ဘယ္ေန႔ သား/သမီးမဆို လာဘ္ပိတ္ ၍ စိတ္ညစ္ေန ပါသလား။ ထူးျခားစြာ လာ္ဘ္ပြင့္၍ ေငြ႐ႊင္ေစ ႏိုင္ပါသည္။ ေဈးဆိုင္ ကုမၸဏီဆိုင္ ျဖစ္ပါက ေရာင္းေကာင္းေစ ပါသည္။”

မိမိ ေမြးေန႔၏ နံနက္ပိုင္း ၉:၄၅ မိနစ္ (သို႔ ) ၁၀:၁၀ မိနစ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ ရပါမည္။ ထူးျခားစြာ လာ္ဘ္ပြင့္၍ ေငြ႐ႊင္ေစႏိုင္ပါသည္။ ျပဳလုပ္ရန္… ေၾကးအိုး (သို႔) ေအာင္အိုး (သို႔) ေျမအိုး ပတ္လည္ တြင္ “စ,ဓ,ဗ,ဝ .. ေအာင္ .. လာဘ္႐ႊင္ေစ ေငြဝင္ေစ၊ ရန္ကင္းေစ၊ ေအာင္ျမင္ေစ ဟု ေရးပါ ။

ေဈးဆိုင္ ကုမၸဏီဆိုင္ျဖစ္ပါက ေရာင္းေကာင္းေစ ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုေအာင္အိုးအတြင္း သို႔ မိမိ၏ ေန႔နံ ပ ၪၥပြတ္ – ဆပြတ္ အၫြန႔္အား ၿဂိဳလ္သက္ အလိုက္ ထည့္၍ အိမ္၊ ႐ုံးခန္း၊ ဆိုင္ခန္း စသည့္ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းသည့္ အျမင့္တစ္ေနရာ တြင္ တင္ထားပါ။

၃ ရက္ျပည့္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ လဲေပးပါ။ ထူးျခားစြာ သိသာလာေစပါသည္။ အၿမဲ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ပါကလဲ ေကာင္းၿပီး အၿမဲမလုပ္ပါက (၁၀) ရက္ ေဆာင္႐ြက္လွ်င္ ရပါသည္။

မွတ္ခ်က္ .. ပ ၪၥပြတ္၊ ဆပြတ္၊ အၫြန႔္ပန္းမ်ား တြဲထိုးရာတြင္ ပညက္ေဖာ္ ၍ မထိုးမိေစရန္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ဒါက မိမိမွာ ပိတ္ဆို႔ေနေသာ ကံကို ေဖာ္ၿပီး စရဏအားျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေသာ နည္း စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ အေတာ္ေကာင္းပါသည္။ တကယ္ လာဘ္ပိတ္ၿပီး စိတ္ညစ္ေနရသူမ်ား
ေသခ်ာ သတိထားၿပီး (၁၀) ရက္ အဓိ႒ာန္ျပဳကာ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါ။ ထူးစြာ လာ္ပြင့္ၿပီး စိတ္ေအး ရပါမည္။

‘အရဟံ။ ဗုေဒၶါ အရဟံ။ အရဟံ ဗုေဒၶါ။ ဗုဒၶႆ ဂုဏာ ေတဇသာ။ သဗၺ သိဒၶိ လာဘံ ေမ ဘဝိႆတိ။’ ဟူေသာ ဂါထာျဖင့္ ပုတီးစိပ္၍ေသာ္၎ (၂၇) ေခါက္ ႐ြတ္၍ေသာ္၎ မနက္ တိုင္း ေန႔စဥ္႐ြတ္ဖတ္ေပးပါက ပို၍ ထိေရာက္ပါသည္။

ဥပမာ… တနဂၤေႏြ ျဖစ္ပါက ပ်ဥ္းမ (၁၉) သီဟိုဠ္ (၂၁)။ ေသာၾကာသား ျဖစ္ပါက ဇီး (၈) ႐ြက္လွ (၁၇) တို႔အား ေအာင္အိုးတြင္ ထိုးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္ မလုပ္ပဲႏွင့္ေတာ့ မည္သည့္ဝင္ေငြ မွ မရႏိုင္ပါ..။

#သစ္တံခါးဆရာေတာ္၏ စာအုပ္မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 17 =