ေတာသားေတြ ကို ကဲ့ရဲ႕ ခ်ိဳးႏွိမ္ၿပီး ခ်ဳံ႕ခ်ေျပာ လိုက္တဲ့ ၿမိဳ႕သား ဆိုသူေတြကို ဒဲ့ဖိုက္ လိုက္တဲ့ ညီငယ္ေလး(႐ုပ္သံ)

ပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက မက္အလႉရွင္ေတြကိုလည္း အျပစ္တင္၊ ဆင္းရဲသားေတြ ကိုလည္း ေလွာင္ေျပာင္အျပစ္တင္ခဲ့တဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ေၾကာင့္ အြန္လိုင္းမွာ ေဝဖန္မႈေတြျပင္းထန္ခဲ့ပါတယ္။ အမွန္တစ္ကယ္ အခုလို အဖက္ဖက္က အဆင္မေျပဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ စည္းစည္းလုံးလုံး ေနၾကရမယ့္အခ်ိန္ပါ။ လူငယ္တစ္ေယာက္က အခုလိုစိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔ ျပဳမူ ေျပာဆို အဆင့္အတန္းခြဲလာျမင္ရေတာ့ စိတ္ထဲမေကာင္းပါ။ ဆင္းရဲတာဟာ ရွက္စရာမဟုတ္သလို ႏွိမ္စရာလည္း မလိုပါ။

စာရိတၱမေကာင္းတာသာ ရွက္စရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ အဲလိုလူေတြကို ဒဲ့ဖိုက္ ထားတဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ ရဲ႕ ဗြီယိုဖိုင္ေလးေတြ႕လို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။လူအခ်င္းဗ်ာ ဘာလို႔ အဆင့္အတန္းခြဲရတာလဲ။ အဆင့္အတန္းခြဲတယ္ဆိုတာ သူမ်ားအေပၚယုတ္မာတဲ့သူ ခိုးဖြက္ ၾကာခို မေတာ္မတရားလုပ္ အဲလိုလူေတြကို ခြဲရမွာပါ။ အဲလိုလူေတြကမွ လူ ယုတ္မာေတြပါ။ ဆင္ရဲတယ္ ခ်မ္းသာတယ္ဆိုၿပီး ဘဝျမင့္ အဆင့္အတန္းခြဲမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲလူကိုယ္တိုင္က အဆင့္မရွိတာပဲလို႔ ေျပာလိုက္ပါရေစဗ်ာ။

ဆင္းရဲသားေတြကို ေစာ္ကားသြားတဲ့ေကာင္ သိဖို ဒီဗြီယိုဖိုင္ကို ရွဲေပးၾကပါဗ်ာပီး ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက မက္အလႉရွင္ေတြကိုလည္း အျပစ္တင္၊ ဆင္းရဲသားေတြကိုလည္း ေလွာင္ေျပာင္အျပစ္တင္ခဲ့တဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ေၾကာင့္ အြန္လိုင္းမွာ ေဝဖန္မႈေတြျပင္းထန္ခဲ့ပါတယ္။ အမွန္တစ္ကယ္ အခုလို အဖက္ဖက္ကအဆင္မေျပဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္ နဲ႔တစ္ေယာက္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ စည္းစည္းလုံးလုံး ေနၾကရမယ့္အခ်ိန္ပါ။ လူငယ္တစ္ေယာက္က အခုလိုစိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔ ျပဳမူေျပာဆို အဆင့္အတန္းခြဲလာျမင္ရေတာ့ စိတ္ထဲမေကာင္းပါ။

ဆင္းရဲတာဟာ ရွက္စရာမဟုတ္သလို ႏွိမ္စရာလည္း မလိုပါ။ စာရိတၱ မေကာင္းတာသာ ရွက္စရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ အဲလိုလူေတြကို ဒဲ့ဖိုက္ထားတဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ ရဲ႕ ဗြီယိုဖိုင္ေလးေတြ႕လို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ လူအခ်င္းဗ်ာ ဘာလို႔အဆင့္အတန္းခြဲရတာလဲ။ အဆင့္အတန္းခြဲတယ္ဆိုတာ သူမ်ားအေပၚ ယုတ္မာတဲ့သူ ခိုးဖြက္ ၾကာခို မေတာ္မတရားလုပ္ အဲလိုလူေတြကို ခြဲရမွာပါ။ အဲလိုလူေတြကမွ လူယုတ္မာေတြပါ။ဆင္ရဲတယ္ ခ်မ္းသာတယ္ဆိုၿပီး ဘဝျမင့္ အဆင့္အတန္းခြဲမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲလူကိုယ္တိုင္က အဆင့္မရွိတာပဲလို႔ ေျပာလိုက္ပါရေစဗ်ာ။ ဆင္းရဲသားေတြကို ေစာ္ကားသြား တဲ့ေကာင္ သိဖို ဒီဗြီယိုဖိုင္ကို ရွဲေပးၾကပါဗ်ာ

credit

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five − two =