ေနာက္(၉)နာရီ အတြင္း မုန္တိုင္းငယ္ အျဖစ္သို႔ အားေလ်ာ့ သြားေတာ့မည့္ ဆိုင္ကလုန္း အမ္ဖန္( ေမလ ၂၁ ရက္ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ( ၀၇:၀၀ ) နာရီ အခ်ိန္ မိုးဇလ ထုတ္ျပန္ခ်က္)

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ ရက္ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္( ၀၇:၀၀ ) နာရီ အခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္)

ဆိုင္ ကလုန္း မုန္တိုင္း (Cyclonic Storm) အေျခအေန

၁။ ယေန႕ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၆:၃၀)နာရီ အခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္ မ်ားအရ အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ ကိုးလ္ကတၱားၿမိဳ႕ အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ေသာ အားေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Severe Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) သည္ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႔ ေ႐ြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း (Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) အျဖစ္သို႔ အားေလ်ာ့သြားခဲ့ကာ ၊ အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ ကိုးလ္ကတၱားၿမိဳ႕(Kolkata)၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္(၁၆၀)ခန႔္၊ ဘဂၤလားေဒရွ႔္နိုင္ငံ၊ ဘိုဂူရၿမိဳ႕(Bogura)၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၁၀) မိုင္ခန႔္၊ ဒါကာၿမိဳ႕(Dhaka)၏ အေနာက္ေျမာက္ ဘက္ (၈၅)မိုင္ခန႔္အကြာ တြင္ ဆက္လက္တည္ ရွိေန ပါသည္ ။

ဆိုင္ ကလုန္း မုန္တိုင္း (Cyclonic Storm) အေျခအေန
ေနာက္(၉)နာရီ အတြင္းခန့္မွန္းခ်က္

၂။ အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း (Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) သည္ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ေ႐ြ႕လ်ားၿပီး၊ ေနာက္(၉)နာရီအတြင္း မုန္တိုင္းငယ္(Depression)အျဖစ္သို႔ အားေလ်ာ့သြားမည္ဟု ခန႔္မွန္း ရပါသည္။

မိုး႐ြာသြန္းမႈအေျခအေန ခန႔္မွန္းခ်က္

၃။ အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း (Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN)၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ေနာက္(၂၄) နာရီ အတြင္း ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ ေနရာစိပ္စိပ္မွ ေနရာအႏွံ႕အျပားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာက်ဲက်ဲ မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာၿပီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီးနိုင္ ပါသည္။

ေျမျပင္ေလတိုက္ခတ္နိုင္မႈအေျခအေနခန႔္မွန္းခ်က္

၄။ အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း (Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN)၏ အႂကြင္းအက်န္ တိမ္တိုက္ မ်ားေၾကာင့္ ေနာက္(၂၄)နာရီ အတြင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ တစ္နာရီလွ်င္ (၂၅)မိုင္မွ မိုင္(၃၀)အထိ တိုက္ခတ္နိုင္ ပါသည္။

ဆိုင္ ကလုန္း မုန္တိုင္း (Cyclonic Storm) အေျခအေန
ျမန္မာ့ ပင္လယ္ျပင္အေျခအေန ခန႔္မွန္းခ်က္

၅။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ၊ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ ရံဖန္ရံခါ မိုးသက္ ေလျပင္း မ်ားက်ေရာက္ၿပီး လွိုင္းႀကီးမည္။ မိုးသက္ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္/ ေျမျပင္ေလသည္ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္(၄၀)အထိ တိုက္ခတ္နိုင္ ပါသည္ ။ လွိုင္းအျမင့္မွာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ၊ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္ တို႔ တြင္ (၉)ေပမွ (၁၃)ေပခန့္ ရွိနိုင္ပါသည္။ မုတၱမေကြ႕၊ မြန္-တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္ တို႔တြင္ တစ္ခါတစ္ရံ မိုးသက္ေလျပင္း မ်ားက်ေရာက္ၿပီး လွိုင္း အသင့္အတင့္မွ လွိုင္းႀကီးနိုင္ပါသည္။ မိုးသက္ ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္/ ေျမျပင္ေလသည္ တစ္နာရီလွ်င္ (၃၅)မိုင္အထိ တိုက္ခတ္နိုင္ ပါသည္။ လွိုင္းအျမင့္ မွာ မုတၱမေကြ႕၊ မြန္-တနသၤာရီ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ (၈)ေပမွ (၁၀)ေပခန့္ရွိ နိုင္ ပါသည္။

အသိေပးႏွိုးေဆာ္ခ်က္

၆။ အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Cyclonic Storm) အမ္ဖန္ (AMPHAN) ၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ နိုင္သည့္ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ား က်ေရာက္ၿပီး၊ လွိုင္းႀကီးမည့္ အေျခအေန မ်ားကို ျမန္မာ့ ကမ္းရိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ ပင္လယ္ျပင္တို႔ရွိ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝး သြားလာေနၾကေသာ ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား ၊ သေဘၤာမ်ား အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဆိုး႐ြားသည့္ မိုးေလဝသ အေျခအေနမ်ား ကို ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရး အေနျဖင့္လည္းေကာင္း ႀကိဳတင္သတိျပဳနိုင္ ပါရန္ အသိေပးႏွိုးေဆာ္အပ္ ပါသည္။

မိုးဇလ