ထီဖြင့္ခါနီး ညက ဒီလို အိမ္မက္ ေတြ မက္ခဲ့ရင္ မျဖစ္ မေန ထီ ထိုးလိုက္ပါ…(ထီေပါက္ မယ့္ အိပ္မက္)

ညက ဒီအိမ္မက္ ေတြ မက္ခဲ့ရင္ မျဖစ္မေန ထီ ထိုးပါ …

ထီ ေပါက္မယ့္ အိမ္မက္

(၁) အိမ္မက္ျမင္မက္ရာတြင္ ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္ ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ႀကီးျဖစ္ေစ ႂကြေရာက္လာၿပီးလွ်င္ သင္အလိုရွိေသာ ဆႏၵျပည့္ဝေစပါမည္။တရားကိုသာ အားထုတ္ပါဟု မိန႔္ဆိုခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ကိစၥကို ေဆာင္႐ြက္၍ မည္သို႔ျပဳလုပ္ပါဟု မွာၾကားခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊အိမ္မက္တြင္ ျမင္မက္ရပါက နတ္ႀကီး၊ဝိဇၨာႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ရေသာ အိမ္မက္သည္။ ထီေပါက္မည့္ အိမ္မက္ျဖစ္သည္ …။

(၂) ႐ြံဖြယ္အတိျဖစ္ေသာ မစင္မ်ားကို ပိုးေလာက္တို႔ႏွင့္တကြ ၿမိန္ရွက္စြာ သုံးေဆာင္ရသည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ မိမိကိုယ္၌ မစင္လိမ္းက်ံရျခင္း၊မစင္တြင္းႀကီးထဲ သို႔ က်ေရာက္ရျခင္း လူတဦးတစ္ေယာက္က မစင္မ်ားကို ထုတ္ေပးသည္ဟု ျမင္မက္ရျခင္း၊ ပိုးေလာက္တို႔သည္ မိမိကိုယ္၌ အထပ္ထပ္ ကပ္ေရာက္သည္ဟု ျမင္မက္ျခင္းတို႔သည္ ထီေပါက္တတ္ေသာ အိမ္မက္မ်ားဟု ဆိုလိုသည္ …။

(၃) ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ႀကီးထံမွ၎၊ရေသ့ရဟန္းထံမွ၎၊မြန္ျမတ္ေသာ သစ္သီးတစ္ခုခုကိုရသည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ သစ္ပင္တပင္ေပၚမွသစ္သီးမ်ား ရွိသည့္အနက္ ထိုသစ္သီးတို႔ကို ဆြတ္ယူ၍ စားရသည္ဟုျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ၊အျခား အကူအညီ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ဆြတ္ခူး၍ ရသည္ဟု ျမင္မက္ခဲ့ေသာ္ ထီေပါက္တတ္သည္ …။

(၄) လူေသေကာင္၏ အသားကို စားရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူေသေကာင္၌ ပိုးေလာက္တို႔ ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လွ်က္ ထိုအသားကို ၿမိန္ရွက္စြာ စားရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊လူ၏အခ်င္း လူ၏အူတို႔ကို စားရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္ ထီေပါက္မည့္ အိမ္မက္ျဖစ္သည္ …။

(၅) အဖိုအနဂၣထိုက္တန္လွစြာေသာ ပတၱျမား ရတနာကိုျဖစ္ေစ မြန္ျမတ္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္းတခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္ႏွင့္ပုဂၢိဳလ္ ႀကီးတဦးကယူေဆာင္လာၿပီး ၎ပစၥည္းသည္ သင့္အဖို႔ အက်ိဳး ခံစားပါေလာ့ဟု ေျပာဆို၍ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ဟုျမင္မက္ခဲ့ေသာ္ ထီေပါက္ တတ္သည္ …။

(၆) ေန လ ၾကယ္တို႔ကို မိမိကိုယ္တိုင္ဆြတ္၍ လက္တြင္းသို႔ ေရာက္သည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ၊ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္စြာႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး တစ္ဦးဦးက ဆြတ္၍ေပးသည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ၊ေန၊လ၊ၾကယ္ နကၡတ္တို႔သည္ ေႂကြ၍ က်သည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ ထီေပါက္ႏိုင္ေသာ အိမ္မက္ဟု ဆိုလိုသည္ …။

(၇) ေႁမြေပြး ေႁမြေဟာက္ စေသာ တိရစာၦန္ မ်ားသည္ တခုေသာ ေတာင္ပို႔တြင္ျဖစ္ေစ၊ကုန္းျမင့္ေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊တစုံတခုေသာ အိုးခြက္ စသည္တို႔၌ တည္ရွိေန၍ ၎ ေႁမြမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ႏွိမ္နင္း၍ အတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ားကို သုံးေဆာင္ရသည္ဟု ျမင္မက္ခဲ့ေသာ္ ထီေပါက္မည့္ အိမ္မက္ျဖစ္သည္ …။

(၈) အဘိုးအနဂၣထိုက္တန္လွေသာ ေ႐ႊၾကက္ဥကိုျဖစ္ေစ၊ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္စြာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္က လာေရာက္၍ ေပးသည္ဟု ျမင္မက္ျခင္းတို႔သည္ ထီေပါက္မည့္ အိမ္မက္ျဖစ္သည္ …။

(၉) ႏြားကိုစီး၍ ၿမိဳ႕႐ြာသို႔ လွည့္လည္ရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္၎၊လူစည္ကားေသာအရပ္တြင္ မိမိက ႏြားကိုစီး၍ လူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ လွည့္လည္ရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္၎ ၊ႏြားကိုစီး၍ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာသည္ကို ျမင္မက္ခဲ့ေသာ္ ထီေပါက္တတ္ေသာ အိမ္မက္မ်ား ဟုဆိုလိုသည္ …။

(၁၀) လူ၏ရင္ကိုခြဲ၍ ေသြးကိုေသာက္ရျခင္း၊ေသြးကိုေရခ်ိဳးရျခင္း၊ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စားသုံးရျခင္း၊ငါးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖမ္းရျခင္းစေသာ အိမ္မက္မ်ိဳးသည္လည္း ထီေပါက္ႏိုင္ေသာ နိမိတ္ျပအိမ္မက္ဟုဆိုသည္ …။

(၁၁) က်က္သေရမဂၤလာရွိေသာ ေ႐ႊဥေဒါင္းငွက္ သည္ အရပ္တခုမွပ်ံသန္း၍လာၿပီးလွ်င္မိမိဦးေခါင္းေပၚသို႔ မစင္စြန႔္သည္ဟုျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္း တခုခုေသာငွက္သတၱဝါသည္ အစာကိုခ်ီ၍ ပ်ံသန္းလာရာ ထိုအစာကို မိမိ လက္ဝယ္သို႔ရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုသို႔ အိမ္မက္တို႔သည္ ထီေပါက္မည့္ အိမ္မက္မ်ားျဖစ္သည္ …။

အိမ္မက္ မက္ရာတြင္ ကုသိုလ္ ကံကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မက္တဲ့အိမ္မက္ ေသြးေလေျခာက္ျခားၿပီးမက္တဲ့ အိမ္မက္ ေရွ႕ယခင္က ခံစားဖူးတာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးမက္တဲ့ အိမ္မက္ နတ္တို႔လွည့္စားလို၍ မက္တဲ့ အိမ္မက္ ဟူ၍ရွိပါသည္ …။ ။

ဆရာသာထက္ဆန္း

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + eighteen =