ဘဝ တိုးတက္ ေစမည့္ နည္းလမ္း (၁၁) ခ်က္ (အ ရမ္း ေကာင္း ပါ တယ္)

“ဘဝ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၁၁) ခ်က္”

၁။ ဘာလုပ္မလဲ အရင္ စဥ္းစားပါ၊ စဥ္းစားၿပီး မွ ေလ့လာပါ၊ ေလ့လာၿပီးမွလုပ္ေဆာင္ပါ၊ လုပ္ေဆာင္ၿပီးရင္လည္း ျပန္လည္သုံးသပ္ပါ။

၂။ ကိုယ္ေနခ်င္ တဲ့ အဆင့္ကို ကိုယ္ တိုင္ သတ္မွတ္ပါ။

၃။ ကိုယ္ျမင္ သေလာက္ပဲ ကိုယ္ရပါ လိမ့္မယ္။

၄။ မသိရင္ ေမးပါ။ ေမးရင္ အေျဖ ရပါတယ္။ တတ္ေယာင္ကမ္း မလုပ္ ပါနဲ႔။

၅။ သင္ယူျခင္းဆိုတာ ဘဝတိုက္ပြဲ အတြက္ လက္နက္ ေကာင္း တစ္ခုပါ။ မ်ားမ်ားသင္ယူေလေလ ကိုယ့္ဆီမွာ တိုက္ပြဲ အတြက္ လက္နက္မ်ားေလေလ။ လက္နက္မ်ားေလေလ အႏိုင္ရဖို႔ ေသခ်ာ ေလေလပါပဲ။

၆။ အခ်ိန္ေတြ ကို အရင္းအႏွီး လုပ္ၿပီး ပညာ တစ္ခုခု ရေအာင္ယူပါ။ အလကား အခ်ိန္ေတြကို ျဖဳန္းတီး မပစ္ပါနဲ႔။

၇။ ေငြကို အရင္း အႏွီး အတြက္ပဲ သုံးပါ။ အလကား ျဖဳန္းမပစ္ ပါနဲ႔။

၈။ ခ်မ္းသာျခင္းဟာ ဘဝအဆုံး မဟုတ္ပါဘူး။ ခ်မ္းသာ ျခင္းေတြ႕မွ ဘဝစတာပါ။

၉။ ခ်မ္းသာျခင္း မ်ိဳးေစ့ ဆိုတာ အရင္ဆုံး စိုက္ပ်ိဳးရတယ္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ရတယ္ ၿပီးမွ ရိတ္သိမ္းလို႔ရမယ္။

၁၀။ ျပင္းျပ တဲ့ ဆႏၵဟာ ဘဝရဲ႕ သံလိုက္ အိမ္ေျမာင္ပါပဲ။

၁၁။ မိမိ ရည္မွန္းခ်က္ကို ပုံေဖာ္သူသာ ျဖစ္ပါေစ။ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ပုံေဖာ္ျခင္း ခံရသူ မျဖစ္ပါေစနဲ႔။

ကိုလတ္
Credit. To. Ko Latt – page

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + 5 =