အသာရတုန္း မဆင္ မျခင္ ရသေလာက္ လက္တစ္ဆုံး ႏႈိက္. ႏိုင္ငံေရး မပါးနပ္ျခင္း ေၾကာင့္ ဝဋ္အႀကီးႀကီး လည္ေနတဲ့ တ႐ုတ္

“ႏိုင္ငံေရး က ပါးနပ္ ရတယ္ … ပါးနပ္ေလေလ ေအာင္ျမင္ေလေလ ပဲ ။ ”

ပါးနပ္တယ္ ဆိုတာ အေျခအေန အခ်ိန္ အခါ ကို ၾကည့္ၿပီး လႈပ္ရွား တတ္တာ ကို ေခၚတာ ။ မလိုအပ္ တဲ့ အခ်ိန္ မွာ ေၾကာင္လက္ သည္း ဖြက္ေနတတ္ရၿပီး လိုအပ္လာ ရင္ ျခေသၤ့ လို အားကုန္ထုတ္သုံး ရတယ္ ။ ျခေသၤ့ က ဆင္ေျပာင္ႀကီး နဲ႔ ပဲ ေတြ႕ေတြ႕ ယုန္သူငယ္နဲ႔ ပဲ ေတြ႕ေတြ႕ သူတိုက္ခိုက္မယ္ဆို အားကုန္ထုတ္တယ္ ။ မလိုအပ္ရင္ သူ႔ေဘး သမင္ျမက္စားေနေတာင္ လွည့္မၾကည့္ဘူး။

တ႐ုတ္ အေမရိကန္ ျပ ႆနာ မွာ အမွန္ေတာ့ တ႐ုတ္မပါးနပ္မႈ ေတြေၾကာင့္ တစ္စတစ္စ နဲ႔ အေမရိကန္ ရဲ႕ စစ္ေရးနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး အက်ပ္ကိုင္ခံလာရတဲ့ အထိ ျဖစ္လာတဲ့ အျပင္ က မာၻ ကပါ တ႐ုတ္ဆိုတာ ဘယ္လိုဆိုၿပီး ဝိေသသ တတ္တာပါခံလိုက္ရတာ။ မပါးနပ္မႈ ဆိုတာထက္ အေနအထားအရ လို႔ ေျပာရင္ ပိုမွန္မယ္ ။ အခ်ဳပ္ကေတာ့ စနန္ေၾကာင့္ပါ ။ ဒု တိ ယ ကမာၻစစ္ တြင္းမွာ အ ေမရိကန္ သမၼတ ထ႐ူးမင္းက ကြန္ ျမဴ နစ္ စနစ္ ဟာ သူတို႔ရဲ႕ အား နည္း ခ်က္ ေတြ ေၾကာင့္ ေသခ်ာ ေပါက္ တစ္ခ်ိန္ မွာ က်ရႈံး သြားလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာ ခဲ့တယ္ ။

( အခု ေျပာ မယ့္ ကိစၥက တ႐ုတ္ အ ေမရိကန္ ကိစၥဆို ေပမယ့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံ ေရး ( ဘက္ စုံ ) က လူ ေတြလည္း ဖတ္ ၿပီး ကိုယ္နဲ႔ ကိုက္တာ ေတြး ၾကည့္ ၾက ေပါ့ )

Hong Kong students and Taiwanese supporters hold slogans during a march in Taipei, Taiwan, Sunday, Sept. 29, 2019. Sunday’s demonstration was part of global “anti-totalitarianism” rallies planned in over 60 cities worldwide, including in Australia and Taiwan, to denounce “Chinese tyranny.” (AP Photo/Chiang Ying-ying)/2019-09-29 20:14:53/

အခု အေမရိကန္ ေရတပ္အုပ္စု က တ႐ုတ္ ထုင္ဝမ္ ေတာင္ပိုင္း ေရျပင္ကို ဝင္လာတာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပိုင္နက္ထဲ အနားထိေရာက္လာတယ္ ။ ထိုင္ဝမ္ တို႔ ေဟာင္ေကာင္တို႔ ဆိုတာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နဲ႔ ဘယ္ေလာက္နီးကပ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ဘယ္ေလာက္အခ်က္အျခာက် ၊ ဗ်ဴဟာက်လည္းဆိုတာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ပုံမွာၾကည့္ပါ။

အ ေမရိကန္ က ထိုင္ ဝမ္ နဲ႔ တ ႐ုတ္ ၊ ေဟာင္ ေကာင္ နဲ႔ တ႐ုတ္ကို တ မင္ ျပ ႆ နာ ရွာ ထားတာ ။ ဒါ ေပမဲ့ အ ေမ ရိ ကန္ ေတြ က ျပ ႆနာကို သူ တို႔ အခ်င္းခ်င္း ပဲ အိုး မဲ သုတ္ ရန္တိုက္ ေပးထာ တယ္ ။ တ ႐ုတ္ တို႔ ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ ကို လုပ္သလို ေပါ့ ။ “ႏိုင္ငံေရး က ပါးနပ္ ရတယ္ … ပါးနပ္ေလေလ ေအာင္ျမင္ေလေလ ပဲ ။ “ သူ တို႔ အခ်င္းခ်င္း မတည့္လို႔ ငါတို႔ က အားနည္းတဲ့ ဖက္ မ တ ရား အ ႏိုင္ က်င့္ခံရ မွာ စိုး လို႔ ဆို တဲ့ အ ေၾကာင္း ျပ ခ်က္ မ်ိဳး နဲ႔ အ ေမရိကန္ က ထိုင္ဝမ္ ကိုလက္နက္ ေရာင္း ေန တာ ။ ( ျမန္ မာ သူ ပုန္ ေတြ ကို တ ႐ုတ္ FN6 ေတြ ေရာင္း ေပး သ လို မ်ိဳး )

ဒီ အ ခ်ိန္ မွာ ထ ရမ့္ အ ေမ ရိ ကန္ မွာ သ မၼ တ ျဖစ္ လာ တယ္ ။

သမၼတ ထ ရမ့္ က ေမြးကထဲ က သူ ေဌးသား လူခ်မ္းသာ ။ သူ႔ ဖာသာသူ စီး ပြား ေရးလုပ္ ေတာ့ လည္း ဘီလီယံနာ ျဖစ္လာတယ္ ။ ႏိုင္ငံ ေရး အစဥ္အလာ မရွိ ေပမယ့္ အ ခန္း အ နား တစ္ခု မွာ သ မၼ တ အို ဘား မားရဲ႕ စကားလုံး နဲ႔ ႏွိပ္ ကြက္ တာ ခံလိုက္ ရ တာ ကို မ ေက်မနပ္ ျဖစ္ ၿပီး သူ သ မၼတ ဘဝ နဲ႔ ျပန္လက္စား ေခ် မယ္ဆို တဲ့ စိတ္ နဲ႔ သ မၼ တ ျဖစ္ လာတဲ့ သူ ။

ႏိုင္ငံ ေရး က စီးပြား ေရး ပဲ ။ စီး ပြား ေရးက ႏိုင္ ငံ ေရးပဲ ။ စီး ပြား ေရး ေအာင္ ျမင္ ေအာင္လုပ္ ေပးရင္ ႏိုင္ ငံ ေရး ေအာင္ ျမင္တယ္ ။ စီးပြား ေရး မ ေအာင္ ျမင္ ရင္ ၊ ျပည္ သူ ေတြငတ္ ေန ရင္ သိ ၾကားမင္းလည္း မဲရ မွာ မဟုတ္ ဘူး ။ ( ဒီ ကိ စၥ ကို ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံ က ေဒါင္ ေဒါင္ ျမည္ဆို တဲ့ ႏိုင္ ငံ ေရးသမား ေတြ ၊ ေဒါင္ ေဒါင္ ျမည္ဆို တဲ့ ေထာက္ ခံ သူ ေတြ မသိ ၾက ဘူး ) စီးပြား ေရး ကို ေအာင္ ျမင္ ေအာင္ လုပ္တတ္တဲ့ သူက ႏိုင္ ငံ ေရးလည္း ေအာင္ ျမင္ ေအာင္လုပ္ ႏိုင္တယ္ ။ ခက္တာ စီး ပြား ေရး သမား ေတြ က ႏိုင္ ငံ ေရးမွာ သူ႔ အ ခ်ိန္ ေတြ ကို မ ျဖဳန္းခ်င္ ၾကဘူး ။ ဒါ ေၾကာင့္ ဘယ္ ႏိုင္ ငံက သူ ေဌး ႀကီး ေတြမွ ႏိုင္ ငံ ေရးဝင္ မလုပ္ ၾကဘူး ။

သူ ေဌး ႀကီး ေတြ ႏိူင္ ငံ ေရး ေလာ က ထဲ ဝင္ တာ အာ ဏာ ရွင္ လုပ္ ခြင့္ ရ လို႔ ပဲ ။ သူ႔ စီး ပြား ေရး ကို ႏိုင္ ငံ ေရး နဲ႔ ေပါင္း ၿပီး ပို ႀကီး က်ယ္ ေအာင္ လုပ္ ဖို႔ ပဲ ။ ဒါ ေပမဲ့ သူ႔ကို လူ ၾကား ထဲ အရွက္ ရ ေစ ခဲ့ တဲ့ အိုဘားမားကို ျပန္ကလဲ့ စား ေခ် ခ်င္တာ ရယ္ ၊ သူ႔ ( ႏိုင္ ငံ ) ထက္ တ ႐ုတ္ က ပို ခ်မ္း သာ လာ တာ ရယ္ ကို ၾကည့္ မ ရ တာ ေၾကာင့္ ေဒၚ နယ္လ္ထ ရမ့္ သ မၼ တ ျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ခဲ့ တယ္ ။

သ မၼ တ ျဖစ္ တာ နဲ႔ အို ဘား မား ကို ျပန္ တုန႔္ ျပန္ ၿပီး တ ႐ုတ္ ကို စ တိုက္ ခိုက္ တယ္ ။

တ႐ုတ္ တို႔ ရဲ႕ ရပ္တန႔္ဖို႔ ခက္ မယ့္ 5G နဲ႔ Huawei ကို လႈတ္ မ ရ ေအာင္ အ ေသခ်ဳတ္လိုက္ ၿပီး ကုန္ သြယ္ေရး စစ္ ျဖစ္ ေစ ခဲ့ တယ္ ။ အ ႏိုင္ရလာတဲ့ အ ခ်ိန္ မွာ ေရး ျပ ခဲ့သလို တ ႐ုတ္မပါးနပ္ပဲ Covid 19 ကို ခု တုံးလုပ္ ၿပီး ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ နဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း ေတြ မွာ ေျဗာင္နယ္ခ်ဲ႕ အ ႏိုင္က်င့္လာတယ္ ။

အရင္ အာ ဖ ရိ က ႏိုင္ ငံ ေတြ ၊ ေတာင္ အ ေမ ရိ က ႏိုင္ ငံ ေတြ ၊ အ ေရွ႕ ေတာင္ အာ ရွ ႏိုင္ ငံ ေတြ မွာ တ ႐ုတ္ တို႔ တစ္ ဖက္ ေစာင္း နင္း ရ ယူ ေန တာ ကို ေျမာက္ ကို ရီး ယား အီ ရန္ ၊ အာ ရပ္ ေတြ နဲ႔ အ ေပး အ ယူ သ ေဘာ မ်ိဳး ရွိ ေန ရာ က ေန Covid 19 မွာ WHO အ ဖြဲ႕ ကို ခု တုံး လုပ္ လာ တယ္ လို႔ အ ေမ ရိ ကန္ ေတြ ယူ ဆ လိုက္ ေတာ့ ပို ျပင္း ထန္ တဲ့ အ ေရး ယူ ဖို႔ ေတြ ျမန္ ျမန္ ျဖစ္ လာ တယ္ ။ ျမန္ ျမန္ ျဖစ္ လာ တယ္ ဆို တာ သမၼတ ထရမ့္ ကုန္ သြယ္ ေရး စစ္မွာ မ ႏိုင္ ရင္ အခု မလုပ္ လည္း ေသ ခ်ာ ေပါက္ ေနာက္ လုပ္မယ့္ အရာ ေတြ ျဖစ္ လို႔ ပါ ။ ဘာ ျဖစ္ လို႔ လဲ ဆို ေတာ့ တ႐ုတ္ က သူ႔ အင္ ပါ ယာကို OBOR ဆို တဲ့ BRI နဲ႔ ခ်ဲ႕ ထြင္ဖို႔ ကိ စၥ ေအာင္ ျမင္ ေတာ့ မလို ျဖစ္ လာ ခဲ့ လို႔ ။

BRI က ဝင္မပါရင္လည္း က်န္ ခဲ့ မွာ ျဖစ္ ၿပီး ဝင္ပါရင္လည္း တ႐ုတ္ ရဲ႕ ကိုလိုနီ လက္သစ္ ႏိုင္ ငံ ေတြ ျဖစ္ရလိမ့္မယ္ ။ BRI မွာ ပါ ဝင္ တဲ့ ႏိုင္ ငံ ငယ္ ေကာ ႏိုင္ ငံ ႀကီး ေကာ ေ႐ြး ခ်ယ္ ခြင့္ မ ရွိ တ ႐ုတ္ ကို လို နီ လက္ သစ္ ႏိုင္ ငံ ေတြ ျဖစ္ ၾက ရ မယ္ ။ ဘယ္ လို ျဖစ္မွာလဲ ဆို ေတာ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ BRI စည္း ကမ္း အ ရ ကုန္ ပ စၥည္း ေတြ တံခါးမ ရွိ ဓားမရွိ သြားလာခြင့္ နဲ႔ အတူတ႐ုတ္ ေတြ တံ ခါး မ ရွိ ဓား မ ရွိ BRI ပါ တဲ့ ႏိုင္ ငံ တိုင္း ကို ေရာက္ ေန ပါ ေတာ့မယ္ ။

တ ႐ုတ္ က အရင္လမ္း အားလုံး ေရာမ ကို ဦး တည္ ေနတယ္ ဆို သလို အခုလမ္း အား လုံး တ႐ုတ္ကို ဦး တည္ ေစခ်င္ ေန တာ ။
ပါးနပ္ေလေလ ေအာင္ျမင္ေလေလ နယ္စပ္ အထပ္ထပ္ ခ်ထားတာ ေတာင္ ပလက္ဝ က A A လက္ထဲ FN6 လို ပုခုန္းထမ္း ေလယာဥ္ပစ္ ေလာင္ ခ်ာ ေရာက္ ႏိုင္ ေသး ရင္ BRI ရ ထား ႀကီး ေပၚ မွာ အ ႏု ျမဴ ဗုံး ေတာင္ သယ္ သြားလို႔ လာရ လိမ့္ မယ္ ။

တ ႐ုတ္ တို႔ Covid 19 နဲ႔ အ တူ အိမ္မက္ ေတြ ေပ်ာက္ သြားဖို႔ အ ခ်ိန္ အ ၾကာ ႀကီး မရ ေတာ့ ဘူးလို႔ ပဲ ေျပာ ရင္ရလိမ့္ မယ္ ။ ဘာ ေတြ ျဖစ္ ႏိုင္လဲလို႔ ေမး ရင္ အ ကုန္ ျဖစ္ ႏိုင္ တဲ့ အ ေျခ အ ေန ေပါ့ ။ ျဖစ္ဖို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ ခြင့္ တ႐ုတ္ လက္ထဲ မွာ မရွိ ေတာ့ဘူး လို ျဖစ္လာတယ္ ။ အသာရတုန္း မဆင္မ ျခင္ ရ သ ေလာက္ လက္တစ္ဆုံး ႏႈိက္ တတ္တဲ့ တ႐ုတ္ အတြက္ ေတာ့ ေနာက္ အတြက္ သင္ခန္းစာ ရ တာ ေပါ့ ။ ( ျမန္မာ ႏိုင္ ငံ က ႏိုင္ ငံ ေရးသမား ေတြ ၊ ေထာက္ခံ သူ ေတြ ၊ အ သာ ရတုန္း ဆဲမယ္ ဆိုတဲ့ သူ ေတြလည္း နမူနာယူ ၾကေပါ့ )

ေလာကႀကီး မွာ ႐ိုးသားမႈ မရွိတဲ့ တစ္ဖက္သတ္ အႏိုင္က ၾကာရွည္မခံပါဘူး..။

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )

ေမာင္မာ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three + 18 =