ရန္ကုန္ ေလဆိပ္ ကေန “ Q ” မဝင္ဘဲ အိမ္တန္း ျပန္ ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား ( ၆ ) ေယာက္ အရႈပ္ေတာ္ ပုံ ( အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥ မလို႔ လူအမ်ား သိေအာင္ Share ျခင္းျဖင့္ ကူညီပါ )

ႏိုင္ငံျခားသား မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ဝင္တဲ့ အခါ Fast Track နည္းလမ္းသုံး တဲ့ ကိစၥ။ Covid ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံေတြ ထဲ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက နံပါတ္ ၁၆၅ မွာ ရွိေနေၾကာင္း အသိတစ္ေယာက္နဲ႔ ဝမ္းသာစြာ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ ပါ တယ္ ။ တစ္သက္ နဲ႔ တစ္ကိုယ္ မွာ ျမန္မာျပည္ဟာ ႏိုင္ငံအလိုက္ နံပါတ္ ၁၆၅ ခ်ိတ္တာ ဒီတစ္ ခါပဲ ဝမ္းသာရ တာ ပါ ။

သူ႔ဆီမွ မထင္မွတ္ထား တဲ့ သတင္းတစ္ခုၾကား ခဲ့တဲ့ အတြက္ ေသခ်ာေအာင္ လိုက္လံစုံစမ္း မိပါတယ္။ ​အေသအခ်ာ အျပည့္အစုံ သိရွိေအာင္ လိုက္လံႀကိဳးစားၿပီးမွ ဒီစာကိုေရး ပါတယ္။ ေလဆိပ္ကေန facility quarantine မဝင္ပဲ ေနထိုင္ရာ residence ဆီကို တန္းၿပီးလႊတ္ေပး လိုက္တဲ့ ကိစ ၥပါပဲ။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔ စာအမွတ္ – ၁၁၅၇/၂၆၄/COVID-19/ေကာ္မတီ (၂၀၂၀) အရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္၍ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေစာလ်င္စြာေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ရန္ Fast Track နည္းလမ္းျဖင့္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား လိုက္နာရမည္ လို႔ ဆိုထား ပါတယ္။

(က) သက္ဆိုင္ ရာႏိုင္ငံ မွ ေလယာဥ္ေပၚသို႔မတက္မီ ၃၆ နာရီအတြင္း စစ္ေဆးထားေသာ Laborary evidence of Absence of Covid-19 infection (real time RT-PCR nasal swab result) ပါရွိရန္။
ရန္ကုန္ ေလဆိပ္ကေန “ Q ” မဝင္ဘဲ အိမ္တန္းျပန္ ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား ( ၆ ) ေယာက္ အရႈပ္ေတာ္ ပုံ

(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ ရွိခ်ိန္ မွာ သက္ဆိုင္ရာ facility quarantine ေန၍ ေနာက္တစ္ရက္၌ nasal swab (ႏွာေခါင္းတို႔ဖတ္) စစ္ေဆးခံယူေစရန္ႏွင့္ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ (၅) ရက္အၾကာတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ nasal swab (ႏွာေခါင္း တို႔ဖတ္ ) ထပ္မံစစ္ေဆးခံ ယူေစရန္။

(ဂ) စစ္ေဆးခ်က္အရ PCR result Negative ျဖစ္မွသာ လုပ္ငန္းခြင္ သို႔ ဝင္ေရာက္ေစရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ကုန္က်စရိတ္ အား သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ မွသာ က်ခံေစရန္လို႔ ပါရွိပါတယ္။

အဲ့ဒီႏိုင္ငံေတာ္ ရဲ႕ လမ္းၫႊန္ခ်က္ အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ ႐ြက္ရာ မွာ Pyay Garden Residence မွာေတြ႕ႀကဳံခဲ့တဲ့ ေအာက္ပါ case ေတြေၾကာင့္ loophole ေတြရွိႏိုင္တာကို သတိျပဳမိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္အတိုင္းေအာက္ေျခကေန အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာ မွာ စနစ္တေက် ဆာင္႐ြက္တာ အားနည္းခဲ့ရင္ (ဒါမွမဟုတ္) ႏိုင္ငံေတာ္ထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့အခြင့္ထူးေပးခဲ့တာမ်ိဳးရွိခဲ့ရင္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္တာကို တင္ျပခြင့္ျပဳပါ။ အျခားေနရာေတြ မွာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခေတြ ၾကားသိရေပမဲ့ အခ်က္အလက္အတိအက်ရတဲ့ Pyay Garden Residence က case ၂ ခုကို ဥပမာျပဳၿပီးတင္ျပေဆြးေႏြးလိုတာ ျဖစ္ ပါတယ္။

ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔ည ၁၀:၄၅ နာရီမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို က်န္း မာေရး အကူအညီေပးေနတဲ့ NGO အဖြဲ႕ကကားနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသား မိသားစုဝင္ သုံးဦးဟာ Pyay Garden Residence ကို ေရာက္ရွိလာၿပီး သူတို႔ျမန္မာျပည္ က ဧၿပီလ မွာမထြက္ခြာခင္ ေနထိုင္ဖို႔ ငွားရမ္းထားတဲ့ အခန္း မွာ ျပန္လည္ေန ထိုင္ဖို႔ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။

သူတို႔ဟာ ေလဆိပ္ကေန facility quarantine ေနမယ့္ Hotel သို႔ လုံးဝ မသြားပဲ ( သို႔) ပို႔ေဆာင္ျခင္းမခံရပဲ Pyay Garden Residence ကို တန္းလာခဲ့တာျဖ စ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသား ေျခာက္ေယာက္ ( ရရွိတဲ့အခ်က္အလက္အရ သိရပါတယ္) Fast Track ႏွင့္ျဖစ္ေသာ္ လည္း quarantine ဝင္ဖို႔မၫႊန္ၾကားပဲ ေလဆိပ္က မလႊတ္ေပးသင့္ပါ။ ေလဆိပ္မွာေနထိုင္မယ့္ ေနရပ္ျဖည့္စဥ္ ကတည္းက Hotel quarantine လိပ္စာမဟုတ္ပဲ Residence လိပ္စာျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ facility quarantine ဝင္ရန္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ သင့္ပါတယ္။ အဲ့ဒီႏိုင္ငံျခားသားေတြ ကလည္း က်န္းမာေရးအကူအညီေပးေနတဲ့ NGO ကျဖစ္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းမ်ားကို အတိအက်လိုက္နာရမည့္အစား အထူးအခြင့္အေရးေတြ ယူတာက ျပည္သူျပည္သားမ်ား အတြက္ အင္မတန္ အႏၲရာယ္ႀကီး ပါတယ္။

Pyay Garden Residence Management အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း Covid-19 ေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈ လုံးဝ မရွိေစေရး အတြက္တာဝန္သိစြာနဲ႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့တာေတြ႕ ရပါတယ္။ သူ႔တို႔ကို လက္မခံပဲ တာဝန္ရွိသူေတြကို အခ်ိန္မီအေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္။ အခုလိုတာဝန္ရွိသူေတြကိုေခၚယူေနစဥ္မွာ ျမန္မာျပည္ကိုအကူအညီေပးေနတဲ့ NGO ျဖစ္ေၾကာင္း နဲ႔ Special permit နဲ႔လာတာျဖစ္ေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာ ဆိုပါတယ္။ Special permit ​၏အထူးအခြင့္အေရးကို တလြဲအာဏာအသုံးခ်တာဟာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပလိုပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ အထူးအခြင့္အေရး ရရွိသူမ်ားဟာ အထူး တာဝန္သိသူမ်ားျဖစ္မွသာ အားလုံးအႏၲရာယ္ကင္း မွာျဖစ္ပါတယ္။
ရန္ကုန္ ေလဆိပ္ကေန “ Q ” မဝင္ဘဲ အိမ္တန္းျပန္ ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား ( ၆ ) ေယာက္ အရႈပ္ေတာ္ ပုံ

ျမန္မာျပည္ ကို က်န္းမာေရး အကူအညီေပးေနတဲ့ NGO အေနနဲ႔ Residence Management ရဲ႕ တာဝန္သိစြာ Covid မျပန႔္ပြားေရး အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားမႈ ကို ပိုလို႔ေတာင္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္ ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ hotel quarantine မသြားခင္ အိမ္သန႔္ရွင္းေရး အတြက္ service ေပးရန္ ျပင္ပႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ ၍ ဝန္ထမ္းႏွစ္ေယာက္ေခၚ ယူခဲ့လို႔ Residence Management မွ အခ်ိန္မီတားဆီးခဲ့ ရပါတယ္။ အဲ့ဒီ အိမ္သန႔္ရွင္းေ ရးအတြက္ service ေပးရန္ လာသူေတြမွ အနီးကပ္ထိေတြ႕မႈျဖစ္ၿပီး လူထုၾကားထဲ ေရာဂါျပန႔္ႏွံ႔သြားႏိုင္ ပါတယ္။

အကယ္ ၍သာ Pyay Garden Residence ကိုမလာခဲ့ပဲ ရပ္ကြက္တစ္ခုခုအတြင္းကအိမ္မွာသာ ငွားရမ္းထားလို႔ အခု case မွာလို ေလဆိပ္မွတန္းျပန္ၿပီးေနခဲ့ရင္ ဘယ္သူမွသိလိုက္မွာမဟုတ္ပဲ ျပည္သူလုထု community အတြင္း ကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈ ျဖစ္သြားႏိုင္တဲ့ အထိ အႏၲရာယ္ရွိ ပါတယ္။ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ တာဝန္ရွိသူေတြက သူတို႔ ကို လာေခၚ ခဲ့ၿပီး Hotel quarantine ဝင္ဖို႔ ပို႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ ငါးရက္ၾကာတဲ့အခါမွာ Hotel quarantine (၅)
ရက္ျပည့္ေၾကာင္းနဲ႔ home quarantine အျဖစ္ေနထိုင္ဖို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာ ပါတယ္ ။ ေဆးစစ္မႈ ရလဒ္မွာလည္း တစ္ႀကိမ္သာ စစ္ေဆးထားၿပီး Negative ဟုပါရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွာ သက္ဆိုင္ရာ facility quarantine မွာ ေနထိုင္ၿပီး nasal swab ပထမအႀကိမ္ စစ္ေဆးခံယူကာ (၅) ရက္ေျမာက္၌ ဒုတိယအႀကိမ္ nasal swab ထပ္မံစစ္ေဆးခံယူရန္လို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ရွိေပမယ့္လည္း အခုလို တစ္ခါပဲစစ္ေဆးထားတဲ့ လက္မွတ္ကို တင္ျပႏိုင္တာေတြ႕ရပါတယ္။ Pyay Garden Residence Management အေန နဲ႔ #ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္ Covid-19 ေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈလုံးဝမရွိေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာကို ၫႊန္ၾကားခ်က္ဆက္လက္ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး သတင္းပို႔တိုင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အမ်ားသုံးဓာတ္ေလွခါး မသုံးေရး၊ ဧည့္သည္ မဝင္ေရာက္ေရး တို႔ကို တာဝန္သိစြာ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အခ်က္သုံးခ်က္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး လိုပါတယ္။

(၁) အဲ့ဒီႏိုင္ငံျခားသားေတြ ဟာ ေလယာဥ္ေပၚမတက္ခင္ ၃၆ နာရီအတြင္း ေဆးစစ္ခဲ့တာမွန္ေသာ္လည္း ေလယာဥ္စင္းလုံးငွားၿပီးလာတာမဟုတ္ရင္_ေလယာဥ္ေပၚမွာကူးစက္ခဲ့မႈရွိမရွိမေသခ်ာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေလယာဥ္ေပၚမတက္မီ ၃၆ နာရီအတြင္း ေဆးစစ္ခဲ့တာ မွန္ေသာ္လည္း ေလယာဥ္ စင္းလုံးငွားလာခဲ့တာ မဟုတ္ရင္ ျမန္မာျပည္ မွာ quarantine ဝင္ရာမွာ #အမ်ားနည္းတူဝင္သင့္တယ္ လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္မွာ aircrew ေတြနဲ႔ seaman ေတြကို ေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲ ကိုင္ခဲ့ရာကေန Covid တတိယလႈိင္းျပန္ဝင္လာၿပီး ထိန္းမႏိုင္ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥကို ဒီရက္ပိုင္းသတင္းေတြမွာ ဖတ္ရပါတယ္။ အခု Case Study က ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ဟာ မိခင္ႏိုင္ ငံကို ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ဟာ #ကမာၻမွာတတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့ အိႏၵိယႏိုင္ငံကျပန္လာတာျဖစ္ေနရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေန နဲ႔ အထူးဂ႐ုျပဳဖို႔ လိုပါမယ္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယူး​ေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္ မွာ ေလးေယာက္မွာ တစ္ေယာက္က Covid ေရာဂါကူးစက္သူျဖစ္ေနတဲ့အထိ အေျခအေနဆိုးေနပါတယ္။ အခုလက္ရွိ Covid ေရာဂါအမ်ားဆုံးျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ကို Fast Track ေပးသင့္မေပးသင့္ အခ်ိန္မီျပန္လည္ သုံးသပ္သင့္ပါတယ္။

(၂) Special permit သမားေတြ ကို monitoring ႏွင့္ home quarantine procedures ေတြကို ျပည္သူအားလုံး တာဝန္သိစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ရွင္းလင္းစြာ အသိေပးဖို႔လိုပါတယ္။ Home quarantine ကာလ မွာလည္း follow up checking လုပ္သင့္တယ္လို႔ တင္ျပလိုပါတယ္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ home quarantine ဝင္သူေတြ ကို video call ေခၚၿပီး အိမ္ထဲမွာ marking မ်ားလုပ္ကာ အဲ့ဒီအိမ္ထဲမွာ ရွိေနမေန အျပင္ထြက္မထြက္ video call နဲ႔ checking လုပ္ပါတယ္။ ဖုန္းမကိုင္ခဲ့ ရင္ အျမန္ဆုံး အဲ့ဒီအိမ္ ကို လိုက္ခ်သြား ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဆီမွာလည္း အလားတူလုပ္ေဆာင္တာမ်ိဳး လုပ္သင့္တယ္ လို႔ တင္ျပလိုပါတယ္။

(၃) အခုကိစၥဟာ က်န္ Residence အားလုံး အတြက္ေရာ ရပ္ကြက္ေတြရွိ ျပည္သူေတြအတြက္ေရာ ယခုလိုကိစၥမ်ိဳးမွာ ကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈမရွိရန္ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္းအေသးစိတ္လမ္းၫႊန္မႈ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပေနပါတယ္။

တာဝန္ရွိသူေတြရဲ႕ပူးေပါင္းကူညီမႈ ကို လိုအပ္ ပါတယ္။ အတင္း အက်ပ္လက္ခံရန္ဖိအားေပးတာ မ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါ။ အဲ့ဒီလိုပဲ Fast Track အစီအစဥ္နဲ႔ ေနာက္ထပ္ တစ္ေယာက္ကို လက္ခံဖို႔ Residence အခန္းရွင္ တစ္ေယာက္ က အတင္းအက်ပ္ေတာင္းဆိုလာတာကိုေတြ႕ရ ပါတယ္။ Covid-19 ကာလမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ရဲ႕ပထမဦးစားေပးဟာ ျပည္သူလူထု အတြင္းေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈမရွိေစရန္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးျဖစ္တယ္ လို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ထား ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ Home quarantine အစီအစဥ္မွာ home based quarantine shall be residence a specific location (a house with facilities which is not closed to the community) to identify as a Home quarantine point လို႔ အေသးစိတ္စီစဥ္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလို Fast Track ကာလမွာ home quarantine အတြက္ residence ေတြဆီလႊတ္သင့္မလႊတ္သင့္နဲ႔ home quarantine မွ community အတြင္းမကူးစက္သြားေအာင္ ေနာက္ေနာင္ အေသအခ်ာ စီစဥ္ႏိုင္ရန္ တင္ျပလိုပါတယ္။

Fast Track အစီအစဥ္နဲ႔ (၅) ရက္ အၾကာ မွာ home quarantine ဝင္ဖို႔ Residence ေတြဆီလႊတ္မယ္ဆိုရင္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြနဲ႔ Residence Management comittee အေနနဲ႔ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း အေသးစိတ္လမ္းၫႊန္မႈ နဲ႔ သာလႊတ္ သင့္ပါတယ္။

ကမာၻမွာ Covid ေရာဂါတိုးပြားမႈဟာ အရွိန္ ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ျပန႔္ႏွံ႔ေန ပါတယ္ ။ ယေန႔မွာ ၁၆ သန္းျပည့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ Daily New Cases graph ကို ၾကည့္ေျပာေနတာပါ။ ျမန္မာျပည္အတြင္းမွာ အေတာ္ မ်ားမ်ား ဟာ mask တပ္ျခင္း၊ social distancing စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း မလုပ္ၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းကို ျပည္ပကေန ကူးစက္ျပန႔္ပြားခဲ့ မယ္ဆိုရင္ လုံးဝထိန္းလို႔မႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟာ ျပည္ပက ကူး စက္မႈ လုံးဝမရွိရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ တစ္ခုတည္းေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ မေဝးေတာ့တဲ့ လပိုင္းကာလမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္နီးစပ္လာၿပီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပည္ပမွကူးစက္မႈမရွိေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း Covid-19 ေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈလုံးဝမရွိေစေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္မွာ အခုလိုယိုေပါက္ေတြရွိေနတာကို အခ်ိန္မီသိရွိႏိုင္ရန္ တင္ျပလိုက္ ပါတယ္။

ဒီကိစၥဟာ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥမို႔ အမ်ားသိေအာင္တင္ျပရတာ ျဖစ္ ပါတယ္။

Richard Myo Thant

https://web.facebook.com/richard.myothant/posts/3653211608040255

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − nine =