မ်ိဳးဆက္(၄)ဆက္ တိုင္တိုင္ ျမန္မာတျပည္လုံး ဆယ္တန္း အမွတ္အမ်ားဆုံး ပထမေနရာကို သိမ္းပိုက္ ခဲ့ၾကသူမ်ား..၊

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲသည္ႀကိဳးစားသူမ်ား အတြက္ေအာင္ျမင္ဖို႔သိပ္မခက္လွေသာစာေမးပြဲျဖစ္ေသာ္လည္း ဂုဏ္ထူးမ်ားပါဖို႔ေတာ့ခက္ခဲလွသည္ ။

ထိုထက္ပို၍တစ္ႏိုင္ငံလုံး အဆင့္ ၁ မွ ၁၀ အထိဝင္ရန္မွာအ လြန္ပင္ခက္ခဲလွၿပီးအဆင့္၁ေနရာကို ရရန္အတြက္မႈမည္မွ်ခက္ခဲေၾကာင္း ေျပာ၍ မလိုေတာ့ပါ..။

သို႔ေသာ္ ထို ႏိုင္ငံလုံး အဆင့္ ၁ေနရာကို မ်ိဳးဆက္ေလးဆက္တိုင္တိုင္(၅)ႀကိမ္ဆက္ ရရွိခဲ့သူမ်ားရွိခဲ့ဖူးသည္ဟု ဆိုလွ်င္ အလြန္အမင္းအံၾသသြားႏိုင္ပါသည္ ။

မသိေသးသူမ်ား အတြက္ ထိုမိသားစု အေၾကာင္းကို ဗဟုသုတ အျဖစ္ေဖာ္ျပလိုပါသည္ ။

ဦးဟုတ္စိန္

ယခင္က ဘဂၤလားစာေမးပြဲ (ေခၚ) ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကို ၁၉၀၉ ခုႏွစ္၌ စိန္ေပါလ္ေက်ာင္းမွ ေမာင္ဟုတ္စိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံ လုံး ပထမ အဆင့္ျဖင့္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ ။

ထိုအခ်ိန္က စိန္ေပါလ္ေက်ာင္း ႏွင့္ စိန္ဂြၽန္းေက်ာင္းတို႔မွာ အဓိကၿပိဳင္ဘက္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေမာင္ဟုတ္စိန္ သည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက အလြန္ေတာ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ထူးခြၽန္ဆုမ်ား ရရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္ ။

ႏိုင္ငံလုံး ပထမ အဆင့္ရခ်ိန္တြင္ ေမာင္ဟုတ္စိန္ မွာ အသက္(၁၉) ႏွစ္ သာ ရွိေသးသည္။ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ႏွင့္ ကာလကတၱားတို႔၌ ပညာသင္ဆု ရခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္သင္ယူခဲ့သည္ ။

၁၉၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကာလကတၱား တကၠသိုလ္မွ ဘီေအဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ပါဠိ၊ျမန္မာစာဆရာ၊စာရင္းကိုင္၊လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ၊ အတြင္းဝန္ ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႀကီး စသည္ျဖင့္ ရာထူးမ်ားကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္ ။

ည္။၁၉၄၇မွစတင္ကာ၁၉၇၇ခုႏွစ္ အထိပါဠိ-ျမန္မာ-အဘိဓာန္က်မ္းကိုျပဳစုခဲ့သည္။ယေန႔တိုင္ရဟန္းရွင္လူတို႔အားကိုးအားထားျပဳရသည့္အဘိဓာန္က်မ္းမ်ားကိုအသက္ထက္ဆုံးျပဳစုသြားခဲ့ၿပီး အသက္ ၉၄ ႏွစ္ အ႐ြယ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္ ။

သား ေမာင္ေစာလႈိင္

ဦးဟုတ္စိန္ ႏွင့္ ဇနီးေဒၚျမေမ တို႔မွ သား ေမာင္ေစာလႈိင္ကို ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေမာင္ေစာလႈိင္သည္ ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္ အျဖစ္ ဖခင္ေျခရာကို နင္းႏိုင္ခဲ့သည္။၁၉၃၆ခုႏွစ္ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကိုျမန္မာႏိုင္ငံလုံးပထမျဖင့္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ ။

ဦးေစာလႈိင္မွာေနာင္တြင္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန သို႔ ဝင္ေရာက္ အမႈထမ္းခဲ့ရာ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေကာင္စစ္ဝန္ ျဖစ္လာခဲ့သည္ ။

ေျမး ခ်ယ္ရီသန္းသန္းတင္

ဦးေစာလႈိင္ႏွင့္ဇနီးေဒၚၫြန႔္ရီတို႔မွသမီးသန္းသန္းတင္(ခ်ယ္ရီ)ကို ဖြားျမင္ပါသည္။ ေဒၚသန္းသန္းတင္သည္စိန္ဂြန္းကြန္ဗင့္(ယခုလသာထ-၂) ေက်ာင္း ၌ ပညာဆည္းပူးခဲ့သည္ ။

ေဒၚသန္းသန္းတင္မွာလည္း ဖခင္ ႏွင့္ အဘိုးတို႔၏ ေျခရာကို ဆက္နင္းႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံး ပထမအဆင့္ေနရာကိုStMaryDiocesanအမ်ိဳးသမီးအထက္တန္းေက်ာင္းမွေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေဆးတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ ။

ေနာင္တြင္ မီးယပ္ႏွင့္ သားဖြားပါရဂူေဆးပညာရွင္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဒၚခ်ယ္ရီသန္းသန္းတင္ အျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့သည္ ။

ျမစ္ ေစာဝင္းျမင့္

ေဒါက္တာ ေဒၚခ်ယ္ရီသန္းသန္းတင္သည္ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မြန္ ႏွင့္ လက္ဆက္ကာ သားေစာဝင္းျမင့္ ၊ သမီး စမ္းယုမြန္ ႏွင့္ သားေမာင္ၿဖိဳးသန႔္ထူးတို႔ကို ေမြးဖြားခဲ့သည္ ။

ဦးဟုတ္စိန္၏ စတုတၳ မ်ိဳးဆက္ျဖစ္သူ ေမာင္ေစာဝင္းျမင့္ က အေဘး၊ အဘိုး ၊ မိခင္ တို႔၏ ေျခရာကို ထပ္မံနင္းႏိုင္ခဲ့ျပန္သည္ ။

ေစာဝင္းျမင့္သည္ ဒသမတန္း စာေမးပြဲကို အထက ၂ ကမာ႐ြတ္ မွ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၿပီးတစ္ႏိုင္ငံလုံး ပထမ ရခဲ့သည့္အျပင္ ထိုေခတ္ကာလက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆုံး စံခ်ိန္ ျဖစ္ေသာ အမွတ္ေပါင္း ၅၅၇ မွတ္ ကို စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္ ။

ျမစ္ စမ္းယုမြန္

ေစာဝင္းျမင့္ ဆယ္တန္း ေအာင္ျမင္စဥ္ က ညီမျဖစ္သူ စမ္းယုမြန္မွာ သတၱမတန္းသာ ရွိေသးသည္။ စမ္းယုမြန္သည္လည္း ဦးဟုတ္စိန္၏ မ်ိဳးဆက္ျဖစ္သျဖင့္ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏အားထားျခင္းကိုခံရသည္ ။

၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္စမ္းယုမြန္သည္ဒသမတန္း စာေမးပြဲကိုဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့သည္။ အေဘး၊ အဘိုး ၊ မိခင္ ၊ အစ္ကို တို႔၏ ေျခရာကို နင္းမွနင္းႏိုင္ပါ့မလား ဟူ၍ စမ္းယုမြန္ ၏ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို ရင္တမမ ႏွင့္ တေဆြမ်ိဳးလုံး ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည္ ။

ထင္သည့္အတိုင္းပင္ စမ္းယုမြန္ သည္လည္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး ဆယ္တန္းစာေမးပြဲတြင္ အဆင့္ ၁ ျဖင့္ ဗိုလ္စြဲ ခဲ့ျပန္ပါသည္ ။

အလြန္တရာ ခက္ခဲလွေသာ ႏိုင္ငံလုံး အဆင့္ ၁ ေနရာကို မ်ိဳးဆက္ေလးဆက္ တိုင္တိုင္ (၅) ႀကိမ္ဆက္တိုက္ ဗိုလ္စြဲခဲ့ ေသာဦးဟုတ္စိန္၏ မိသားစုမ်ိဳးဆက္မ်ားမွာအလြန္ပင္ထူးျခားလွပါေတာ့သည္ ။

(အငယ္ဆုံးၿဖိဳးသန႔္ထူးကလည္း၂၀၀ျပည့္ႏွစ္မွာတစ္ႏိုင္ငံ လုံးတတိယရရွိခဲ့ပါတယ္။)

ကိုးကား – ပုဂၢိဳလ္ထူးတို႔ရဲ႕ဘဝတစ္ေကြ႕ – တင္ႏိုင္တိုး

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 1 =