တစ္ပါတ္စာ အထူး ေဟာ စာတမ္း ‌ေဗဒင္ (5.8.2020) မွ (11.8.2020) အထိ

တစ္ ပါတ္စာအထူးေဟာ စာတမ္းေဗဒင္ဆရာကအညံ့ေတြျမင္ရင္ေျပာေပးမွာ ပဲမိတ္ေဆြတို႔အတြက္ေရွာင္ရန္ေဆာင္ရန္ သိရတာေပါ့ သိပ္ညံ့ေနတယ္ဆိုလည္းယၾတာေလးေတြျပဳလုပ္လိုက္ပါ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္…..

မိတ္ေဆြမ်ား အထူးကံေကာင္ၾကပါေစ..

ဆရာေအာင္ခ်စ္မင္း။

တနေဂၤျႏ

သင္၏အလုပ္အကိုင္မွာအနည္းငယ္ညံ့ေနတတ္ပါသည္။ အလုပ္မွာမိတ္ေဆြအတိုက္ခံေျပာဆိုတာေတာ့ခံရတတ္ပါသည္။ အထူးသတိထားရမွာသူတပါးမေကာင္းႀကံတတ္သည္။ အလုပ္အကိုင္တိုးတက္မႈ႕ေတြေတာ့ႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါကေအာက္လက္ငယ္သားမေကာင္းႀကံတတ္သည္။သတိထားပါ။ အလုပ္ေနရာေကာင္းရေနေသာ္လည္းစိတ္အေႏွာက္ယွက္မ်ားေနတတ္ပါသည္။ ယခုအပတ္အတြင္းလုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက မလုပ္ပါႏွင့္ညံ့တတ္ပါသည္။ ေငြေၾကးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။ေငြေတာ့မေခ်းပါႏွင့္အလိမ္ခံရတတ္ပါသည္။

သင္၏က်န္းမာေရးမွာဝမ္းဗိုက္ဥပါဒ္ေပးတတ္သည္။စိုးရိမ္းစရာေတာ့မရွိပါ။ ပညာေရးကံမွာစိအႏွာက္အယွက္ေတြမ်ားေနရတတ္ပါသည္။ သင္၏အခ်စ္ေရးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။ခ်စ္သူ၏စိတ္ေကာက္ျခင္းေတာ့ခံရတတ္ပါသည္ သင္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးကိစၥမွာလည္းေကာင္းပါသည္။ေရလမ္းခရီးကိုေတာ့ေရွာင္ပါ။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အဝါေရာင္ျဖစ္သည္။

ယခုအပတ္တြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာကို ကြၽႏ္ုပ္ မွ ၫႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ အုန္း(၆)ၫြန႔္၊ ႐ြက္လွ(၄)ၫြန႔္ လႉၿပီးမိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

တနလၤာ

သင္၏ အလုပ္အကိုင္မွာေကာင္းေနပါသည္။ အလုပ္တြင္လည္းတိုးတက္မႈ႕ မ်ားစြာႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္အႀကံအစီေတြလည္းတိုတက္လာပါလိမ့္မည္။ ယခုအခ်ိန္မွာသင္ကံေကာင္းေနပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါကရာထူးတိုးတက္ပါလိမ့္မည္။ အလုပ္မွာလည္းေပ်ာ္႐ႊင္မႈ႕ေတြရရွိတတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ေကာင္းပါသည္။လုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ သင္၏ေငြေၾကးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။ ရစရာရွိတာေတြလည္းျပန္လည္ရရွိပါလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရး လည္းေကာင္းေနပါသည္။

ပညာေရး မွာေတာ့ ေကာင္းေနပါသည္။ေအာင္ျမင္မႈ႕ေတြလည္းရရွိပါလိမ့္မည္။ သင္၏ အခ်စ္ေရးမွာလည္း ေကာင္းေနပါသည္။ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာအခ်စ္ေရးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သင္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးကိစၥမွာ လည္း ေကာင္းပါသည္။အလြန္အက်ိဳးေပးေသာခရီးစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ အျပာေရာင္ျဖစ္သည္။ ယခုအပတ္တြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာကို ကြၽႏ္ုပ္ မွ ၫႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ ေမၿမိဳ႕ပန္း(၅)ပြင့္၊သေျပ(၆)ၫြန႔္အိမ္ဘုရား လႉၿပီးမိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

အဂၤါ

သင္၏ အလုပ္အကိုင္ မွာ ေကာင္းေနပါသည္။ လုပ္သမွ် အလုပ္ေတြလည္းအဆင္ေျပလာပါလိမ့္မည္။ မိတ္ေဆြေတြကလည္းသင့္ကိုကူညီမႈ႕ေတြေပးပါလိမ့္မည္။ စီးပြါးေရးလည္းေကာင္းလာပါမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါကရာထူးတိုးတက္မည္။ အလုပ္တြင္လည္းအားလုံးအဆင္ေျပလာပါလိမ့္မည္။ ယခုအပတ္တြင္းလုပ္ငန္းသစ္ စတင္လုပ္ကိုင္ပါကေကာင္းပါသည္။ အက်ိဳးေပးေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ သင္ ၏ ေငြေၾကးကံမွာ ေကာင္းေနပါသည္။ လာဘ္လည္းအလြန္႐ႊင္ပါလိမ့္မည္။ သင္၏က်န္းမာေရးမွာလည္းေကာင္းေနပါသည္။ ပညာေရး မွာ လည္းေကာင္းေနပါသည္။ အခ်စ္ေရးမွာ လည္းေကာင္းေနပါသည္။သာယာေသာအခ်စ္ေရးျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးကိစၥမွာလည္းေကာင္းေနပါသည္။

ဘယ္ကိုသြားသြားသင့္အတြက္ေကာင္းေသာခရီးစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာ အေရာင္မွာနီညိဴေရာင္ျဖစ္သည္။ ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာကို ကြၽႏ္ုပ္ မွ ၫႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ သာသနာ့အလံ(၂)ေခ်ာင္း၊ ဒန္းၫြန႔္(၇)ၫြန႔္အိမ္ဘုရားလႉၿပီးမိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ဗုဒၶဟူး

သင္၏ အလုပ္အကိုင္မွာညံ့ေနပါသည္။ အလုပ္မွာလည္းရန္ ေပၚတတ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြအရင္းႀကီးေတြနဲ႔လည္းသင္စကားမ်ားရကိန္းရွိပါသည္။ စီးပြါးေရးကေတာ့ေကာင္းေနပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက အလုပ္တြငမတရားအေျပာခံရတတ္ပါသည္။သတိထားပါ။ ကိုယ့္ဖက္ကဒီအခ်ိန္မွာမွန္ကန္ေအာင္ေနပါ။အခ်ိန္ကစကားေျပာသြားပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါကမေကာင္းပါ။လုံးဝမလုပ္ေသးပါႏွင့္။

ေငြေၾကးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။ရစရာရွိတာေတြလည္းျပန္ရပါလိမ့္မည္။ သင့္က်န္းမာေရး မွာေခါင္းကိုက္၊ေခါင္းမူးေဝဒနာေတာ့ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ပညာေရး ကံမွာလည္းစာေမးပြဲရွိလွ်င္သတိထားပါစာေမးပြဲက်တတ္သည္။ သင္၏အခ်စ္ေရးကံမွာေကာင္းပါသည္။သင့္ဖက္သင့္ခ်စ္သူအဆင္သင့္ရွိေနပါလိမ့္မည္။ သင္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးကိစၥမွာ ေကာင္းေနပါသည္။ ေျမာက္အရပါကိုေတာ့ေရွာင္ပါ။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ မိုးျပာေရာင္ျဖစ္သည္။

ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာကို ကြၽႏ္ုပ္ မွ ၫႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ ေ႐ႊပန္း(၈)ကုံးအိမ္ဘုရားလႉၿပီးမိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ၾကာသေပတး

သင္၏ အလုပ္အကိုင္ မွာ ေကာင္းေနပါသည္။ အလုပ္တြင္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ႕ေတြလည္းႀကဳံေတြ႕ ရတတ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းမွာလည္းအဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြရရွိတတ္ပါသည္။ အရင္ကညံ့ခဲ့တာေတြအခုအားလုံးေကာင္းလာပါလိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက အလုပ္တြင္နံမည္ေကာင္းေတြရရွိမည္။ ရာထူးကိစၥလည္းတိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။ ယခုအပတ္တြင္းလုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္ပါက ေကာင္းပါသည္။ စက္ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာအလုပ္ပို၍အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ သင္၏ ေငြေၾကးကံမွာ လည္းေကာင္းေနပါသည္။ ရစရာရွိေသာကိစၥမ်ားမွာျပန္ရရွိမည္။

သင္၏က်န္းမာေရးစိုးရိမ္စရာမရွိပဲေကာင္းေနပါသည္။ ပညာေရး ကံမွာလည္းေကာင္းေနပါသည္။ အခ်စ္ေရးမွာ လည္းေကာင္းပါသည္။ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ့ေသာအခ်စ္ေရးျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးကိစၥမွာလည္း ေကာင္းပါသည္။ဘုရားဖူးခရီးပိုအဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာအျဖဴေရာင္ျဖစ္သည္။ ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာကို ကြၽႏ္ုပ္ မွ ၫႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ ကိတ္မုန႔္(၉)ခုအိမ္ဘုရားလႉၿပီးမိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ေသာၾကာ

သင္၏ အလုပ္အကိုင္မွာေကာင္းေနပါသည္။ ဒီအခ်ိန္မွာဆုံးရႈံးထားတာေတြေတာင္ျပန္ ရရွိတတ္ပါသည္။ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့တဲ့အလုပ္ေတြျပန္လုပ္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ကဲ့ရဲတဲ့သူေတြကလည္းသင့္ကိုခ်ီးမြန္းပါလိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးၿပီးၾသဇာအာဏာေတြလည္းတိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။ စီပြါးေရးလည္းေကာင္းလာပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းသစ္ စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါကအလြန္ေကာင္းပါသည္။ကုန္သည္လုပ္ငန္းပိုအက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ သင္၏ေငြေၾကးကံမွာလာဘ္အလြန္႐ႊင္ေနပါလိမ့္မည္။

ဝင္ရန္ရွိေသာေငြေၾကးမ်ားကလည္းေခ်ာေခ်ာေမာေမာဝင္လာပါလိမ့္မည္။ သင့္က်န္းမာေရး စိုးရိမ္စရာမရွိပါ။ေကာင္းပါသည္။ ပညာေရး မွာေကာင္းေနပါသည္။ သင္၏အခ်စ္ေရးမွာလည္းေကာင္းပါသည္။စိတ္ခ်မ္းသာမႈ႕ေတြရရွိေသာအခ်စ္ေရးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သင္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးကိစၥမွာေကာင္းပါသည္။အလြန္ေကာင္းေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သင္၏ ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာ ခရမ္းေရာင္ျဖစ္ သည္။ ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာကို ကြၽႏ္ုပ္ မွ ၫႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ ကံေကာ္ၫြန႔္(၂၀)ၫြန႔္အိမ္ဘုရားလႉၿပီးမိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

ေစန

အလုပ္အကိုင္မွာေကာင္းပါသည္။ အလုပ္တြင္လည္းအလုပ္လုပ္ရတာအဆင္ေျပမႈ႕ေတြမ်ားေနပါသည္။ သင့္အတြက္စိတ္ခ်မ္းသာစရာေတြေစာင့္ႀကိဳေနတယ္လို႔ကြၽႏ္ုပ္ကေျပာခ်င္ပါတယ္။ သင့္အတြက္မိတ္ေဆြေကာင္းေတြလည္းႀကဳံေတြရတတ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ပါက ရာထူးတိုးမည္အလုပ္ေတြလည္းအဆင္ေျပလာပါလိမ့္မည္။ သင့္အတြက္ စီးပြါးေရးလည္းတိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းသစ္ မ်ား စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါကေကာင္းပါသည္။ အလြန္အဆင္ေျပေသာအလုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္၏ ေငြေၾကးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။ေငြလည္းမ်ားမ်ားဝင္မည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးလည္းဘားမွစိုးရိမ္စရာမရွိပါ။အားလုံးေကာင္းပါသည္။ ယခုအပတ္အတြင္းသင္သည္ပညာေရးေကာင္းေနပါသည္။သင့္ႀကိဳးစားသမွ်ေအာင္ျမင္မည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏အခ်စ္ေရးကံမွာေကာင္းေနပါသည္။လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြလည္းရရွိတတ္ပါသည္။ ယခုအပတ္အတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးေပၚလွ်င္ေကာင္းပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးဆိုလွ်င္သင့္အတြက္အဆင္ေျပေသာခရီးစဥ္ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သင္၏ကံေကာင္းေသာအေရာင္မွာလိေမၼာ္ေရာင္ ျဖစ္ပါသည္ ယခုအပတ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ယၾတာကို ကြၽႏ္ုပ္ မွ ၫႊန္ၾကားေပးလိုက္သည္။ ခေရၫြန႔္(၆)ၫြန႔္အိမ္ဘုရားလႉၿပီးမိမိလိုရာဆုေတာင္းပါ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × one =