ကမာၻ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ၿခိမ္းေျခာက္ လာေသာ ေနာက္ ထပ္ နယ္ျခား ေပါက္ကြဲမႈႀကီး

ကမာၻ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ၿခိမ္းေျခာက္ လာေသာ ေနာက္ ထပ္ နယ္ျခား ေပါက္ကြဲမႈႀကီး

ယမန္ေန႔ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ေန႔ လည္ သုံးနာရီ မတိုင္မီ ေျမာက္ကိုရီယား နယ္နမိတ္ အတြင္းရွိ ေကဆြန္း ၿမိဳ႕ မွ မီးခိုးလုံးႀကီးမ်ား ႐ုတ္ျခည္း ဆိုသလို ထိုးတက္လာသည္ကို ေတာင္ကိုရီယား ဘက္ျခမ္းမွ တအံ့တဩ ေတြ႕လိုက္ၾကရေပသည္။ ဤသည္ကား ေတာင္-ေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ႐ုံးအား ေျမာက္ကိုရီယား တို႔မွ ေဖါက္ခြဲ ျပစ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ မီးခိုးလုံးမ်ား စဲသြားခ်ိန္တြင္ေတာ့ အဆိုပါ အေဆာက္အဦးႀကီး သည္ အုတ္က်ိဳး အုတ္ပဲ့မ်ား ျဖင့္ ျပာပုံဘဝ က်ေရာက္သြားခဲ့ရေပေတာ့သည္။

မၾကာမီမွာပင္ ေျမာက္ကိုရီယား အစိုးရပိုင္ မီဒီယာ မ်ားက အဆိုပါ႐ုံး ကို ေဖါက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္ပြဲခံလိုက္သည့္အလား ေၾကျငာလာခဲ့သည္။

ေဖါက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရေသာ ဆက္သြယ္ေရး႐ုံးအား ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာလ မွ စတင္ ဖြင့္လွစ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေတာင္ ႏွင့္ ေျမာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သံ႐ုံး သဖြယ္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ႐ုံး ေပါက္ကြဲမႈ ႏွင့္ အတူ ႏွစ္ႏွစ္မွ်သာ ရွိခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား တင္းမာမႈ ေလ်ာ့ပါးေရးသည္လည္း အဆုံးသတ္ သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

႐ုံးအား ဖ်က္ဆီးျခင္း မျပဳမီကပင္ ေႏြဦးကာလ တေလွ်ာက္လုံး ေျမာက္ကိုရီယား သည္ တာတိုပစ္ ဒုံးက်ည္မ်ားကို တခ်ိန္ လုံး ပစ္ခတ္ စမ္းသပ္ခဲ့ျပန္သည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ ဝါဒျဖန႔္ ယႏၲယား အားလုံးသည္လည္း ေတာင္ကိုရီယား အေပၚ အင္ႏွင့္ အားႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ထားရွိေသာ hot line ေခၚ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ တယ္လီဖုန္း လိုင္းအားလည္း ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျဖတ္ေတာက္လိုက္ၾကသည္။

ၿပဳံယမ္း အစိုးရမွ ယခင္က တပ္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းသြားေသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္သည့္ စစ္မဲ့ဇုံ ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသို႔ တပ္မ်ား ျပန္လႊတ္မည္ဟုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အေနအထားအရ ေျမာက္ကိုရီယားသည္ ပဋိပကၡႀကီး အသစ္ တခု ဖန္တီးႏိုင္ရန္ အားထုတ္လာေနျခင္းဟု ေျပာ၍ရေပသည္။ ထိုသို႔ ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔အတြက္ မည္သို႔ အက်ိဳးမ်ားလာႏိုင္သည္ကိုကား သဲကြဲစြာ မသိႏိုင္ေသးေပ။

ယခုကဲ့သို႔ ႐ုံးကို လူသိရွင္ၾကား ေဖါက္ခြဲျပလိုက္ျခင္းျဖင့္ ေတာင္ဖက္သို႔ ခိုလႈံခဲ့ၾက ေသာ ေျမာက္ကိုရီယား တို႔မွ မိုးပ်ံပူေပါင္း မ်ားတြင္ လႈံ႕ေဆာ္စာမ်ား ခ်ည္ကာ လႊတ္တင္ခဲ့မႈမ်ား အေပၚ ေဒါသထြက္ေနၾကေသာ လူမ်ား အားလည္း ႏွစ္သိမ့္ေပးရာ ေရာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ဟု ယူဆႏိုင္စရာ ရွိေနသည္။ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္တန႔္ေအာင္ လုပ္ေပး ပါမည္ဟု ေတာင္ကိုရီယားမွ ၂၀၁၈ အတြင္း ကတိေပးထားခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ဝါဒျဖန႔္ လႈံ႕ေဆာ္စာ႐ြက္မ်ား လႊတ္တင္ေနျခင္းသည္ ယခုမွ စတင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ထိေရာက္မႈ လည္း မရွိျပန္သျဖင့္ ယခုမွ ထိုကိစၥကို ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ လုပ္လာျခင္းသည္ အေၾကာင္းရွာျခင္းသက္သက္ဟု သုံးသပ္ခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီယား အစိုးရမွ ေျမာက္ကိုရီယား ခိုလႈံလာသူမ်ား ၏ လုပ္ရပ္ကို ၿဖိဳခြင္းေပးမည္ဟု ေျပာလာသျဖင့္ ေတာင္ကိုရီယား ႏိုင္ငံ အတြင္း လြတ္လပ္စြာ ေဖၚျပေျပာဆိုခြင့္ အတြက္ စိုးရိမ္မကင္း ေျပာဆိုလာခဲ့ၾကသည္။ ကင္ေဂ်ာင္အန္း အစိုးရကေတာ့ ေတာင္၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ လုံေလာက္ျခင္း မရွိဟု ဆိုကာ လက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ေနာက္ထပ္ ယူဆစရာျဖစ္လာရသည္ကား စီးပြားေရး ပိုင္းတြင္ ၎တို႔ လိုအပ္ေနမႈမ်ားကို လိုက္ေလ်ာလာေအာင္ ဖိအားေပးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟူ၍ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္လည္း အေမရိကန္တို႔ႏွင့္ ေနာက္ထပ္တႀကိမ္ ထပ္မံေဆြးေႏြးၿပီး စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားမွ အထိုက္အေလ်ာက္ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ား ရရန္ ႀကိဳးစားလိုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း တြက္ဆခဲ့ၾကသည္။

ကိုရီယား ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ယခင္ကတည္းကပင္ အေျခအေန ဆိုးဝါးေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ (ဆိုလိုသည္က ေတာင္ကိုရီယား ေငြေၾကးမ်ား ေျမာက္ဖက္ရွိ အစိုးရ ဘ႑ာတိုက္ထဲ စီးဝင္ႏိုင္ေရး) သည္လည္း ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္း မရွိက ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း မရွိ ျဖစ္ေနသည္။ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈ မ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးႏိုင္ရန္ကလည္း ေျမာက္ကိုရီယား ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ အၾကား လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ေအာင္ျမင္မႈ အေပၚ တည္မွီ ေနျပန္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဒၚနယ္ ထရန႔္ ႏွင့္ ကင္ေဂ်ာင္းအန္းတို႔ အၾကား ေတြ႕ဆုံမႈသည္လည္း သေဘာတူညီခ်က္တစုံတရာ မရပဲ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အေျခအေနမ်ား ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္ ျဖစ္လာေနျခင္းကို ေျမာက္ကိုရီယား တို႔ စိတ္ပ်က္လာခဲ့ၿပီး ဆက္ဆံေရး ပိုမို ေကာင္းမြန္ရန္ ဆက္လက္ အားထုတ္ျခင္း မရွိဆိုကာ ေတာင္ကိုရီယား အစိုးရ အေပၚ အျပစ္ဖို႔လာခဲ့ၾကျပန္သည္။ ေတာင္ကိုရီယား ဖက္မွ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ပုံစံျဖင့္ မထင္မရွား အကူအညီေပးလာျခင္းမ်ိဳးကို လည္း ေျမာက္ က လက္မခံခဲ့ျပန္ေပ။

သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ မိမိလိုလားခ်က္မ်ား ရႏိုင္ေရး အတြက္ ဖိအားမ်ား ေပးလာသည့္ ဗ်ဴဟာသည္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အလားအလာ မရွိႏိုင္သေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထရန႔္အဖို႔ ကိုဗစ္-၁၉ အက်ပ္အတည္းႀကီး ႏွင့္ ေနာက္တႀကိမ္ သမၼတအျဖစ္ ျပန္အေ႐ြးခံႏိုင္ရန္ အလုပ္မ်ားေန၍ ေျမာက္ကိုရီယား အေပၚ အာ႐ုံမထားႏိုင္ ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ေကဆြန္း ေပါက္ကြဲမႈႀကီး ျဖစ္ၿပီး မၾကာမီမွာပင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေတာင္ကိုရီယားအား အဆိုးဖက္သို႔ ေရာက္သြားေစမည့္ အျပဳအမူမ်ိဳးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ဟူသည့္ ေျပာေနက် ေၾကျငာခ်က္ မ်ိဳးသာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အၿမဲလို ေျပေျပ လည္လည္ ေျပာေလ့ရွိသည့္ ေတာင္ကိုရီယား ဖက္မွ ေလသံမွာ တင္းမာလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီယား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တဦးသည္ ေျမာက္မွ ေနာက္ထပ္ စစ္ေရးအရ လႈပ္ရွားလာမည္ဆိုက တန္ဖိုးႀကီးႀကီး ေပးဆပ္ရလိမ့္မည္ဟု ဟိန္းေဟာက္လိုက္ျပန္သည္။ သမၼတ မြန္ေဂ်းအင္ ႐ုံးကလည္း မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီယား၏ “အဓိပၸါယ္မဲ့ ႐ိုင္းစိုင္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား” ကို ေနာက္ထပ္သည္းခံႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့သျဖင့္ “အေျခခံ ေလာကဝတ္မ်ား” ကို ေတာ့ လိုက္နာေပးရန္ တိုက္တြန္း ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုအတိုင္းဆိုက မြန္ေဂ်းအင္ သည္ ကင္ေဂ်ာင္အန္း၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို လက္သင့္ခံမည့္ အလားအလာ မေတြ႕ရေပ။

ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်တခုကား ေျမာက္၏ လုပ္ရပ္သည္ ၎တို႔၏ ျပည္တြင္းေရး ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသလားဟု ယူဆခ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ရျပန္သည္။ ယခုလို ဆက္သြယ္ေရး ႐ုံးအား မေဖါက္ခြဲမီ ေတာင္အေပၚ ဝါဒ ျဖန႔္ခ်ီေရး ကမ္းပိန္းအား ဦးေဆာင္ေနသူမွာ ညီမ ျဖစ္သူ ကင္ယိုေဂ်ာင္း ျဖစ္ေနသည္။သူမသည္ ေတာင္ကိုရီယား အား ျပင္းထန္ေသာ စကားလုံး မ်ားသုံးကာ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ သူမ၏ တင္းမာေသာ သေဘာထား ႏွင့္ အေနအထားကို ေျမာက္ကိုရီယား အစိုးရမွ ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းေလာဟု သုံးသပ္ခဲ့ၾကျပန္သည္။

ယခုႏွစ္ အတြင္း ကင္ေဂ်ာင္အန္းသည္ လူျမင္ကြင္းမွ ထူးထူးျခားျခား ေပ်ာက္ကြယ္ေနျပန္သည္။ ထို႔အတြက္ သူ၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ သူ႔ေနရာ မည္သူ ဆက္ခံမည္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထင္ေၾကးမ်ား ထြက္ေပၚလာေနသည္။သူ႔ေနရာ ဆက္ခံမည့္ စာရင္းတြင္ ညီမျဖစ္သူသည္ ထိပ္ဆုံးမွ ပါဝင္ေနသည္။ ယခုလုပ္ရပ္ သည္ ေျမာက္ကိုရီယား အစိုးရမွ ႏိုင္ငံသားမ်ား အေပၚ ကိုဗစ္-၁၉ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ထားသည့္ ကြာရန္တင္း လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရး တြင္ အက်ပ္အတည္းမ်ား ရွိလာေနမႈမွ အာ႐ုံ လႊဲႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။ (ယခုထက္ထိ ကူးစက္သူ တဦးတေလမွ် မရွိဟု ေႂကြးေၾကာ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္)။

မည္သို႔ပင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိသည္ ျဖစ္ေစ ေျမာက္ကိုရီယားသည္ လူသူကင္း မဲ့ေနေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားကိုသာ ဆက္လက္ ေဖါက္ခြဲပါေစဟု ဆုေတာင္းရေတာ့မည္သာ ျဖစ္သည္။

(ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔ အီေကာ္ေနာ္မစ္ မဂၢဇင္း မွ “Out with a bang: North Korea blows up détente with the South”)

ေလးစားစြာျဖင့္ခရစ္ဒက္ ……..Hla Soewai

Add a Comment

Your email address will not be published.

3 × 2 =