အိမ္မရွိလွ်င္ ဇိမ္မရွိႏိုင္ပါ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ အရိပ္ မရွိၾကေသးသူမ်ား အတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီး တင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္

အိမ္မရွိလွ်င္ဇိမ္မရွိႏိုင္ပါကိုယ္ပိုင္အိမ္ အရိပ္မရွိၾကေသးသူမ်ား အတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီးတင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္ နံနက္ေစာေစာ ထပါ ပ်င္းရိျခင္း ေမာဟကိုပယ္ပါ။ သရဏဂုံ၃ပါးေဆာက္တည္ ငါးပါးသီလခံယူပါ အဓိ႒ာန္ဝင္ပါ

ျဖစ္ႏိုင္ရင္က်ေနာ္ အခုတင္ေပးထားသည့္အိမ္ေတာ္ရာေစတီပုံေတာ္ ကိုဝယ္ၾကပါ။ မန္းတေလး အိမ္ေတာ္ရာေစတီ ရန္ကုန္အိမ္ေတာ္ရာ ေစတီ ႀကိဳက္ရာ ေစတီပုံေတာ္ကို ဝယ္ယူထားပါ။ အိမ္ျပင္ေဆာက္ရန္အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနၾကသူမ်ား.. အိမ္ေဆာက္လက္စဆက္ မေဆာက္ႏိုင္ၾကသူမ်ား အဓိ႒ာန္ဝင္ၾကည့္ကိုယ္တိုင္သိရပါလိမ့္မယ္ လူတိုင္းကိုယ္ပိုင္အိမ္နဲ႔ ေနခ်င္ၾကစၿမဲပါ မၾကာခင္ သူရဇၨမဂၢဇင္းမွာ အက်ယ္ပါလာပါလိမ့္မယ္။

စာမူေတြ ေရာက္သြားပါၿပီ။ မိမိသည္အဓိ႒ာန္ေဆာက္တည္ပါပုတီး ၂ပတ္ အနည္းဆုံး စိပ္ပါ၉ပတ္စိပ္လွ်င္ပိုေကာင္းပါသည္။သစၥာျပဳ ဆုေတာင္းပါ ကိုယ္ပိုင္ အိမ္အရိပ္ ရရွိရပါလို၏လို႔။ ပုတီစိပ္ရန္ ဂုဏ္ေတာ္ကားေဗာဓိ ဗုေဒၶါ မဟာဃေရာ။

ပုတီးတစ္လုံးေဗာဓိ ဗုေဒၶါ မဟာ ဆာေယာ။ ပုတီးတစ္လုံးအနက္ျမန္မာျပန္ေဗာဓိသစၥာေလးပါးကိုသိျမင္ေတာ္မူေသာဗုေဒၶါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာဃေရာ သတၱဝါတို႔၏ ခိုနားရာ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အိမ္ႀကီးသဖြယ္ႏွင့္ လည္းတူေတာ္မူပါေပ၏

။ေဗာဓိသစၥာေလးပါးကို သိျမင္ေတာ္ မူေသာ ဗုေဒၶါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာဆာေယာ သတၱဝါတို႔၏ ခိုနားရာ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ အရိပ္ႀကီး သဖြယ္ႏွင့္လည္းတူေတာ္မူပါေပ၏အားလုံးကိုယ္ပိုင္အိမ္ အရိပ္ရရွိၾကပါေစ။

ဤမဟာဂုဏ္ေတာ္၂ပါးကို အၿမဲအာစိႏၷကံအျဖစ္ေန႔စဥ္ ပုတီးစိပ္ ပူေဇာ္သြားပါက ပစၥဳ ပၸန္ တင္ မကသံသရာပါ ျဖစ္ရာဘဝ ေနစရာ အိမ္ဘုံဗိမာန္မ်ား အတြက္ ပူစရာမလိုေတာ့ပဲ သိၾကားဖန္ဆင္းေသာ အိမ္ကိုပင္ ေနရေသာ ေဇာတိက သူေဌးကဲ့သို႔ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးမား ပါလိမ့္မည္။

crd : thukuma

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − five =