ဖားေအာက္ေတာရ ဆရာေတာ္ႀကီးမိန႔္ တဲ့ အိမ္တစ္အိမ္ မွာ စီးပြားေရးေတြေျပလည္ေန ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း (၅)ခ်က္

ဖားေအာက္ေတာရ ဆရာေတာ္ႀကီးမိန႔္ တဲ့ အိမ္တစ္အိမ္ မွာ စီးပြားေရးေတြေျပလည္ေန ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း (၅)ခ်က္

အိမ္တစ္အိမ္မွာ စီးပြားေရးေတြေျပလည္ၿပီး စားဝတ္ေနေရးေတြ ေျပလည္ေနၾကၿပီ ဆိုၾကပါေ တာ့ ။ အိမ္သူအိမ္သား အားလုံးက….

၁။ သူ႔အသက္လည္း ဘယ္သူမွ မသတ္ဘူး၊

၂။ သူ႔ပစၥည္းလည္းဘယ္သူ မွ မတရားမယူၾကဘူး၊

၃။ ကာေမသုမိစာၦေခၚတဲ့ မွားယြင္းတဲ့ အက်င့္ေတြလည္း ဘယ္သူမွ မက်င့္ၾကဘူး၊ ကိုယ္က်င့္တရား သိပ္ေကာင္းၾကတယ္။

၄။ မုသားလည္းမေျပာၾကဘူး၊

၅။ မူးယစ္ေဆးဝါးလည္း သုံးစြဲတဲ့သူ အိမ္သူအိမ္သားထဲ တစ္ေယာက္မွမရွိဘူး၊

ဒီလိုဆိုရင္ အိမ္သူအိမ္သားေတြဟာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးၾကည္ႏူးၿပီး ခ်မ္းခ်မ္း သာသာ မေနရဘူး လား။ ေနၾကရတယ္။အိမ္တစ္အိမ္မွာ ခ်မ္းသာသလို ႐ြာတစ္႐ြာကိုလွမ္းၾကည့္လိုက္၊ ငါးပါးသီလ နဲ႔ျပည့္စုံၾကတယ္။ဒီလိုဆို ဒီေက်း႐ြာဟာအၿမဲအိမ္တံခါးဖြင့္ထားလို႔ မရႏိုင္ဘူးလား။ ရႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခု ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားအားလုံး ငါးပါးသီလ နဲ႔ ျပည့္စုံၾကတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ဒီၿမိဳ႕ခ်မ္းသာမလား ဆင္းရဲမလား၊ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနၾကရမယ္ေနာ္။တိုင္းျပည္တစ္ ခုမွာ လည္း ဒီလို ငါးပါးသီလနဲ႔ ျပည့္စုံၾကတယ္ဆိုရင္ အကုန္မခ်မ္းသာရဘူးလား။ ခ်မ္းသာ ရတယ္။

ညဘက္ေတာင္ ဘယ္ေနရာသြားသြား အႏၲရာယ္ ဆိုတာရွိလား။ မရွိေတာ့ဘူး။ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဘယ္ေနရာသြားသြား အႏၲရာယ္ဆိုတာ ရွိမလား။ မရွိေတာ့ဘူး။ သိပ္ေကာင္းတယ္ေနာ္။

ဒီေတာ့ ကိုယ္က်င့္သီလေကာင္းျခင္းသည္ တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္ တိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္မေနဘူးလား။ ျဖစ္ေနတယ္။

ကိုယ္က်င့္သီလပ်က္စီးလာၿပီ၊ ကိုယ္က်င့္သီလပ်က္စီးေနတဲ့ အိမ္တစ္အိမ္ မွာ ခ်မ္းသာသုချဖ စ္ႏိုင္ ပါ့မလား။မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ လင္ကလည္း သီလပ်က္တယ္၊ မယားကလည္း သီလပ်က္တယ္၊ သားသမီးေတြကလည္း ပ်က္စီးၾကတယ္။

ဒီလိုဆိုရင္ ဒီအိမ္ခ်မ္းသာသုချဖစ္ႏိုင္ ပါ့မလား၊ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒီလိုဘဲ ကိုယ္က်င့္သီလေတြ ပ်က္စီးေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ စုေပါင္းေနထိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕, ႐ြာတစ္႐ြာမွာ ဘယ္ေတာ့မွ ခ်မ္းသာသုခေတြ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။႐ုံးေတြမွာလည္း အင္မွာတန္အလုပ္ရႈပ္ေနလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္က်င့္တရားေ ကာင္းဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္။

ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ /သက္ေဆြေအာင္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − nine =