အေမရိကား ႏွင့္ တ႐ုတ္ တကမာၻလုံး ကို လိမ္ေနတာလား – ထရန႔္၏ တ႐ုတ္ ေပၚလစီ သည္ ဟန္ေဆာင္ျခင္း သက္သက္ ဟု အမ်ိဳးသား လုံၿခဳံေရး အႀကံေပးေဟာင္း ဖြင့္ခ်

အေမရိကား ႏွင့္ တ႐ုတ္ တကမာၻလုံး ကို လိမ္ေနတာလား – ထရန႔္၏ တ႐ုတ္ ေပၚလစီ သည္ ဟန္ေဆာင္ျခင္း သက္သက္ ဟု အမ်ိဳးသား လုံၿခဳံေရး အႀကံေပးေဟာင္း ဖြင့္ခ်

သမၼတ ေဒၚနယ္ ထရန႔္၏ တ႐ုတ္ ႐ိုက္ပြဲ သည္ လုပ္ပြဲႀကီးသာျဖစ္ၿပီး၊ ၎သမၼတ ျပန္လည္ အေ႐ြးခံရေရး အတြက္ ရွီက်င့္ဖ်င္ ကို အကူအညီေတာင္းခဲ့၊ အမ်ိဳးသား လုံၿခဳံေရး ကိစၥမ်ားအားလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ အေ႐ြးခံႏိုင္မႈ အေပၚ မူတည္ သုံးသပ္၊ ဘီဂ်င္း၏ လူ႔အခြင့္ အေရး မ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္းအား လ်စ္လ်ဴရႈ

အမ်ိဳးသား လုံၿခဳံေရး အႀကံေပးေဟာင္း ဂြၽန္ ဘိုလ္ တန္ သည္ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ပါသည္ကို ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ တကမာၻလုံးအား ျဖန႔္ခ်ီမည့္ “The Room Where It Happened: A White House Memoirs” တြင္ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ဂြၽန္ ဘိုလ္တန္သည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ ပိုင္းမွာ တ႐ုတ္ အေပၚ သေဘာထား အတင္းမာဆုံး ျဖစ္ၿပီး ေဂ်ာ့ခ်္ ဒဗလ်ဴ ဘြတ္ရွ္ လက္ထက္တြင္ ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ မွာ အမ်ိဴးသား လုံၿခဳံေရး အႀကံေပး ဆိုတဲ့ ထိပ္တန္း ရာထူးကို ထရန႔္က ခန႔္အပ္ခဲ့ ပါတယ္။

ယခု ထုတ္ေဝမယ့္ စာအုပ္အတြက္ ဝါရွင္တန္တြင္ ပြက္ေလာ ႐ိုက္ေနၿပီး တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာမ်က္ႏွာ ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိ အဆိုပါ စာအုပ္ သည္ ႏိုင္ငံ၏လုံၿခဳံေရး အား ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ ထိပ္တန္း လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ပါေနသည္ဆိုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ ျဖန႔္ခ်ီခြင့္ မျပဳရန္ ဗဟိုတရား႐ုံးကို ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထား လာပါတယ္။

ဘိုလ္တန္ကေတာ့ ဒီစာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလုံးသည္ အေမရိကန္ ၏ လုံၿခဳံေရး လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြ ပါမသြားေအာင္ အိမ္ျဖဴေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသား လုံၿခဳံေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား နဲ႔ အထပ္ထပ္ စီစစ္ၿပီးမွ ထုတ္ေဝခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေခ်ပခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ဒီစာအုပ္ကို သတင္းစာ တိုက္ အေတာ္မ်ားမ်ားက ဖတ္ရႈၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ယခု The Wall Street Journal က စာအုပ္ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ကို ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ ေရးသား ထားတာကို ကြၽန္ေတာ္ သုံးပိုင္းခြဲၿပီး တင္ျပသြားပါ့မယ္။

တ႐ုတ္ ျပည့္သူ သမၼတ ႏိုင္ငံ အေပၚ ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္ ေက်ာ္ က်င့္သုံးလာတဲ့ အေမရိကန္၏ မဟာဗ်ဴဟာသည္ အေၾကာင္း ႏွစ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ ထားေပသည္။ ပထမ တခ်က္သည္ ေဈးကြက္မူဝါဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားမွ ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မ်ား ၊ ကမာၻ႔ေဈးကြက္မ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္လာၿပီး ႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာ လာသည္ ႏွင့္အမွ် ကမာၻ က်င့္ဝတ္မ်ား ကို လိုက္နာၿပီး ေျပာင္းလဲသြားမယ္ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယ ယူဆခ်က္ကေတာ့ ထိုသို႔ ႂကြယ္ဝလာၾကသည္ ႏွင့္ အမွ် ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာၿပီး ပို၍ ဒီမိုကေရစီ ဆန္လာလိမ့္မည္။ ျပည္ပတြင္ ဗိုလ္က် စိုးမိုးရန္ ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ရန္ ေရွာင္ရွားလာမယ္ ဟူ၍ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ ယူဆခ်က္ ႏွစ္ရပ္သည္ မည္မွ်အထိ မွားယြင္းသြားခဲ့သလဲ ဆိုသည့္ သက္ေသ အျဖစ္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ၾကည့္က သိသာႏိုင္ပါတယ္။

တ႐ုတ္တို႔ ကမာၻကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ အတြင္း မရမက ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္သည္ မဟာဗ်ဴဟာ၏ ေအာင္ပြဲအျဖစ္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကေပမယ့္ တ႐ုတ္က အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္လွ်င္ ျဖစ္ခ်င္းပဲ အဖြဲ႕ႀကီး၏ လြတ္လပ္တဲ့ ကုန္သြယ္ေရး မူဝါဒမ်ားကို ၎တို႔ ကုန္သြယ္လို႔ ရမယ့္ ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲ ဖို႔ လုပ္လာပါတယ္။ တီထြင္ ဖန္တီးမႈ မူပိုင္ခြင့္ မ်ားကို ခိုးယူျခင္း၊ ျပည္ပ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ နည္းပညာမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ လႊဲေျပာင္း ေစျခင္း ျဖင့္ စီးပြားေရး ကိုလည္း ဆက္လက္ၿပီး အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ စီမံခန႔္ခြဲလုပ္ကိုင္ေနတာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး မွာလည္း ဒီမိုကေရစီ နဲ႔ နီးကပ္မလာတဲ့ အျပင္ ပို၍ ေဝးကြာ လာပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ယခုအခါ ေမာ္စီတုံးၿပီးရင္ ဩဇာအထက္ျမက္ဆုံး ေခါင္းေဆာင္သည္ ရွီက်င့္ဖ်င္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ လူမ်ိဳးေရး နဲ႔ ဘာသာေရး ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား ကိုလည္း အႀကီးအက်ယ္ က်ဴးလြန္ေနၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆုံး ဆိုက္ဘာ စစ္ဆင္ေရး ပ႐ိုဂရမ္ မ်ား တီထြင္ ပိုင္ဆိုင္ေနၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ အင္အားႀကီးမားတဲ့ ေရတပ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္လာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ န်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား၊ ဒုံးက်ည္အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔လည္း စုေဆာင္းသိုေလွာင္ထားၿပီး ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒါေတြအားလုံးကို ကြၽန္ေတာ္ အေနနဲ႔ အေမရိကန္၏ လုံၿခဳံေရး နဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားကို ၿခိမ္းေျခာက္လာေနမႈလို႔ ရႈျမင္ခဲ့ေပမယ့္ အိုဘာမား အစိုးရကေတာ့ ဘယ္လိုမွ မေနပဲ ထိုင္ၾကည့္ေနခဲ့ပါတယ္။

သမၼတ ေဒၚနယ္ ထရန႔္ကေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ တို႔ တစထက္တစ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္လာေနတာ ကို အေတာ္မ်ားမ်ား အပိုင္းေတြမွာ လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ အဓိက က်တဲ့ အမွန္တရား တခု ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ စစ္ေရး အာဏာသည္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ စီးပြားေရး ေပၚ တည္မွီေနတယ္ဆိုတာ လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အေမရိကန္တို႔ အက်ိဳးယုတ္ေစၿပီး ၎တို႔သာ ႀကီးပြားလာေနတဲ့ အျဖစ္ကို ရပ္ဆိုင္းျပစ္ျခင္းျဖင့္သာ တ႐ုတ္ကို စစ္ေရးအရ အႏိုင္ယူႏိုင္မယ္လို႔ မၾကာခဏ ဆိုသလို ထုတ္ေျပာလာခဲ့ပါတယ္။ ဤသည္ကလည္း အေျခခံအားျဖင့္ မွန္တယ္လို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ျပႆနာ ျဖစ္လာရသည္က တ႐ုတ္တို႔ရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္လာေနမႈကို တကယ္တမ္းမွာ ထရန႔္ ဘာေတြ လုပ္ခဲ့လဲ ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အႀကံေပး ေတြၾကားမွာလည္း အတတ္လြန္ၿပီး အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲလြဲေနၾကျပန္ပါတယ္။ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး စတီဗင္ မႏူရွင္ လို ‘ပင္ဒါႀကီးပဲ ေျပးဖက္ေတာ့မယ္” ဆိုတဲ့ လူမ်ိဳးေတြ၊ အမ်ိဳးသား စီးပြားေရး ေကာင္စီ ဒါ႐ိုက္တာ လာရီ ကပ္လိုး လို လြတ္လပ္တဲ့ ကုန္သြယ္ေရး ဝါဒသမားေတြ၊ တ႐ုတ္အေပၚ သေဘာထား ျပင္းထန္တဲ့ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဝီလ္ဘာ ေရာ့စ္၊ ကုန္သြယ္ေရး ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး တာဝန္ခံ ေရာဘတ္ လိုက္ဟိုင္ဇာ၊ အိမ္ျဖဴေတာ္ ကုန္သြယ္ေရး အႀကံေပး ပီတာ နာဗာ႐ို လို လူမ်ိဳးေတြ ၿခံရံေနပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ ထရန႔္ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲတြင္ အမ်ိဳးသား လုံၿခဳံေရး အႀကံေပး အျဖစ္ ၂၀၁၈ ဧၿပီလ ထဲမွာ ပါဝင္လာၿပီးကထဲက တ႐ုတ္ အေပၚ ထားမယ့္ ကုန္သြယ္ေရး မူဝါဒ တခုကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ လုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ ထည့္သြင္းေစခ်င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ “လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ ေဒသႀကီး” ထူေထာင္မယ္ဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံႀကီး ရွိေနၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆိုင္းဘုတ္ အျဖစ္သာ ေထာင္လို႔ရမယ့္ ေႂကြးေၾကာ္သံ ျဖစ္ေနၿပီး တကယ္တမ္းမွာ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ျပႆနာရဲ႕ တြင္းနက္ႀကီးထဲ စုတ္ယူ မခံရေအာင္ မနည္း႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနပါတယ္။

ကုန္သြယ္ေရး ကိစၥေတြကိုလည္း ပထမေန႔ က စၿပီး ကေသာင္းကနင္း ကိုင္တြယ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ရႈပ္ေထြး ခက္ခဲလွတဲ့ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာမွာ ထရန႔္ လုပ္ခ်င္တဲ့ နည္းကေတာ့ လူနဲနဲ ေလာက္ကို သူရဲ႕ ဘဲဥပုံ ႐ုံးခန္းထဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႐ု႕စ္ဘဲလ္ ခန္းမထဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေခၚၿပီး ႀကိတ္ဝိုင္း ဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးလိုတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း ျပႆနာတခုကေန ေရွ႕မတက္ေတာ့ပဲ ထပ္တလဲလဲ ျငင္းၾကခုံၾက၊ ေနာက္ဆုံး တခုခု ဆုံးျဖတ္လာႏိုင္ျပန္ေတာ့လည္း ေနာက္ရက္အနည္းငယ္ေလာက္ဆို တမ်ိဳး ျပန္ျဖစ္သြားျပန္ပါတယ္။ ဒါေတြ ျမင္ရၾကားရေတာ့ ေခါင္းေတြ ေတာင္ မူးေနာက္လာပါတယ္။

၂၀၁၈ ႏိုဝင္ဘာလမွ ကြန္ဂရက္ရဲ႕ သက္တမ္းဝက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္း ပမယ့္ အခ်ိန္ နီးလာတဲ့ အထိ တ႐ုတ္နဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး ပိုင္းမွာ တိုးတက္မႈ ဆိုလို႔ မည္မည္ရရ ျဖစ္မလာခဲ့ေသးပါဘူး။ အားလုံးက ေနာက္လထဲမွာ ျဗဴႏိုေအယိစ္ ၌ က်င္းပဖို႔ ရွိေနတဲ့ G-20 ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲကို အာ႐ုံစိုက္လာၾကပါတယ္။ ထရန႔္နဲ႔ ရွီတို႔ ႏွစ္ဦးခ်င္း ေတြ႕ဆုံႏိုင္မယ့္ ေနရာ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ ႀကီး ႏွစ္ ႀကီး ေဆြးေႏြးမယ္။ ဥေရာပကို ေဘးခ်ိတ္ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ တခုမဟုတ္ တခု ရလာႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ဘာေတြမ်ား မွားသြားစရာ ရွိႏိုင္ေပဦးမည္နည္း။ ဟိုက္လိုင္ဇာ က ထရန႔္ကို အခုလို တေယာက္တည္း လႊတ္ေပးလိုက္ရတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား သူ႔ဖက္က တ႐ုတ္ကို လိုက္ေလ်ာမႈေတြ ေပးလာမွာလဲ ဆိုတာ စိုးရိမ္ေနပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔၊ ျဗဴႏိုေအယိစ္ ညစာစားပြဲ မွာေတာ့ ရွီ က ထရန႔္သည္ မည္မွ်အထိ အံ့ဩခ်ီးက်ဴးဖြယ္ လုပ္ရပ္ေတြ လုပ္ခဲ့လဲ ဆိုတာ စေျပာၿပီး သၾကားထူထူ ေကြၽးလာပါတယ္။ ဒီလို တသီႀကီး ေျပာႏိုင္ေအာင္လည္း ရွီ ကို ျပင္ဆင္ေပးလိုက္ၾကပုံရွိပါတယ္။ သူ႔ေရွ႕က စာ႐ြက္ကို တခ်က္ ငဲ့ၾကည့္လိုက္ ေျပာလိုက္ လုပ္ေနတာ ေတြ႕ရလို႔ပါပဲ။ ဒီေနရာမွ ထရန႔္သည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတာမ်ိဳး မရွိပဲ လက္တန္း ေျပာခ်င္ရာ ေျပာတတ္တဲ့ လူျဖစ္တာ သိေနတာေၾကာင့္ သူနဲ႔ အတူ ပါလာတဲ့ လူမွန္သမွ် ဘာမ်ား ျပန္ေျပာလိုက္မလဲ။ ဘာေတြ လိုက္ေလ်ာ ဦးမလဲဆိုတာ ရင္တမမ နဲ႔ ျဖစ္ေန ၾကပါတယ္။

ဒီပြဲမွာ ရွီ က ထရန႔္ နဲ႔ ေနာက္ထပ္ ေျခာက္ႏွစ္ ေလာက္ လက္တြဲ လုပ္ခ်င္ပါေသးတယ္လို႔ ထူးထူးျခားျခား ေျပာလာပါတယ္။ ထရန႔္က အေမရိကန္ ဖြဲ႕စည္းပုံပါ သမၼတ သက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္သာ ရွိရမယ္ဆိုတာကို သူ႔အတြက္ ဖ်က္သိမ္းေပးသင့္ေၾကာင္း လူေတြက ေျပာေနၾကတယ္လို႔ ျပန္ေျပာ လိုက္ပါတယ္။ ရွီက ဒါကို သူလည္း သေဘာတူေၾကာင္း ေခါင္းတၿငိမ့္ၿငိမ့္ လုပ္ျပရင္းက အေမရိကန္မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ မ်ားလြန္းၿပီး သူ႔အဖို႔ ထရန႔္ကေန အျခားလူ နဲ႔ ေျပာင္းမလုပ္ခ်င္ဘူးလို႔ ေျပာလာပါတယ္။

ေနာက္ဆုံး မွာ ရွီ က တ႐ုတ္ ရဲ႕ အေနအထားကို ခ်ျပလာပါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three − one =