အခက္ခဲ ႀကဳံလွ်င္ ေမ်ာ္လင့္ မထားဘဲ လိုရာျပည့္နိင္ေ စေသာနည္း

အခက္ခဲ ႀကဳံလွ်င္ ေမ်ာ္လင့္ မထားဘဲ လိုရာျပည့္နိင္ေ စေသာနည္း

လိုအပ္သူမ်ား အတြက္ မွ်ေဝျခင္းပါ

မိမိအိမ္ ဘုရားတြင္ မိမိေမြးေန႔တြင္ လႉပါ အနီးဆုံး အခက္ခဲ ကိုေက်ာ္ကာ လိုရာျပည့္နိင္၏

သင့္ေတာ္ရာ ဖန္ခြက္ေပၚ ပန္းကန္ ပန္းကန္ေပၚ ကိတ္မုန္႔ တင္လႉပါ ေန႔ခင္း (သို႔မဟုတ္) ညေန / ည ဘက္ စြန႔္ၿပီးစားသုံးနိင္ပါသည္

တနဂၤၤေႏြ သားသမီးမ်ား

ဖန္ခြက္ထဲ အုန္းရည္ (သို႔ မဟုတ္) ႏြားနိ႔ထည့္ပါ မနက္ ၆း၁၅ (သို႔မဟုတ္) ၈း၁၅ ကိတ္မုန္႔ ၁ ခ်ပ္ ပန္းကန္ေပၚတင္

တနလၤာ သားသမီးမ်ား

ဖန္ခြက္ထဲ ႀကံရည္ (သို႔မဟုတ္) ေပါက္ေပါက္ ထည့္ပါ မနက္ ၇ နာရီ ကိတ္မုန္႔ ၂ ခ်ပ္ ပန္းကန္ေပၚတင္

အဂၤၤါသားသမီးမ်ား

ဖန္ခြက္ထဲ ေရ ထည့္ပါ မနက္ ၈ နာရီ (သို႔မဟုတ္) ၉း၁၅ ကိတ္မုန္႔ ၃ ခ်ပ္ ပန္းကန္ေပၚတင္

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

ဖန္ခြက္ထဲ သၾကားလုံး ၆ လုံး ထည့္ မနက္ ၉း၄၅ ကိတ္မုန္႔၄ ခ်ပ္ ပန္းကန္ေပၚတင္

ၾကာသာပေတးသားသမီးမ်ား

ဖန္ခြက္ထဲ ႀကံံရည္ (သို႔မဟုတ္) မုန႔္လုံးေရေပၚ ၁၉ လုံးထည့္ မနက္ ၈း၁၅ (သို႔မဟုတ္) ၁၀း၁၅ ကိတ္မုန္႔၅ ခ်ပ္ ပန္းကန္ေပၚတင္

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

ဖန္ခြက္ထဲ လိေမၼာ္ ရည္ (သို႔မဟုတ္) လိေမၼာ္ ၄ မႊာ မနက္ ၆း၁၅ (သို႔မဟုတ္) ရး၁၅ ကိတ္မုန္႔၆ ခ်ပ္ ပန္းကန္ေပၚတင္

စေနသားသမီးမ်ား

ဖန္ခြက္ထဲ အုန္းရည္ ထည့္ မနက္ ရး၃၀ ကိတ္မုန္႔ ၇ ခ်ပ္ ပန္းကန္ေပၚတင္

ေမ်ာာ္လင့္မထားေသာ အက်ိဳးထူးမ်ားလည္း ရရွိနိင္ ပါသည္

ဆရာေနေသြး

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + fourteen =