ဂုဏ္ သိကၡာမဲ့ က်င့္ဝတ္ မဲ့ေသာ အာဏာရွင္ တ႐ုတ္ ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ယခု ေဆာင္းပါး ရဲ႕ သုံးသပ္မႈ ရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ ကို

တ႐ုတ္ အထူး သံတ မန္ဆြန္ေကာ့ရွန္ နဲ႔ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္မ်ား တ႐ုတ္ျပည္တြင္း ေတြ႕ဆုံပြဲ မွ သည္ 2020 အလြန္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ အတြင္းသို႔ မွန္းေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း ( သို႔ ) ျမန္မာ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြအေပၚ အသုံးမခ်ဖို႔ ေတာင္းဆိုထား တဲ့ ကတိကဝတ္ ကို တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ရွီ တို႔ ခ်ိဳးေဖာက္ဖ်က္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာမဲ့စြာ ျမန္မာအေပၚ က်င့္ဝတ္ပ်က္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနျပန္ၿပီ လား ဟု ေပးထား ေမးထား ခ်င္ၿပီး ဆြန္ေကာရွန္ ထြက္ လာၿပီး လူလုံးျပၿပီဆိုရင္ ျမန္မာ့အေရး ကိုေႏွာင့္ဖို႔နဲ႔ သူတို႔ ခက္ခဲ့ၾကပ္ တည္းေနၿပီဆိုတာ သိထားပါ ဒီေတာ့ အခု ဆြန္ေကာရွန္ ဟာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္ မွာ ေတြ႕ဆုံတယ္ ဆိုတာ

– ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ေျမျပင္အေျခေနတြင္ ေႏွာင့္ဖို႔မဟုတ္ပဲ ေႏွာင့္မရလို႔

– လႊတ္ေတာ္ထဲအထိ အကြက္က်က် စိမ့္ဝင္ၿပီး သူ႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေျခလက္တံေတြနဲ႔ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ လုပ္‌ေဆာင္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သို႔ အတြက္ သူ႔ေမြးစားသား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ပါတီဝင္ေတြနဲ႔ အတူ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ကို အေျချပဳ လႈပ္ရွားလာေနၿပီ ဆိုတာ ကိုးကန႔္ အမတ္ ျမစ္ဆုံ ကိစၥ ကို ျပန္အစေဖာ္မႈနဲ႔အတူ ယခုလို ေတြ႕ဆုံတယ္ ဆိုတာကလည္း

အစိုးရ ဟာ ျမစ္ဆုံအစား ဂ်ပန္ ကုပၼဏီေတြ နဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အႀကီးမားဆုံးေသာ လ်က္စစ္စက္႐ုံ ကို တည္ေဆာက္မည္ ေၾကျငာလိုက္ေတာ့ တ႐ုတ္တို႔ ေပါက္ကြဲၿပီး ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ခ်င္း ကတိကဝတ္ေတာင္းဆိုထားမႈ မ်က္ႏွာကိုေတာင္ မေထာက္ေတာ့ပဲ ေပၚတင္ မ်က္ႏွာေျပာင္ တိုက္ၿပီး ျမန္မာ့အေရး ကို ခ်နင္းဖို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔အတူ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ေတြ႕ဆုံတယ္ ဆိုတာ သူတို႔အတြက္ ေနာက္ဆုံးက်ည္ဆံလား ဟု။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ကမ႓ာ့အေရး မွာပါ အၾကပ္ေတြ႕ေန တဲ့ တ႐ုတ္ အေန နဲ႔ ခန႔္မွန္းေျပာဆိုထားသည့္ အတိုင္း အေမရိကန္နဲ႔ မဟာမိတ္မ်ား မွ စစ္ေရးအရ အေရးယူခဲ့ေသာ္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ေတြအား ခ်နင္း အသုံးျပဳၿပီး ခံတပ္သဖြယ္ လုပ္ေဆာင္မႈ နဲ႔ လက္ျရႇိမန္မာ့အေရး ကိုပါ ရသေလာက္ အျမတ္ထုတ္ဖို႔ ေႏွာင့္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္လာၾကလိမ့္ မည္ ဆိုတာ ခု လုပ္ရပ္က သက္ေသ ပါပဲ ဒီ့ အတြက္ MA ကေတာ့ ေပၚတင္ လုပ္မရတဲ့ အတြက္ မီဒီယာထက္ကေနသာ အခ်က္ျပၿပီး ေနာက္ကြယ္ကေန ရွိေနတယ္ ဆိုတာ မယုတ္မလြန္ စကားမ်ားနဲ႔ ၾကားေနသလို ၿခံခြသလို သာကူးသလို အေျခေနကို ရိပ္ကဲသံဖမ္းနဲ႔ ဗ်ဳဟာခင္း ကစားပါလိမ့္မယ္ ဒီေတာ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အစိုးရသာ ယုံၾကည္ၿပီး လက္တြဲ ပူးေပါင္းထားဖို႔လိုေၾကာင္း သတိေပးပါရေစ။

ဒီေတာ့ တ႐ုတ္ဗ်ဳဟာက ရွင္းတယ္

– ကမ႓ာ့အေရးမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြ ကို ေခၚယူ အသုံးခ်ၿပီး

– ျမန္မာ့အေရးအတြက္ မွာေတာ့ မီဒ္ီယာနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ အေျချပဳၿပီး

လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နဲ႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး မွာ သူတို႔ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ လုပ္ေဆာင္လာၾကၿပီဆိုတာ အထူး သတိထား ရပါမယ္ ။ ေနာက္ ဒ္ီလိုေခၚယူေတြ႕ဆုံမႈဟာ ျပည္တြင္းထဲက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ေတြဟာ သူတို႔ေမြးစားသားေတြပဲ ဆိုတာကို အားလုံး သိေအာင္ ျပသလိုက္ၿပီး ပါဝါအာဏာ အင္အား ကို ခ်ျပ role တင္လိုက္ျခင္းသာ နဲ႔ ကမ႓ာ့အေရးအတြက္ US တို႔ကို လက္သည္းေတြ ထုတ္ျပၿပီး ျမန္မာ့အေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဟာ သူ႔လက္ထဲမွာ ရွိတယ္ဆိုတာ ကို US သံ႐ုံးကို ျပန္ေခ် ျပသလိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ တယ္ ။

ဘာ့ေၾကာင့္ ဆိုေတာ့ မၾကာေသးခင္ ကပဲ US သံ႐ုံးဟာ တ႐ုတ္ဟာ ျမန္မာျပည္အေရး ကို ဝင္ ‌ေႏွာင့္ေနၿပီး သူတို႔ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဖိႏွိပ္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ ဆိုတာနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြကို ေထာက္ပံ့လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ ဆိုတာ လက္ေတြ႕ သက္ေသ အခ်က္လက္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို သတိေပးထား‌ေပမယ့္ တ႐ုတ္ဟာ US သံ႐ုံး ရဲ႕ အခ်က္လက္မ်ား ကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း အလ်င္းမရွိပဲ၊ မျရႇိခင္းဟာ US က ေထာက္ျပသလို ပကတိအရွိတရားမွာ၊ တ႐ုတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ လူထုအေပၚသာမကပဲ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြကိုပါ ခ်ယ္လွယ္ဖန္တီးၿပီး ျပည္တြင္းေရးကို ေႏွာင့္ေနမႈနဲ႔၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးေစမႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ ျဖန႔္ျဖဴးေနမႈ အပါဝင္၊ စစ္အာဏာရွင္ ‌ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ကာဗာလုပ္ေပးေနမႈ၊ သူတို႔နဲ႔အတူ အက်ိဳးတူ စီးပြားလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအျပင္၊ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ တရားဝင္ေရာ မဝင္ေရာ ဂုတ္ေသြးစုတ္ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကား ခ်ယ္လွယ္ေနမႈမ်ားအား ျမန္မာျပည္သူလူထု တရပ္လုံးသာမက ကမ႓ာကပါ သိျမင္ ခံစားလာၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊

ထိုသို႔မလုပ္ေဆာင္ရန္ နဲ႔ အိမ္နီးျခင္းေကာင္း ပီသရန္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တ႐ုတ္သမၼတအား ရွီက်င့္ပင္အား ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈနဲ႔ က်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္၊ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ အေနျဖင့္ ေရရည္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီး ေပါင္းစည္းမႈကို ေမွ်ာ္ေတြးျပ္ီး ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ေတြ ကို အသုံးမခ်ဖို႔ ႀကိဳတင္သတိေပး ေျပာဆိုခဲ့ေပ မယ့္

က်င့္ဝတ္မဲ့စြာ ကတိ မတည္ၾကည္စြာ ေခါင္းေဆာင္မပိသစြာ ေနာက္ေက်ာဓားထိုးမႈတင္မက ဂုဏ္သိကၡာမဲ့စြာပါ ကိုယ္က်င့္သိကၡာေတြပါ စေတးၿပီး အိမ္နီးျခင္းေကာင္း မပီသစြာ လုပ္ၿမဲ လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ တကယ္ဆို တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြအေန နဲ႔ ျမန္မာနဲ႔ဆက္ဆံေရးမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ က်င့္ထုံး လုပ္ရပ္မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒမ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ေသာ္ လည္း မသိက်ိဳးကြၽံျပဳၿပီး ခုလို မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းဟာ၊ တ႐ုတ္ျပည္ကိုေတာင္ ေခၚယူၿပီး ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး အမိန႔္ေပးေနျခင္း ဟာ အိမ္နီးျခင္းေကာင္း မပီသျခင္းတို႔ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ယုတ္မာမႈနဲ႔အတူ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မပီသျခင္း ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ က်င့္ဝတ္မျရႇိခင္း မဲ့ျခင္းတို႔နဲ႔ထပ္တူ အာဏာရွင္မ်ားရဲ႕ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားကို ေဖာ္ျပေနျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမွ ေက်းဇူးကန္းေသာ ေခြးအျဖစ္ ခိုင္းႏႈိင္းၿပီး ေႂကြးေသာလက္ကို ျပန္ကိုက္တဲ့ တ႐ုတ္တို႔နဲ႔ ကမ႓ာကို ဖ်က္စီးေနသည့္ အာဏာရွင္ အမူအက်င့္ စိတ္ဓာတ္ရွိေသာ တ႐ုတ္တို႔အား ကမ႓ာ့အေရးမွာ ဆိတ္သုန္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစဖို႔ ေဆာ္ဩထားသလို စစ္ေရးနဲ႔ အေရးယူျပင္ဆင္ထားမႈကိုလည္း အျပစ္မျမင္မိေတာ့ပါဟု။

သို႔ေၾကာင့္ ကမ႓ာ့အေရးမွာ အၾကပ္ေတြ႕ၿပီး ျမန္မာ့အေရးမွာ လာပါဝါတင္ျပၿပီး စစ္ျဖစ္ခဲ့လ်င္ အသုံးခ်ဖို႔နဲ႔ ျမန္မာ့အေရးဟာ အိမ္နီးျခင္းေကာင္း မပီသစြာ ေႏွာင့္ယွတ္ဖ်က္စီး အရယူဖို႔ ျပည္တြင္းမွ စစ္အာဏာရွင္မ်ားအား ႏိုင္ငံ့အေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးၿပီး ရသမွ် ဂုတ္ေသြးစုတ္ ယူခ်င္ေသးလို႔ ယခုလို ေနာက္ဆုံးက်ည္ဆံအျဖစ္ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနေပမယ့္

လူထုေခါင္းေဆာင္ ‌ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ မိမိတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ ကို အသုံးမခ် ဖို႔ ေဆာ္ၾသထားမႈ နဲ႔ ကမ႓ာက ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အေနထား မွာ ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္ အႏၵိယ ေနာ္ေဝနဲ႔ အျခားျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားကပါ တ႐ုတ္ဟာ ျမန္မာျပည္တြင္းေရး ကို ေႏွာင့္ေနၿပီး လက္နက္ကိုင္ေတြ ကို ေထာက္ပံ့ၿပီး ဝင္ေရာက္ ခ်ယ္လွယ္ေနေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈမ်ားက်ဳးလြန္ေနေၾကာင္း ကို အတိလင္းေၾကျငာ ‌ေျပာဆိုထားၿပီး

ျပည္တြင္း မွ သူမ်ားမွ လည္း ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရးမ်ားအား ခန႔္မွန္းသုံး သပ္ၿပီး တ႐ုတ္ တို႔ လုပ္မည့္ ႀကိဳတင္ အကြက္ေတြ ကို ခန႔္မွန္း သုံးသပ္ ကာဗာလုပ္ ‌ေရးသား ေထာက္ရႈ႕ျပကာ အစိုးရအား သတိေပးၿပီး မီဒီယာထက္မွေန တင္ျပေနျခင္းတို႔‌ေၾကာင့္နဲ႔ တ႐ုတ္တို႔ အႀကံစည္ လုပ္ကြက္မ်ားကို ႀကိဳတင္ပိတ္ဆို႔ ေျခလွမ္း ထားေသာေၾကာင့္၊ ေျပာဆို သတိေပး ေရးသား ‌‌ေထာက္ရႈ႕ ျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆြန္ေကာရွန္တို႔အေန နဲ႔ ဘာမွလုပ္မရပဲ လက္ရွိေျမျပင္ အ‌ေျခေနမွာ လည္း အသုံးခ် ကစားမရတဲ့ အတြက္၊ ယခုလို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြကို တ႐ုတ္သို႔‌ေခၚ စည္း႐ုံးၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္တယ္ဆိုတာ မည္သို႔မွ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္မဟုတ္ပဲ အထက္က အႀကံစည္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ကို စတင္ရင္အတြက္ ေခၚယူသတိေပး ဂိုက္လိုင္းခ် လုပ္ေဆာင္ေနၿပီဆိုတာ အထင္ရွားပါပဲဟု။

သို႔ေၾကာင့္ ယခုလို ကမ႓ာ့အေရးျဖစ္စဥ္ နဲ႔ အာဏာရွင္ဆိတ္သုန္းဖို႔ ျမန္မာ့အေရး ေ႐ြးေကာက္ပြဲအခ်ိန္ကာလမွာ ဆြန္ေကာရွန္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေတြကို ေခၚေတြ႕မႈဟုေသာ ေခါင္းစဥ္ဟာ ရီစရာ ဟာသ ျပတ္လုံး ထက္ မပိုပါဘူး ဟု အသိေပးရင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အတြက္ တ႐ုတ္ရဲ႕ ေျခလွမ္း လုပ္ကြက္ ယုတ္မာမႈ အႀကံစည္ေတြကို ႀကိဳတင္ သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ သတိ ထားႏိုင္ေအာင္ ေရးသားျပျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ နဲ႔ အျခားႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအတြင္းစည္းထိေအာင္ ‌ေျခလက္တံ ရွည္ၿပီး ေထာက္ထားတဲ့ တ႐ုတ္အေနနဲ႔၊ ကမ႓ာက ဒါေၾကာင့္ သူတို႔လုပ္ရပ္ က်င့္ဝတ္ကို လက္မခံပဲ အေရးယူေနတာ ျဖစ္ တယ္ ။ သို႔ေၾကာင့္ စည္းမရွိ က်င့္ဝတ္မရွိ ႏိုင္ငံေရးအရ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ ေဘာင္ေက်ာ္တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားနဲ႔ နည္းပညာကို ရသေလာက္ခိုးယူၿပီး သူတပါး ႏိုင္ငံ နယ္ေျမအား ရလိုမႈ ဖ်က္စီးလိုမႈ နဲ႔ က်ဳးလြန္ေစာ္ကားေႏွာင့္ေန တဲ့ တ႐ုတ္ဟာ ႏိုင္ငံတကာ နဲ႔ ကမ႓ာက အေရးယူ ပိတ္စို႔ထားမႈမ်ားအျပင္

ယခု အခါ ကမ႓ာ့အေရး အၾကပ္တည္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ အဖက္ဖက္မွ ထြက္ေဖာက္ရွာ လမ္းေၾကာင္းလႊဲၿပီး အင္အားစုစည္း ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ စုစည္းေနၿပီး ျမန္မာ့အေရးမွာလည္း ဆက္လက္ ခ်ယ္လွယ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေျမျမင္ အေျခေန လက္နက္ကိုင္မ်ားျဖင့္ လႈပ္ရွား ၿခိမ္းေျခာက္ ဖ်က္စီး႐ုံမကပဲ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အတြင္းစည္းထဲအထိ သူတို႔အက်ိဳးျမတ္အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ ပစ္မွတ္ထား လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဦးတည္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ လာၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အကယ္ ၍ သူတို႔ ေမြးစားသားမ်ား အား_ ျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္း သားနယ္ေတြက အမတ္ေတြသာ လာမည့္‌ေ႐ြး‌ေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရၿပီး လြတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာ ခဲ့ရင ျမန္မာ့အေရး ဟာ ဒီထက္ပိုၾကမ္း လာႏိုင္ၿပီး ‌ေနာင္ လာမည့္ လႊတ္ေတာ္ဟာ တ႐ုတ္ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ႐ုန္းေပးမယ့္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ ပုခုံးထမ္းသူ‌ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးစီးပြား နဲ႔ ျပည္သူထက္၊ တ႐ုတ္ အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စစ္တပ္မွ အဖြဲ႕စည္းမ်ားျဖစ္ေသာ အစိတ္သားဂဏန္းနဲ႔ ဖြတ္ပါတီဝင္ေတြဟာ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပိုမိုပူးေပါင္းၿပီး ျပည္သူေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမာက္ထားတဲ့ သူေတြ အမတ္ ဝန္‌ေတြ ကို ႏိုင္ငံေရးအရ အသာစီးရယူၿပီး အက်ိဳးျမတ္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္ လာၾကလိမ့္မည္ ဆိုတာ ေျမႀကီး လက္ခတ္မလြဲ ပါဘူး။

ထို႔အျပင္ ထိုအခ်ိန္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဟာလည္း စစ္အာဏာရွင္ထက္ မပိုေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္နဲ႔၊ ပိုဆိုးေသာ ရလဒ္၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ အေျခအေန၊ အတိုက္ခံ၊ အျဖစ္၊ အရပ္မ်ားျဖင့္ ႀကဳံလာႏိုင္ၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ တြင္းျပင္၌လည္း ႏိုင္ငံေရး နဲ႔ လုပ္ေဆာ င္မႈ အေျခေနမ်ားဟာ ယခုထက္ ပိုေသာင္းၾကမ္း လာႏိုင္ၿပီး၊ ပြဲဆူၿမိဳင္ဆိုင္ေနမွာဆိုတာ အထူးေျပာေနစရာ မလိုပင္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေတာ့ သူတို႔ဟာ ယခုေတာင္ ကန႔္လန႔္ တိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံ့အေရး ကို အသာစီးရလိုမႈနဲ႔ ေႏွာင့္ေနၾကရင္ ‌ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ဟာ ၫႊန႔္ေပါင္း သာ ျဖစ္ရင္ တိုင္းျပည္အလုံးစုံ ပ်က္စီးၿပီး၊ တ႐ုတ္ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ လႊတ္ေတာ္မွာ ‌လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ လႊတ္ေတာ္ဟာ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ ျမန္မာ့အေရးတြက္ မဟုတ္ပဲ ၊ တ႐ုတ္ လႊတ္ေတာ္ တ႐ုတ္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ ျဖစ္ေနမွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ျမန္မာ့အေရး ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဟာ ၫႊန႔္‌ေပါင္းဆိုသည့္ရလဒ္ကို မည္သို႔မွ် အျဖစ္ခံလို႔ မရေၾကာင္း ၊ ျပည္သူေတြ အထူး သတိထားၿပီး သိေစခ် င္သည္။

သို႔‌ေၾကာင့္ ယခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ မည့္ တိုင္းရင္းသား အမတ္ေလာင္းေတြကို ေမးခ်င္တာက၊ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ေမြးစားသား ပတ္သက္ရာေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား အမတ္ေလာင္းေတြ အေနျဖင့္ ခဗ်ားတို႔ဟာ ႏိုင္ငံ ျပည္သူ အတြက္၊ ျမန္မာျပည္သားေတြ အက်ိဳးေဆာင္႐ြက္ဖို႔လား၊ တ႐ုတ္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ ‌ေျပာေပးမယ့္ အငွားပါးစပ္အျဖစ္ လူအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ အေ႐ြးခံၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရး ကို ဗန္းျပ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသုံးခ်မွာလားဆိုတာ အတိအက် သိခ်င္လွေသာေၾကာင့္၊ သိခ်င္ၿပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အထူးသတိထားၿပီး ဂ႐ုစိုက္ရပါ‌ေတာ့မည္။ သို႔အတြက္ ယခုလာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူ အတြက္ အထူး အေရးႀကီးလွၿပီး အေရးႀကီးဆုံးေသာ အခ်ိန္ အေနထားသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ .. အကယ္ ၍ ထို သို႔ေသာ တ႐ုတ္ပတ္ သက္ရာ ေမြးစားသားမ်ား ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေ ရးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ဝင္ ေႏွာင့္မႈေၾကာင့္၊ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္အေရးကို အထိခိုက္ အပ်က္စီးမခံလိုေၾကာင္း အထူး သတိႀကီးႀကီး‌ေပးေျပာ အသိေပး ပါရေစ။ ထပ္ တည့္‌ေျပာ ရရင္ ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ေနမႈကို တ႐ုတ္ လက္တံေျခတံေတြ ထည့္ထားၿပီး၊ မေႏွာင့္ယွတ္ မဖ်က္စီးႏိုင္‌ေစဖို႔အတြက္၊ ျပည္သူမ်ားမွလည္း အထူးသတိထားၿပီး ယခု လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မွာ ၫႊန႔္ေပါင္း မျဖစ္ေစ ဖို႔ မဲအေ႐ြး မွန္ကန္ဖို႔ လိုပါမည္ ဟု အထပ္ထပ္ သတိေပးရင္း။

မဟုတ္ ရင္ေတာ့ ၫႊန႔္ေပါင္း ဟာ ေနဝင္း သန္းေ႐ႊထက္ ဆိုးမယ့္ စစ္အာဏာရွင္ေကာင္းစားေရး နဲ႔ တ႐ုတ္ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ကမ႓ာ့အေရးနဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သို႔ တ႐ုတ္လက္တြင္းသို႔ သက္ဆင္းက်ေရာက္ သြားမည္ဆိုတာ အသိနဲ႔ သတိကို ေရွ႕ရႈ႕ဖို႔ ထပ္ခါ ေျပာဆို ၫႊန္းဆို ေထာက္ျပ ေရးသားရင္း ထိုသို႔မျဖစ္ေစဖို႔နဲ႔ မိမိႏိုင္ငံ လြတ္ေျမာက္ဖို႔၊ ယခုလို ကမ႓ာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံအေရးနဲ႔ တိုးတတ္မႈအတြက္ အဖက္ဖက္မွ ဝိုင္းဝန္း ကူညီ ပံ့ပိုး ေဖးမ ေပးေနသည့္ အခ်ိန္ခါေကာင္းနဲ႔ ကမ႓ာက ေလးစားရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းရွိေနခ်ိန္ _ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံစိတ္ခ်လုံၿခဳံဖို႔နဲ႔ ေအးခ်မ္းသာယာေစဖို႔ အတြက္ စစ္အာဏာရွင္ နဲ႔ တိုင္းတပါး တ႐ုတ္ မွ က်င့္ဝတ္မဲ့စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ခ်ယ္ လွယ္မႈမွေန ကင္းလြတ္ေအာင္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို ဝင္ေရာက္ ဟန႔္တား မေႏွာင့္ယွတ္ႏိုင္ေအာင္အတြက္ ျပည္သူ႔အစိုးရအား မဲေပး ေ႐ြးခ်ယ္ရင္း လူထုေခါင္းေဆာင္နဲ႔အတူ ေအးခ်မ္းေသာ တရားမွ်တေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရက္ ျပည္ေထာင္စုအား တည္ေထာင္ တည္ေဆာက္ၾကပါ စို႔လားဟု။

စကားခ်ပ္။ မည္သည့္တိုင္းရင္းသား၊ ကိုယ္စားလွယ္၊ ပါတီဝင္၊ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ား မဆို၊ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္စြတ္ဖက္ေနေသာ၊ အိမ္နီးျခင္းေကာင္း မပီသတဲ့ တ႐ုတ္ နဲ႔၊ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေန တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ အေပါင္း အပါေတြ အတြက္မွလြဲ ၊ ႏိုင္ငံ လူထု အတြက္သာ ၊ တိုင္းျပည္အေရး ဦးတည္ၿပီး၊ ႐ိုးသားစြာျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ေရးရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီး၊ အက်ိဳး ထမ္း႐ြက္မည္ဆိုပါက _ ဆိုသူမ်ားအား မည္သူ႔မဆို ျပည္သူအားလုံးမွ ႀကိဳဆိုေနမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံနဲ႔ ေသြးခ်င္းမ်ား အတြက္ ေက်းဇူးတင္ ေလးစား အားကိုး ယုံၾကည္ အသိမွတ္ျပဳ ဦးၫႊတ္ေနမည္ ဆိုတာ အသိေပး ပါရေစ။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံ ၏ ျပည္သူလူထု တရပ္လုံး သည္၊ မိမိႏိုင္ငံအခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ ကို ဝင္ေရာက္‌ေစာ္ကား က်ဳးေက်ာ္ေနေသာ၊ အိမ္နီးျခင္းေကာင္း မပီသသည့္ နယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္ တ႐ုတ္ အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ၊ လုပ္ေဆာင္ ရပ္တည္မႈ က်င့္ဝတ္နဲ႔ မိမိႏိုင္ငံလူမ်ိဳး ကို ကာကြယ္မႈ မျပဳႏိုင္ပဲ ၊ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ၿပီး မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားသာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ၊ မိမိႏိုင္ငံ ျပည္သူအား ခ်နင္း ဖ်က္စီး နင္းေခ်ၿပီး၊ တ႐ုတ္အလိုက် ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အသက္ျပန္သြင္းၿပီး ဗိုလ္က် စိုး မိုးခ်င္ၾကေသာ ႏိုငငံတြင္း ရွိ စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ဝင္စြတ္ဖက္မႈ၊ ေႏွာင့္ယွတ္ဖ်က္စီးမႈမ်ားနဲ႔၊ တိုင္းျပည္အား အမ်ိဳးသားေရးအေၾကာင္းျပ၊ အေမွာင္တိုက္ထဲသို႔ ဆြဲ‌ေခၚယူ သြင္းခ်ေနေသာ၊ ႏိုင္ငံေရး စနစ္နဲ႔ အာဏာျပဳမႈမ်ားေအာက္ေမွ န လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္၊ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ ပါတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုသာ ႏိုင္ငံ့အတြက္ ေ႐ြး ခ်ယ္ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု သား ေသြးျခင္းမ်ား ၏ ..

စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု သို႔သာ ဦးတည္ၿပီး သြားေနေသာေၾကာင့္၊ ဦးတည္ၿပီး ေမွ်ာ္မွန္း ရည္မွန္း တည္ေဆာက္ေနေသာေၾကာင့္ _ သူမ်ားျဖင့္သာ ျပည္သူဟာ လက္တြဲ ဝန္းရံ ပူးေပါင္းၿပီး ခ်ီတက္ၿပီး၊ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ ႏိုင္ငံေျပာင္းလဲ ျပဳျပင္ေရးသည္၊ စစ္မွန္ေသာ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရေသာ ျပည္ေထာင္စုသား ေသြးခ်င္းမ်ားရဲ႕၊ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံအတြက္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ၾကမည့္သူမ်ားရဲ႕၊ စစ္မွန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ ရလဒ္သည္သာ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳး အတြက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္..

အနာဂါတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ နဲ႔ အက်ိဳးသည္ စစ္မွန္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ခံ ပါတီဝင္၊ ျပည္သူ႔ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အေပၚတြင္ မူတည္ တည္ရွိေနသည္ဆိုတာ၊ တည္ရွိ‌ေနသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတိုးတတ္ ေအးခ်မ္းဖို႔အတြက္ ၊ ထိုသို႔‌ေသာ ေ႐ြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ လက္ထဲတြင္ ..

ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ အဆိုး အေကာင္း ဒြန္တြဲ လ်က္၊ လြန္ဆြဲလ်က္ ၊ စုစည္း ညီၫႊတ္ တည္ရွိေနသည္ဆိုတာ ေ႐ြးေကာက္ခံ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ထပ္တူ၊ ႏိုင္ငံကို ခ်စ္ေသာ တမ်ိဳးသားလုံးေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ လူထု တရပ္လုံးမွ၊ သိထားႏိုင္ေစမႈ ဟာ အေရးႀကီးဆုံးေသာ အခ်က္ ဆိုတာ ၊ အထူး သတိျပဳေစခ်င္ သည္ ။

source by nay ye’

[ သုံးသပ္မႈ အေနျဖင့္သာ ]

မင္းၾကည္ညိဳေန

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 5 =