ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ ဖ်ားနာကု အခမဲ့ ေဆးခန္းမ်ား (Fever Clinic) တည္ေနရာ ႏွင့္ ဖြင့္ခ်ိန္မ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ ဖ်ားနာကု အခမဲ့ ေဆးခန္းမ်ား (Fever Clinic) တည္ေနရာ ႏွင့္ ဖြင့္ခ်ိန္မ်ား

တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ အခ်ိန္ – မနက္ ၉ နာရီ မွ ေန႔ လည္ ၁၂ နာရီ၊ ေနရာ – အထက (၄) တာေမြေက်ာင္း။ တာဝန္ခံ ဆရာဝန္- ေဒါက္တာေက်ာ္မင္းထြန္း (095127449)

မဂၤလာေတာင္ၫြန႔္ ၿမိဳ႕နယ္၊ အခ်ိန္ – မနက္ ၉ နာရီ မွ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ၊ ေနရာ – ျမယာကုန္းလမ္းမေပၚ ရွိ ဧရာဝတီဘဏ္ေဘး၊ အရင္ 21st Century City Mart ေရွ႕၊ က်န္းမာေရးဌာန ၊မဂၤလာေတာင္ၫြန႔္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္။ တာဝန္ခံ ဆရာဝန္ – ေဒါက္တာ ကိုကိုေထြး (09253999600)

ဗိုလ္တေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ အခ်ိန္ – ေန႔လည္ ၁၂နာရီ မွ ၃ နာရီ၊ ေနရာ – အထက (၆) ဗိုလ္တေထာင္ေက်ာင္း။ တာဝန္ခံ ဆရာဝန္ – ေဒါက္တာေနမင္းထက္ (095044868)

လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အခ်ိန္ – မနက္ ၉ နာရီ မွ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ၊ ေန ရာ – လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ။ တာဝန္ခံ ဆရာဝန္ – ေဒါက္တာႏိုင္မင္းထြဋ္ (09963525140)

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အခ်ိန္ – မနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၁ နာရီ၊ ေနရာ – အင္းစိန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမ၊ (စေန၊တနဂၤေႏြ ပိတ္ပါသည္။) တာဝန္ခံ ဆရာဝန္ – ပါေမာကၡေဒါက္တာေဒၚမာမာၾကည္၊ေဒါက္တာ ေသာင္းလင္း (09260206401)

အေရွ႕ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ အခ်ိန္ – မနက္ (၈) နာရီ မွ (၁၀) နာရီ၊ ေနရာ – ထ/၁၄ မင္းရဲေက်ာ္စြာ လမ္း ၇ ရပ္ကြက္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ (ဂိတ္ေဟာင္းမွတ္တိုင္ ႏွင့္ ေစ်းလမ္းမွတ္တိုင္ၾကား)။ တာဝန္ခံ ဆရာဝန္ – ေဒါက္တာရဲညီညီထြဋ္ (09972555220)

ေ႐ႊျပည္သာ ၿမိဳ႕နယ္၊ အခ်ိန္ – မနက္ ၈ နာရီ မွ ၁၁ နာရီ၊ ေနရာ – ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ (အဂၤါ၊ၾကာသပေတး ပိတ္ပါသည္)။ တာဝန္ခံ ဆရာဝန္ – ေဒါက္တာသစ္လြင္ (09450013533)

ေတာင္ဒဂုံ ၿမိဳ႕နယ္၊ အခ်ိန္ – မနက္ ၈ နာရီမွ ၁၁ နာရီထိ၊ ေနရာ – စု အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသိပၸံ(ေတာင္ဒဂုံ) အမွတ္(၁/က)ေဇယ်ာၿမိဳင္လမ္း(၅၄)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆးခန္းဖြင့္ရက္….အပတ္စဥ္-တနလၤာ-ဗုဒၶဟူး-ေသာၾကာ ေန႔၊ တာဝန္ခံ ဆရာဝန္ – ေဒါက္တာ ေဇာ္လင္းဘို (095086538)

ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္၊ အခ်ိန္ – မနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီထိ၊ ေဆးခန္းလိပ္စာ – အထက (၂) ေတာင္ဥကၠလာ၊ ေတာင္ဥကၠလာ (၆)ရပ္ကြက္ ၊ေကတုမတီလမ္း၊ ေဆးခန္းဖြင့္ရက္ – အပတ္စဥ္-တနလၤာ-ဗုဒၶဟူး-ေသာၾကာ ေန႔၊ တာဝန္ခံ ဆရာဝန္ – ေဒါက္တာဉာဏ္လင္းျမင့္ထြန္း (095198814)

ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အခ်ိန္ – မနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၁ နာရီ ထိ၊ ေနရာ – မဟာပုေညာပကာရဓမၼာ႐ုံ၊ေက်ာင္းႀကီးလမ္း၊အိုးဘိုရပ္ကြက္၊ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္။ တာဝန္ခံ ဆရာဝန္ – ေဒါက္တာ ေအာင္မြန္ေက်ာ္ (09421137517)

ေမွာ္ဘီ ၿမိဳ႕နယ္၊ အခ်ိန္ – နံနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၁ နာရီထိ၊ ေနရာ – အားကစားခန္းမ၊ေမွာ္ဘီ၊ ေဆးခန္းဖြင့္ရက္ – အပတ္စဥ္-တနလၤာ ၊အဂၤါ ၊ ဗုဒၶဟူး ၊ ေသာၾကာ ၊ စေန ၊ တနဂၤေႏြ၊ တာဝန္ခံ ဆရာဝန္- ေဒါက္တာ ေက်ာ္လင္းထြန္း (09972021450)

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ အခ်ိန္ – မနက္ ၈ နာရီ မွ ၁၀ နာရီ ထိ၊ ေနရာ – အမွတ္ (၄) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဗိုလ္မႉးဘထူးလမ္းမႀကီး၊ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္။ ေဆးခန္းဖြင့္ရက္ – အပတ္စဥ္-အဂၤါ၊ၾကာသပေတး၊စေန၊ တာဝန္ခံ ဆရာဝန္ – ေဒါက္တာ ရဲေမာင္ (09261957090)

ရန္ကင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ အခ်ိန္ – မနက္ ၈ မွ ၁၁ နာရီ ထိ၊ ေနရာ – မိုးေကာင္းဘုရား၊ရန္ကင္း၊ ေဆးခန္းဖြင့္ရက္ – အပတ္စဥ္-တနလၤာ၊ဗုဒၶဟူး၊စေန၊ တာဝန္ခံ ဆရာဝန္….ေဒါက္တာ အိအိခိုင္ (09978807029)

လႈိင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ အခ်ိန္ – မနက္ ၈ နာရီ မွ ၁၁ နာရီ ထိ၊ ေနရာ – အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္ အပိုင္း(၂)၊ ခေရ(၄)လမ္း၊ဓမၼပါလေက်ာင္းတိုက္ေဘး၊ အ.မ.က (၂၆) လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္။ ေဆးခန္းဖြင့္ရက္ – အပတ္စဥ္ – တနလၤာ၊ဗုဒၶဟူး၊ေသာၾကာ၊ ေဆးခန္း တာဝန္ခံ- ကိုေက်ာ္စိုးဟန္ (09957951195)

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ အခ်ိန္ – မနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၂ နာရီ ထိ၊ ေနရာ – အမွတ္(၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း သာေကတၿမိဳ႕နယ္။ ေဆးခန္းဖြင့္ရက္….အပတ္စဥ္-အဂၤါ၊ၾကာသပေတး၊စေန၊တနဂၤေႏြ၊ တာဝန္ခံဆရာဝန္ – ေဒါက္တာ ျမတ္မိုးလြင္ (09425306298)

ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္၊ အခ်ိန္ – မနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၁ နာရီ ထိ၊ ေနရာ – ေျမာက္ဥကၠလာ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေဆးခန္းဖြင့္ရက္ – အပတ္စဥ္-တနလၤာ မွ ေသာၾကာ၊ တာဝန္ခံ ဆရာဝန္ – ေဒါက္တာစိုးေဝၿဖိဳး (09960197369)

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အခ်ိန္ – မနက္ ၉ နာရီ မွ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ထိ၊ ေဆးခန္း ဖြင့္ရက္ – အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊စေန၊ ေနရာ – က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရား ၊ေဘာလုံးကြင္း၊ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္။ တာဝန္ခံဆရာဝန္- ေဒါက္တာရဲလင္းစိုး (09773030870)

တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ အခ်ိန္ – မနက္ ၈နာရီ မွ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ထိ၊ ေဆးခန္းဖြင့္ရက္ – တနလၤာ၊အင္ဂါ ၊ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသာပေတး ၊ေသာၾကာ၊ ေနရာ… သာသန႔ာဗိမာန္ ၊တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ တာဝန္ခံဆရာဝန္- ေဒါက္တာေက်ာ္ဇင္ဦး (0943083337)

မွတ္ခ်က္ – က်န္ရွိေနေသး ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ လည္း Fever Clinic ဖြင့္ရန္ အစီအစဥ္ဆြဲထားပါတယ္။ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္းထုတ္ ျပန္ေပးသြားပါမည္။

ဖ်ားနာ၍ မိမိကိုယ္ ကို ကိုဗစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံသယရွိပါက အျပင္ေဆးခန္းမ်ားသြားမည့္အစား fever clinics ေတြကိုသြားျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ ကိုေကာ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုပါ ကာကြယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိလိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္သုံးဖို႔ေရာ အျခားသူမ်ားပါသိရေအာင္ ရွဲ ေပးထားေစခ်င္ ပါတယ္။

Community fever clinic – Yangon network

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + sixteen =