယခုအခါ ၎တို႔၏ ေထာက္လွမ္းေရး စစ္သေဘၤာမ်ားကို ဂ်ပန္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ရွင္ကာကူ ကြၽန္းစုမ်ား ရွိရာသို႔ မၾကာခဏ ဆိုသလို ေစလႊတ္လ်က္ရွိသည္။ ထိုကြၽန္းမ်ားကို တ႐ုတ္တို႔က ၎တို႔အပိုင္ ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါ ကြၽန္းမ်ား၏ ေရပိုင္နက္အတြင္း တ႐ုတ္ ကမ္းေျခေစာင့္ စစ္သေဘၤာ ႏွစ္စီးမွ ဂ်ပန္ငါးဖမ္းသေဘၤာ ေနာက္သို႔ ထပ္ခ်ပ္မကြာ လိုက္လာခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ရန္စသည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးသည္ ယမန္ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

Xi Jinping Portrait. “The Last Last Emperor”

ဧၿပီလအတြင္း ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္အတြင္းရွိ ကြၽန္းမ်ားေပၚတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရ ဌာန ႏွစ္ခု ထားရွိသြားမည္ဟု ဘီဂ်င္းက ေၾကျငာလာခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ တခုတည္းေသာ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ ေလွ်ာင္နင္း သည္ တိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကားတြင္ စစ္ေရး ေလက်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ (ပုံတြင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္) ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဟာင္ေကာင္ကြၽန္းတြင္ အမ်ိဳးသား လုံၿခဳံေရး အက္ဥပေဒကို ျပဌာန္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္လည္း စစ္ေအးတိုက္ပြဲႀကီး အသစ္တဖန္ ဆင္ႏြဲရန္ တာစူလာခဲ့သည္။ ပုံမွန္ အေျခအေနဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္သည္ အေမရိကန္တို႔၏ မဟာမိတ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဩစေတးလွ်၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္‌ေရးသည္သာ အက်ိဳးမ်ားဖြယ္ ရွိသည္ဟု ယူဆထားေလ့ရွိသည္။ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တင္းမာလာခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ တ႐ုတ္သည္ အေမရိကန္ ႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသရွိ မဟာမိတ္မ်ားအၾကား အၿမဲလို သပ္လ်ိဳေလ့ရွိသည္။

၁၉၈၉ တီယန္မင္ ရင္ျပင္ လူသတ္ပြဲႀကီး ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတကာ၏ ဝိုင္းပယ္မႈကို ခံခဲ့ရခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ ဗ်ဴဟာမ်ိဳးကို အၿမဲလို ထုတ္သုံးလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ က အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ပုံမွန္ ျပန္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည္ကို ရိပ္စားမိလာသျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေျပလည္ေစရန္ ပထမ ေျခလွမ္း အျဖစ္ ဂ်ပန္ ထံ ခ်ည္းကပ္လာခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒကို ကြၽမ္းက်င္စြာ ပဲ့ကိုင္ခဲ့သူသည္ တိန႔္ေရွာင္ဖိန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ရွီ သည္ သူကဲ့သို႔ အရည္အေသြးမ်ိဳး၊ ဆန္းသစ္သည့္ အေတြး အေခၚ ႏွင့္ အေျခအေနကို ေအးေဆး တည္ၿငိမ္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ိဳး ပိုင္ဆိုင္ထားသူ မဟုတ္ေပ။ လူမ်ားလိုပင္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ လာရသည့္အခါ ေခါင္းေအးေအးႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္း မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္ေပသည္။ ထို႔အတြက္ တ႐ုတ္သည္ လက္ရွိ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ထြက္ေပါက္ရရန္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕အေပၚ တင္းတင္းမာမာ တုန႔္ျပန္ လာႏိုင္သျဖင့္ ခန႔္မွန္းရခက္သည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။

200521-N-LH674-1112 PHILIPPINE SEA (May 21, 2020) The aircraft carrier USS Theodore Roosevelt (CVN 71) operates in the Philippine Sea May 21, 2020, following an extended visit to Guam in the midst of the COVID-19 global pandemic. Theodore Roosevelt is underway conducting carrier qualifications during a deployment to the Indo-Pacific. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Kaylianna Genier)

ႏွစ္အေတာ္ၾကာက ဂ်ပန္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ႐ုရွား အထက္တန္းအရာရွိႀကီး တဦးတို႔ ရွီ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ႏိုင္ငံေရး စိန္ေခၚမႈမ်ား အေၾကာင္း စကားစျမည္ ေျပာဆိုခဲ့ရာတြင္ တ႐ုတ္၏ လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု အေျခအေနတို႔ စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ တူညီေနသည္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ျပသြားခဲ့သည္။ ဆိုဗီယက္ သည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့သျဖင့္ ၿပိဳလဲသြားခဲ့ရသည္။ တ႐ုတ္သည္လည္း အလားတူ အေနအထားတြင္ ရွိေနေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တင္းက်ပ္စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ဆဲ ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကပင္ ပို၍ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာရသည္ဟု ႐ုရွား အရာရွိႀကီးက ေျပာသြားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအဖို႔ ထိုသို႔ ဆုပ္လဲစူး စားလည္း႐ူး သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ သံတမန္ေရးပိုင္းတြင္ တင္းမာစြာဆက္ဆံသြားရန္ တာစူေနၿပီ ဆိုသည္ကား သံသယ ျဖစ္စရာ မလိုေပ။

ကမာၻႀကီး အဖို႔ကား စိတ္လိုက္မာန္ပါ ႏွင့္ ေနရာတိုင္းတြင္ ယုံၾကည္မႈ လြန္ကဲၿပီး အာဏာျပလာႏိုင္သည့္ တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရဖို႔ ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာမ်ား အေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနရမႈမ်ားေၾကာင့္ စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္မပါႏိုင္သည့္ မ်ိဳး ရွိေနသည္။ ထိုသို႔ စစ္အင္အား ႀကီးမားၿပီး စီးပြားေရး ေတာင့္တင္း‌ေသာ္ လည္း ျပႆနာရွိေနသည့္ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတခုႏွင့္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ဆက္ဆံသြားႏိုင္ေရးသည္ ပို၍ ခက္ခဲလာေနမည့္ စိန္ေခၚမႈႀကီး တခုလည္း ျဖစ္ေနေပသည္။

လွစိုးေဝ ( ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ )

Add a Comment

Your email address will not be published.