ကုသေပ်ာက္ကင္းၿပီး မွ ပိုးျပန္ေတြ႕ရိွ သည့္ ကိုဗစ္လူနာ မ်ားသည္ အျခားသူမ်ား ကို မကူးစက္ႏိုင္

ကုသေပ်ာက္ကင္းၿပီး မွ ပိုးျပန္ေတြ႕ရိွ သည့္ ကိုဗစ္လူနာ မ်ားသည္ အျခားသူမ်ား ကို မကူးစက္ႏိုင္

ကုသေပ်ာက္ကင္းၿပီး မွ ပိုးျပန္ေတြ႕ရိွ သည့္ ကိုဗစ္ လူနာမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားကို မကူးစက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္ မ်ား ေလ့လာေတြ႕ရိွ…

COVID-19 ကူးစက္ ခံရၿပီး ကုသမႈ ခံယူကာ ျပန္လည္က်န္းမာ လာၿပီးေနာက္ ထပ္မံစစ္ေဆးမႈ ခံယူရာတြင္ ပိုးေတြ႕ရွိေနဆဲလူမ်ားသည္ အျခားလူမ်ားကို ဆက္လက္ကူးစက္ေစႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဗဟိုဌာန (KCDC) မွ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား သိပၸံပညာရွင္ မ်ားသည္ COVID-19 ကူးစက္ခံရၿပီးေနာက္ ေပ်ာက္ကင္းခဲ့သူ ၂၈၅ ဦးကို ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္း သြားၿပီျဖစ္သည့္ ကိုဗစ္လူနာမ်ားကို စစ္ေဆးမႈ အရ ကနဦးတြင္ ပိုးမေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထပ္မံ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ပိုးေတြ႕ရွိ ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ Positive ျပန္ျဖစ္ေသာ ကိုဗစ္လူနာ မ်ားသည္ အျခားလူမ်ားကို ဆက္လက္ကူးစက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ယင္းလူနာမ်ားထံမွရယူေသာ ဗိုင္းရပ္စ္နမူနာမ်ားကို ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္း ျပန္လည္ေမြးယူလို႔ မရေသာေၾကာင့္ ယင္းဗိုင္းရပ္စ္မ်ားသည္ ကူးစက္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့သည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း KCDC မွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

ယခုေလ့လာမႈေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယား အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေရာဂါသက္သာေပ်ာက္ကင္း သူမ်ားအား ကူးစက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္သတ္မွတ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။

ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ လိုက္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အရ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းေသာ္လည္း ပိုးေတြ႕ရွိေနဆဲ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း သီးျခားေနထိုင္သည့္ ကာလၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္ဝင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ ကိုဗစ္-၁၉ လူနာ အခ်ိဳ႕သည္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရၿပီး ၈၂ ရက္အထိ ေရာဂါသက္သာေပ်ာက္ကင္းေသာ္လည္း ၎တို႔တြင္ ပိုးေတြ႕ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဗဟိုဌာန KCDC ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

crd : whitesone

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 16 =