အဆိုေတာ္ ယုန္ေလး အား ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ုံး မွ ႐ိုက္ကူး ခြင့္ (၁) ႏွစ္ပိတ္

အဆိုေတာ္ ယုန္ေလး ႐ိုက္ကူး တဲ့ “ငါတို႔အားလုံးရဲ႕ေျမ (စည္းလုံးသင့္ၿပီ ျမန္မာျပည္)” သီခ်င္း Music Video နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္း အ႐ုံးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ နယက ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အရ ယုန္ေလးအား ႐ိုက္ကူးခြင့္ ၁ ႏွစ္ ပိတ္ပင္လိုက္ ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဆိုေတာ္ ယုန္ေလး ႐ိုက္ကူး တဲ့ “ငါတို႔အားလုံးရဲ႕ေျမ (စည္းလုံးသင့္ၿပီ ျမန္မာျပည္)” သီခ်င္း Music Video နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္း အ႐ုံးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ နယက ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အရ ယုန္ေလးအား ႐ိုက္ကူးခြင့္ ၁ ႏွစ္ ပိတ္ပင္လိုက္ ေၾကာင္း သိရပါ တယ္။

အဆိုေတာ္ ယုန္ေလး ႐ိုက္ကူး တဲ့ “ငါတို႔အားလုံး ရဲ႕ေျမ (စည္းလုံးသင့္ၿပီ ျမန္မာျပည္)” သီခ်င္း Music Video နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္း အ႐ုံးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ နယက ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အရ ယုန္ေလးအား ႐ိုက္ကူးခြင့္ ၁ ႏွစ္ ပိတ္ပင္လိုက္ ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။

ဓာတၸဳံ – U Aye Kyu Lay’s Facebook

The Irrawaddy

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + 18 =