အဂတိ လိုက္စားမႈျဖင့္ တရားစြဲ ဆိုျခင္း ခံထားရတဲ့ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ ပထမ အမႈသုံးခု အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္ပါျပီ

အဂတိ လိုက္စားမႈျဖင့္ တရားစြဲ ဆိုျခင္း ခံထားရတဲ့ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ ပထမ အမႈသုံးခု အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္ပါျပီ

အဂတိလိုက္စားမွုျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံထားရေသာ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ အား ပထမ အမွု သုံးခု အတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီ က်ခံရန္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တရား႐ုံးက အမိန႔္ ခ်မွတ္လိုက္သည္။ပထမ အမွု လမ္းဦးစီးသို့ ဘ႑ာေငြ တစ္လုံး တစ္ခဲတည္းခ်ေပးမွုႏွင့္ ၿခံစည္း ရိုးကာရံမွု၊ ဒုတိယ အမွု ေလယာဥ္ကြင္း ျခဳံရွင္းသည့္ အမွု ႏွင့္ တတိယ အမွု GGS သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အေၾကး ကိစၥ တို့ ျဖစ္သည္။

တတိယ အမွုတြင္ ပါဝင္ေသာ GGS ကုမၸဏီမွ တာဝန္ ရွိသူ ႏွစ္ဦးကိုလည္း ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္လိုက္သည္။စတုတၳ အမွုကို ဆက္လက္ အမိန႔္ခ်မည္ျဖစ္သည္။အေသးစိတ္ကို ထပ္မံ တင္ျပသြားပါမည္။ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ တရားစြဲခံရတဲ့ အမွု ေလးမွု အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ပထမ အမွု လမ္းဦးစီးကို ေငြ ႏွစ္ ဘီလီယံ နီးပါး တစ္လုံး တစ္ခဲတည္း ခ်ေပးခဲ့တယ္၊ အဲဒီေနာက္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ ခင္ပြန္း နာမည္နဲ႔ ဝယ္ထားတဲ့ ေျမကြက္ကို လမ္းဦးစီးကို အုတ္ၿခံစည္႐ုံးကာေပးဖို့ ေစခိုင္းခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အမွုပါ။အဲဒီ ေျမကြက္ဟာ ထားဝယ္ၿမိဳ့က အဓိက လမ္းမႀကီး တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ေဆး႐ုံ လမ္းမွာ ရွိတဲ့ ေျမကြက္ပါ။အဲဒီ အမွုကို ရာဇဝတ္မွု အမွတ္ ၁/၂၀၁၉ နဲ႔ တရားစြဲခဲ့ပါတယ္။ တရားလိုနဲ႔ တရားခံျပ သက္ေသ စုစုေပါင္း ၂၂ ေယာက္ကို စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ကေတာ့ ၿခံစည္းရိုးခတ္တာကို ျပင္ပ အင္ဂ်င္နီယာနဲ႔သာ လုပ္ကိုင္ ခဲ့တယ္လို့ ျပန္ရွင္းထားပါတယ္။ဒါေပမဲ့ အုတ္ၿခံစည္းရိုးနဲ႔ ေရေျမာင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ သိန္း ၁၄၀ ေက်ာ္ကို အဂတိလိုက္စားမွု ေကာ္မရွင္က စုံစမ္းစစ္ေဆးတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္မွ ေပးေခ်ခဲ့တယ္လို့ ျပင္ပ အင္ဂ်င္နီယာ ေဒၚမိမိစံက တရား႐ုံးမွာ ထြက္ဆို ထားပါတယ္။

ဒုတိယ အမွု လူထုအၾကား နာမည္ေက်ာ္တဲ့ ေလယာဥ္ ကြင္းျခဳံရွင္းတဲ့ အမွုပါ။၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အေထြေထြ ပိုလၽွံရန္ပုံေငြ က်ပ္သိန္း ေလးေထာင္ကို အသုံးျပဳၿပီး ထားဝယ္ေလယာဥ္ကြင္း ျခဳံရွင္းခဲ့တဲ့ အမွု ျဖစ္ပါတယ္။ေလယာဥ္ကြင္းထဲ ျခဳံရွင္းဖို့၊ ၿခံစည္းရိုး ခတ္ဖို့နဲ႔ ေလဆိပ္ အေဆာက္အအုံ ျပင္ဖို့ လုပ္ငန္းသုံးရပ္ အတြက္ တိုင္းအစိုးရက ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္လို့ ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္က ဆိုပါတယ္။ဒါေပမဲ့ တကယ့္ ေျမျပင္မွာေတာ့ ျခဳံရွင္းတာ တစ္ခုတည္း လုပ္ခဲ့ပါတယ္။အဲဒါကို တိုင္းအစိုးရ တစ္ဖြဲ႕လုံး မသိဘူးလို့ ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္က ဆိုပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိတဲ့ ဌာနက တင္ျပတာ မရွိတဲ့ အတြက္ တိုင္းအစိုးရက မသိဘူးလို့ သူမကဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ အမွုမွာ အဂတိလိုက္စားမွု မရွိဘူး၊ အျပစ္မရွိဘူးလို့ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က ဆိုထားပါတယ္။ဒီအမွုမွာေတာ့တရားလိုနဲ႔တရားခံျပသက္ေသ စုစုေပါင္း ၂၀ဦးကို စစ္ေဆးထားပါတယ္။ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေမာင္လည္း တရားခံျပ သက္ေသအျဖစ္ အစစ္ခံထားပါတယ္။

တတိယ အမွုGGS ကုမၸဏီက ေပးရမယ့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဖိုး ေပးရမဲ့ အေႂကြးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အမွု ျဖစ္ပါတယ္။ထားဝယ္ခရိုင္အတြင္း လၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ လမွာ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ GGS ကုမၸဏီတို့ ခ်ဳပ္ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။အဲဒီ စာခ်ဳပ္ကို ကြက္လပ္စာခ်ဳပ္လို့ လူ သိမ်ားပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကြပ္လပ္ေတြ ျဖစ္ေနတာ၊ ေနာက္ၿပီး GGS ကို လ ၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေရး အတြက္ ေရြးခ်ယ္ဖို့ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးနဲ႔ မဆုံးျဖတ္မီ သုံးလေလာက္ကတည္းက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုတာေတြ တရား႐ုံးမွာ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူက ထြက္ဆိုခဲ့ပါတယ္။ဆိုလိုတာက တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး နဲ႔ မဆုံးျဖတ္မီကတည္းက စာခ်ဳပ္က ခ်ဳပ္ႏွင့္ေနၿပီး ျဖစ္ေနတာပါ။အဲဒီအမွုမွာ တရားလိုနဲ႔ တရားခံျပသက္ေသ စုစုေပါင္း ၂၇ ဦးကို စစ္ေဆးထားပါတယ္။

စတုတၳအမွု အမွုကေတာ့ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ မိသားစုပိုင္ အိမ္နဲ႔ေျမကို GGS ကုမၸဏီ ကို ေရာင္းတယ္၊ ေနာက္ၿပီး အဲဒီ ကုမၸဏီကို ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ခ်ေပးတယ္ဆိုၿပီး စြပ္စြဲခံထားရတာပါ။သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ့နယ္ မွာရွိတဲ့ အဲဒီ အိမ္နဲ႔ ေျမကို က်ပ္ သိန္း ၂၀၀၀ နဲ႔ GGS ကုမၸဏီက ဝယ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သရက္ေခ်ာင္း ငါးေလလံေစ်း၊ ပုေလာၿမိဳ့နယ္ ခန္းမ၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ ရွိတဲ့ တိုင္းအစိုးရ ဧည့္ရိပ္သာေတြ ေဆာက္ဖို့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့တယ္လို့ စြပ္စြဲခံထားရပါတယ္။အဲဒီအမွုမွာေတာ့ တရားလိုနဲ႔ တရားခံျပသက္ေသ စုစုေပါင္း ၂၆ ဦးကို စစ္ေဆးထားပါတယ္။GGS နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တတိယအမွုနဲ႔ စတုတၳအမွုေတြမွာ GGS ကုမၸဏီက တာဝန္ရွိသူေတြျဖစ္တဲ့ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ဦးသိန္းေထြး၊ ဦးထြန္းမင္းနဲ႔ မန္ေနဂ်ာ ဦးသူရအုံတို့ကိုလည္း တရားစြဲထားပါတယ္။

ဦးသိန္းေထြးကေတာ့ တနသၤာရီတိုင္း ထဲက ကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္ဖို့ ဦးေအာင္ျမတ္ ကို တာဝန္ေပးထားတယ္လို့ ထြက္ဆိုထားပါတယ္။ သူ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ အိမ္ေျမ အေရာင္းအဝယ္ ကိစၥ မွာလည္း မပါခဲ့ဘူးလို့ ဆိုထားပါတယ္။ ထားဝယ္ကိုေတာင္ လ ၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္တုန္းက တစ္ေခါက္ပဲ ေရာက္ဖူးတယ္လို့ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။တနသၤာရီတိုင္းထဲကကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္ဖို့ ဦးေအာင္ျမတ္ကို တာဝန္ေပးထားတယ္လို့ ဦးသိန္းေထြးက ဆိုပါတယ္။

Source – Dawei Watch

Add a Comment

Your email address will not be published.

seventeen + 7 =