ယေန႔ ဇြဲကပင္ ေတာင္ေပၚ လူ(၂)ဦး ေသဆုံးမႈ သတင္းအျပည့္အစုံ

ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚ ေကဘယ္ကား တပ္ဆင္ျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္သမား လင္မယားႏွစ္ေယာက္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၾကာသပေတးေန႔ ညကဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚတြင္ လွ်ပ္စီးလက္ မိုးႀကိဳးပစ္၍ လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္သြားၿပီ မိမိတို႔ေနထိုင္ေသာ အခန္း မီးလင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အခန္း အတြင္းရွိ မီးစက္ႀကီးကိုႏိုးကာ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားတပ္ဆင္ရာမွ လင္မယား၂ေယာက္ႏွင့္ အခန္းအတြင္းရွိေခြးတစ္ေကာင္ပါ ဓာတ္လိုက္ၿပီး ေသဆုံးသြားၾကပါသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိ သူမ်ားကေတာင္ေပၚသို႔ တက္ေရာက္စစ္ေဆးရာ အခန္းအတြင္းသံမံတလင္း အစိုဓာတ္ႏွင့္ မီးႀကိဳးစျဖင့္ ထိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိသည္။ ထိုလင္မယား ၂ ေယာက္ သည္ အခန္းအားပိတ္ထား၍ အျပင္မွလူမ်ားကမျမင္ရေပ။

ေခြးေသေကာင္မွ ပုတ္နံထြက္ လာသျဖင့္ ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚလုပ္အားဒါနျပဳအဖြဲ႕ (တစ္ဘက္ ၅၀၀ အဖြဲ႕)မွ ၂၆-၇-၂၀၂၀ေန႔ နံနက္ေတာင္ေပၚသို႔ တက္လာစဥ္ ေတာင္ေပၚရွိတာဝန္ရွိ သံဃာတစ္ပါး အားေလွ်ာက္တင္၍ နံေနေသာ အနံ႔အားရွာေဖြၾကရာ အခန္းအတြင္း လင္မယား၂ေယာက္ ႏွင့္ ေခြးတစ္ေကာင္ပါေသဆုံးေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

(ေသဆုံးသူအမ်ိဳးသမီးမွာ ကိုယ္ဝန္ ၅ လရွိၿပီ ေခြးေသအားေတာင္ေပၚ တစ္ေနရာတြင္ ျမႇပ္ႏွံေပးလိုက္ပါသည္။)

အေလာင္းအား ေတာင္ေပၚမွ ေတာင္ေအာက္အထိေရာက္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္း ကူညီသယ္ဆင္းေပးၾကေသာ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈကူညီေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးခဲ့ၾကသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားကိုယ္စား ေက်းဇူးအထူးပင္တင္ရွိပါသည္။ စားစရာ အခ်ိဳရည္ႏွင့္ ေရသန႔္မ်ားအားလႉဒါန္း ေပးေသာ ေစတနာရွင္မ်ားကိုလည္းေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

သတင္းဓါတ္ပုံ-မိုးထက္ျမင့္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 1 =