ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚအတြက္ ရိကၡာေတြ ေတာင္ေပၚ ကေန ဆင္းယူေပးတဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားေလး ရဲ႕ အျဖစ္ဆိုး

ဇြဲကပင္ေတာင္ေပၚအတြက္ရိကၡာ ေတြက်ေနာ္ေတာင္ေျခကိုပို႔တိုင္းေတာင္ေပၚက ေနလာဆင္းယူေပးတဲ့ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားရဲ႕အျဖစ္ကိုေတြ႕ရသံေဝဂပါ

ေတာင္ေအာက္ကသူကေတာင္ေပၚမွာ ဘဝနိဂုံးခ်ဳပ္ ေတာင္ေပၚကသူကေတာင္ေအာက္မွာဘဝနိဂုံးခ်ဳပ္ ကိုယ္လိုသလို လုပ္ယူမရတဲ့ေလာကႀကီးမွာေသခ်ာတာက ဘယ္အ႐ြယ္ဘယ္အခ်ိန္ဘာအျဖစ္နဲ႔ေသမယ္ ဆိုတာကေတာ့ေသျခင္းတရားကအေသခ်ာ

ေတာင္ေအာက္ကသူကေတာင္ေပၚမွာဘဝနိဂုံးခ်ဳပ္ ေတာင္ေပၚကသူကေတာင္ေအာက္မွာ ဘဝနိဂုံးခ်ဳပ္ ကိုယ္လိုသလိုလုပ္ယူမရတဲ့ ေလာကႀကီးမွာေသခ်ာတာကဘယ္အ႐ြယ္ဘယ္အခ်ိန္ဘာအျဖစ္နဲ႔ေသမယ္ ဆိုတာကေတာ့ေသျခင္းတရားကအေသခ္ာ

ခဏတာေနရတဲ့ ဘဝေလးမွာေလာကႀကီးကို သာယာလွပေစဖို႔လူတိုင္းကိုယ္စီမွာရွိေနတတ္တဲ့ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြအတတ္ႏိုင္ ဆုံးခ်ိဳးႏွိမ္ပေပ်ာက္ေအာင္က်င့္ေဆာင္ၾကဖို႔လိုသလို မိမိကိုယ္တိုင္သည္လည္း- – -? Source : Saw Kyi Win

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + 14 =