သံဃာေစာ္ကား တဲ့ သူကို ထီလာသားေတြ ပြဲၾကမ္းကုန္ၾက ပီဗ်ာ (ရုပ္သံ)

သံဃာေစာ္ကား တဲ့ သူကို ထီလာသားေတြ ပြဲၾကမ္းကုန္ၾက ပီဗ်ာ (ရုပ္သံ)

သံဃာေစာ္ကားတဲ့ ေခြးသူေတာင္းစားကို ထီလာ သားေတြပြဲၾကမ္းကုန္ၾကပီဗ်ာ (ရုပ္သံ)

ပြဲကေတာ့ျကမ္းေတာ့မယ္ထင္မယ္ အေပၚထပ္ က အက်ီၤ အကြက္နဲ႔ ေကာင္ပဲ ေအာက္ကထီလာသားေတြ ေသြးဆူေနျပီ းးးးးး

ရုပ္သံကို ေအာက္ဆံုးတြင္ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

သံဃာေစာ္ကားတဲ့ ေခြးသူေတာင္းစားကို ထီလာသားေတြပြဲၾကမ္းကုန္ၾကပီဗ်ာ (ရုပ္သံ)

crd : khitalin

Add a Comment

Your email address will not be published.