ကမာၻ႔ေနရာေဒသ အားလုံး နီးပါး သို႔ ထိမွန္ေစ ႏိုင္ေသာ ႐ုရွား ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ ဟိုက္ပါေဆာနစ္ ညဴကလီယာ လက္နက္ႏွင့္ ႐ုရွား – အေမရိကန္ စစ္ေအးတိုက္ ပြဲႀကီး

႐ုရွား ေရတပ္မေတာ္ တြင္ ဟိုက္ပါေဆာနစ္ စံနစ္ ညဴက လီယာ တိုက္ခိုက္ေရး လက္နက္မ်ား ႏွင့္ ေရေအာက္ညဴကလီယာဒ႐ုန္း မ်ား တပ္ဆင္သြားမည္ျ ဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဗလာဒီမာ ပူတင္က တနဂၤေႏြေန႔ ၌ ေျပာၾကားလိုက္ရာ ေနာက္ ဆုံးအဆင့္ လက္နက္ စမ္းသပ္ျခင္းအေၾကာင္း ႐ုရွား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာန ၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အတိုင္း ျဖစ္သည္ဟု ႐ိုက္တာသတင္းဌာန မွ ယမန္ေန႔က ေရးသားသည္။ လက္နက္ၿပိဳင္ပြဲ ခင္းက်င္းလိုျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုေလ့ ရွိေသာ ပူတင္သည္ အင္အားမညီမွ်ျခင္းႏွင့္ ႐ုရွား၏မ်ိဳးဆက္သစ္ညဴကလီယာလက္နက္မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း မၾကာခဏ ေျပာဆိုတတ္သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ ပူတင္ေျပာဆိုသည္မွာ အသံ ၏ အလွ်င္ထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္ဆန္ၿပီး ကမာၻ႔ေနရာေဒသအားလုံးနီးပါးသို႔ ထိမွန္ေစႏိုင္ေသာ အဆင့္ျမင့္လက္နက္ျဖစ္ေနသည္။ အေနာက္ ကြၽမ္းက်င္သူ အခ်ိဳ႕ အတြက္ မည္မွ် အထိ အဆင့္ျမင့္သည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ရန္ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား တြင္ သယ္ေဆာင္ရ န္ဒီဇိုင္း ဆြဲထားေသာ “ ပိုဆိုက္ဒြန္ “ ေရေအာက္ ညဴကလီယာ ဒ႐ုန္းႏွင့္ ေရျပင္သြား ယာဥ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္သည့္ “ ဇာကြန္ “ ဟိုက္ပါေဆာနစ္ ခ႐ုစ္ဇ္ မစ္ဆိုင္းလ္မ်ားျဖစ္ သည္ ။ အခ်ိဳ႕ မွာ တပ္ဆင္ျခင္း မျပဳရေသး ဟု ဆိုသည္။ အျမင့္ပ်ံ ဟိုက္ပါေဆာနစ္ မစ္ဆိုင္း၊ သြက္လက္စြာ စစ္ကစားႏိုင္မည့္ လက္နက္ မွာ အသံထက္ ၅-ဆ ေက်ာ္ လွ်င္ျမန္သည့္ႏႈန္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္လာမည္ျဖစ္ရာ ႀကိဳတင္ေထာက္လွမ္းရန္ႏွင့္ ၾကားျဖတ္ဟန႔္တားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခဲယဥ္းမည္ျဖစ္ သည္။ စိန႔္ပီတာစဘတ္တြင္ က်င္းပ သည့္ ေရတပ္မေတာ္ ႏွစ္ပတ္လည္ စစ္ေရးျပ အခန္းအနားက ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏အေကာင္းဆုံးစစ္သေဘၤာမ်ား၊ ညဴကလီယာေရငုပ္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ေရတပ္သုံး ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ အဆိုပါအ ခ်က္ ကို အေျဖေပးသြားခဲ့သည္။ ႐ုရွားေရ တပ္မေတာ္သည္ စြမ္းရည္ႀကီးထြားလွ်က္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ စစ္ေရ ယာဥ္သစ္ ၄၀ တပ္ေတာ္ဝင္လိမ့္မည္ဟု ပူတင္က ဆိုပါသည္။ ဟိုက္ပါေဆာနစ္လက္နက္ မ်ာ းမည္သည့္ အခ်ိန္ရရွိမည္ ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသာ္ လည္း အလြန္ နီးကပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေလာက္ သာ မယုတ္မလြန္ ဆို ခဲ့သည္။

ဟိုက္ပါေဆာနစ္ တိုက္ခိုက္ေရး စံနစ္မ်ား၊ ေရေအာက္ ဒ႐ုန္းမ်ား အပါအဝင္ အဆင့္ျမင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ား ျဖန႔္က်က္မႈမွာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ တန္းတူညီမွ် မရွိေၾကာင္း၊ ႐ုရွား ေရတပ္မေတာ္သည္ တ မူထူးျခားေသာ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမင့္မားေသာ တိုက္ခိုက္ေရး စြမ္းရည္မ်ား ကို ပိုင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူတင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႐ုရွား မီဒီယာမ်ားမူ ေရငုပ္ သေဘၤာ ဘယ္လ္ဂိုေရာ့ဒ္က “ ပိုဆိုက္ဒြန္ “ ေရေအာက္ ညဴကလီယာ ဒ႐ုန္းကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ စမ္းသပ္လွ်က္ရွိၿပီး၊ လက္နက္စနစ္ စမ္းသပ္မႈမ်ားမွာ အၿပီးသတ္လုနီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရတပ္မေတာ္အတြက္ ေခတ္မီ လက္နက္ စနစ္မ်ား ကို ဖန္တီးမႈ မွာ ေအာင္ျမင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ႐ုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္ဟု သီးျခား ေဖာ္ျပၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိ ရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ညဴကလီယာ ထိပ္ဖူး တပ္ တာလတ္ပစ္ ဒုံးပ်ံမ်ား ကို ဥေရာပ သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလာ ပါက ႐ုရွား ကလည္း အေမရိကန္ေရပိုင္နက္ အျပင္ဘက္ မွ ေခ်ာင္းေျမာင္း တိုက္ ခိုက္ႏိုင္ေသာ ဟိုက္ပါေဆာနစ္မစ္ ဆိုင္းလ္တင္ စစ္သေဘၤာမ်ား၊ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ား ျဖန႔္ခ်ရလိမ့္မည္ဟု သမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္က ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္က ဥေရာပ ၌ မစ္ဆိုင္းလ္မ်ား ျဖန႔္ခ်ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ႐ုရွားကမူ စိုးရိမ္ၿမဲ စိုးရိမ္ခဲ့သည္။

(ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား အခ်င္းခ်င္း အင္အားၿပိဳင္ၾက သည္ မွာ အဆန္း မဟုတ္ေခ် ။ မ်ားမ်ားၿပိဳင္ေလေလ စစ္မျဖစ္ေလဟု ထင္စရာရွိသည္။ သို႔ေသာ္ “ စစ္ပူႀကီး “ မတိုက္ၾကပဲ ေသေဖာ္ညႇိ အုပ္စုဖြဲ၍ “ စစ္ေအးႀကီး “ တိုက္ခဲ့ၾက ဖူးသည္ ။

အေမရိကန္-႐ုရွား တစ္ေက်ာျပန္ စစ္ေအး တိုက္ပြဲ မွာ သမၼတ အိုဘားမားလက္ ထက္ကတည္း က စတင္သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ တ႐ုတ္-အေမရိကန္တို႔သည္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲစတင္ရင္း ေလာေလာဆယ္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၌ စစ္ပူႀကီး တိုက္ေတာ့မေယာင္ အင္အားျပလွ်က္ ရွိသည္ ။

ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္-႐ုရွား- တ႐ုတ္တို႔ အေနျဖင့္ ၎တို႔ခ်ည့္သက္သက္ ဘယ္ေတာ့မွ စစ္ျဖစ္ မည္ မထ င္ပါ။ အႏိုင္အရႈံး အေျဖမထြက္မီ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္သာမက ကမာၻ႔လူသားအားလုံးအတြက္ပါ အႏၲရာယ္ မကင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ဘက္အင္အား ယုတ္ေလွ်ာ့ေစရန္၎ မိမိအင္အားႀကီး ေၾကာင္း ေက်ာင္းမွန္း ကန္မွန္း သိလာၾကေစရန္၎ ၎တို႔ႏိုင္ငံျပင္ပ အျခား နထူပလူ ႏိုင္ငံငယ္တို႔တြင္ Proxy War “ ကိုယ္စားျပဳစစ္ခင္း “ ၾကဖြယ္သာရွိသည္။ လက္နက္လည္းေရာင္းရၿပီး “ လူ႔အခြင့္အေရး “ ဗန္းျပ၍ သနားၾကင္နာတတ္ေသာ လူႀကီးလူေကာင္းပုံ ဖမ္းႏိုင္၍ ျဖ စ္သည္ ။ မြဲကလဲ မြဲေသး ၊ အေနလည္း မတတ္လွ်င္ အၿမီးညပ္ႏိုင္ ယုံမက လယ္အုပါ တစ္ၿပဳံလုံး ျပဳတ္ ၍ ငုတ္စိမက်န္ ျဖစ္ႏိုင္ ပါသည္။

Oung Marine

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + 1 =