မႏိုင္ဝန္ထမ္း႐ြက္ေနရရွာ တဲ့ ေရကာတာႀကီး နဲ႔ အာဏာရွင္ရွီ ေနာက္ထပ္ စိတ္ေခ်ာက္ခ်ား ရမယ့္ အိပ္မက္ဆိုးမ်ား တိုးလာျခင္း

တ ႐ုတ္ ဘာ သာျဖင့္ ဆန္းရွား ဟု ေခၚဆိုၿပီး အဂၤလိပ္ လို Three Gorges ေခၚ လ်ိဳႀကီး သုံးသြယ္ ေရကာ တာႀကီး သည္ ယခုအခါ တ႐ုတ္ျပည္ အလယ္ပိုင္း ႏွင့္ ေတာင္ပိုင္း တြင္ မိုးမ်ား ျပင္း ထန္ စြာ အဆက္မျပတ္ ႐ြာသြန္းေန မႈေၾကာင့္ မႏိုင္ဝန္ ကို ထမ္း႐ြက္ ေန ရရွာၿပီ ျဖစ္ သည္ ။ ယန္စီ ျမစ္ေပၚခြ ၍ တည္ေဆာက္ ထားေသာ အဆိုပါ ဆည္ႀကီးသည္ ကမာၻ၏ အႀကီးမားဆုံး ထဲတြင္ တခု အပါ အဝင္ ျဖစ္ၿပီး ၁၄၅ မီတာ အျမင့္ရွိ ေရပမာဏ ကို သိုေလွာင္ထားႏိုင္ရန္ ပုံစံထုတ္ တည္ေဆာက္ ထား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္ လည္း ယခုအခါ ၁၆၂ မီတာ အထိ ျမင့္တက္ လာေနၿပီ ျဖစ္ သည္ ။

မိုးမ်ား သည္ ဇြန္လမွ စ၍ အဆက္မျပတ္ ႐ြာသြန္းေနမႈေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ား က ျမစ္ေအာက္ပိုင္း အရပ္မ်ား တြင္ ေရလႊမ္းမိုးမႈ မ်ား ျဖစ္လာမည္စိုး ၍ ေရမ်ားကို ပို၍ သိုေလွာင္ထားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္သည္ ။ သို႔ေသာ္ ဇြန္လကုန္ပိုင္း မွ စ၍ ပိုလွ်ံလာေနေသာ ေရမ်ား ကို အဆက္မျပတ္ စုတ္ထုတ္ေန ရၿပီ ျဖစ္ သည္ ။ ဆန္ရွား ဆည္ သည္ မူလက တစကၠန္လွ်င္ ေရပမာဏ ကုဗမီတာ ၃၀,၀၀၀ ကို စုတ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ္လည္း ဇူလိုင္လ အလယ္မွစ၍ တစကၠန႔္လွ်င္ ကုဗမီတာ ၂၀,၀၀၀ အထိ ေလ်ာ့ခ်ျပစ္ ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လည္း မိုးမ်ား သည္းထန္စြာ ဆက္လက္ ႐ြာသြန္း လာေနၿပီး ေရမ်ား သည္ စေနေန႔တြင္ တစကၠန႔္ လွ်င္ ကုဗမီတာ ၆၁,၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ အဆက္မျပတ္ စီးဝင္လာေနၿပီ ျဖစ္ သည္ ။ ယခုလ အတြင္း ျမစ္ေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ အနီးအနား ရွိ ႐ြာမ်ား ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉.၂ ဘီလီယံ ခန႔္ ထိခိုက္ ဆုံးရႈံးသြား ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္ ။ ထိုအထဲတြင္ ေကာ္႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဝူဟန္ လည္း ပါဝင္ေန သည္ ။

တ႐ုတ္ျပည္ ေရအရင္း အျမစ္ ဝန္ႀကီးဌာနကေတာ့ စိုးရိမ္စရာ မလိုေၾကာင္းႏွင့္ ယန္စီ ျမစ္ေၾကာင္း တေလွ်ာက္ရွိ ဆည္မ်ားအားလုံးကို ေစာင့္ၾကည့္ တိုင္းတာေရး စခန္းေပါင္း ၃၀,၀၀၀ မွ ႀကီးၾကပ္လွ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ ခဲ့ သည္ ။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း မိုးမ်ား ေရွ႕ေလွ်ာက္ ဆက္လက္ ႐ြာသြန္းေနမည္ ဆိုက ဆည္ႀကီး က်ိဳးေပါက္သြားႏိုင္ သည္ ဟု တ႐ုတ္ မီဒီယာ မ်ားက ခန႔္မွန္း ေရးသားမႈ မ်ား ထြက္ေပၚ လာေန သည္ ။

တ႐ုတ္ မိုးေလဝသ ဌာနကမူ မိုးမ်ား ၾကာသပေတးေန႔အထိ ၄ လက္မ မွ ၆ လက္မအထိ ႐ြာသြန္းရန္ ရွိေနၿပီး လက္ရွိတြင္ စိုးရိမ္ေရမွတ္ထက္ ၂.၂ မီတာထိ ျမင့္တက္လွ်က္ရွိသျဖင့္ ျမစ္ေၾကာင္းတ ေလွ်ာက္ ေနထိုင္သူ မ်ား သတိဝီရိယ ရွိရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထား ခဲ့သည္။

လက္ရွိ တြင္ လူေပါင္း ၁၄၁ ဦး ေသဆုံး သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆုံးလွ်က္ ရွိေနၿပီး လူေပါင္း ၃၈ သန္းကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ မိုးမ်ား ျပင္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းလာရျခင္း မွာ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ မွ ထုႏွင့္ ထည္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရခိုးေရေငြ႕မ်ား ႏွင့္ ေျမာက္ဖက္ မွ တိုက္ခတ္လာေသာ ေလေအးမ်ား ေပါင္းဆုံမိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟု တ႐ုတ္ အရာရွိ မ်ားက ဆို သည္ ။

သို႔ေသာ္ မိုးမ်ား အဆက္မျပတ္ ႐ြာ သြန္းမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ စီးပြားေရး အား ဒုတိယံမိ ထိုးႏွက္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သျဖင့္ တဖက္တြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္အတြင္း အေမရိကန္၏ တိုးျမႇင့္ လာေနေသာ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေၾကာင့္ လည္း တ႐ုတ္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ အတြက္ ေနာက္ထပ္ အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ ေသာ ညမ်ား က တိုးသည္ ထက္ တိုးလာေနရၿပီ ျဖစ္ သည္ ။

လွစိုး​ေဝ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 3 =