ဗိုင္းရပ္စ္ ႏွစ္ခု ကို တိုက္ဖ်က္ေန ရတဲ႔ ဘရာဇီး ႏိုင့္ငံအၾကီးအကဲ ရဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အလြဲ မ်ားေၾကာင့္ ကိုဗစ္ ကို အရွံုးေပးလုိက္ရ

ဗိုင္းရပ္စ္ ႏွစ္ခု ကို တိုက္ဖ်က္ေန ရတဲ႔ ဘရာဇီး ႏိုင့္ငံအၾကီးအကဲ ရဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အလြဲ မ်ားေၾကာင့္ ကိုဗစ္ ကို အရွံုးေပးလုိက္ရ

ဘရာဇီး တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ ေသဆုံးမႈႏႈန္း စံခ်ိန္ တင္ ခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသူ စုစုေပါင္း (၂၀၀၀၀) ေက်ာ္လာ တတိယ အမ်ားဆုံး အကူးစက္ခံရတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ ေနပါတယ္။

ဗိုင္းရပ္စ္ ႏွစ္ခုကို တိုက္ဖ်က္ေနရတဲ႔ ဘရာဇီး ႏိုင့္ငံအၾကီးအကဲ ရဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အလြဲမ်ားေၾကာင့္ ကိုဗစ္ကို အရွံုးေပးလုိက္ရ ဘရာဇီး တြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီ အတြင္း ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံး သူ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ေမ ၂၁ တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ စုစုေပါင္း ၂၀၀၀၀ ကို ေက်ာ္လြန္သြား ခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဌာန က ထုတ္ ျပန္ခဲ့ ပါ တယ္ ။

ဗိုင္းရပ္စ္ ႏွစ္ခုကို တိုက္ဖ်က္ေန ရတဲ႔ ဘရာဇီး ႏိုင့္ငံအၾကီးအကဲ ရဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အလြဲမ်ားေၾကာင့္ ကိုဗစ္ကို အရွံုးေပးလုိက္ရ လက္တင္ အေမရိကေဒသ တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ အဆိုး႐ြား ဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ေနေသာ ဘရာဇီး၌ တစ္ရက္တည္း ၁၁၈၈ ဦး ေသဆုံး ခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသူစုစုေပါင္း ၂၀၀၄၇ ဦး အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ ပါတယ္ ။ လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ ေသဆံုးသူေပါင္း ၂၀,၂၆၇ ဦး ရွိၿပီ ျဖစ္ ပါတယ္။

ဘရာဇီး တြင္ ယခုအခါ ဗိုင္းရပ္စ္ကူး စက္ခံရသူ အေရအတြက္သည္ ၃၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ လာေနၿပီး ေရာဂါ စစ္ေဆးမႈ အား နည္းျခင္းေၾကာင့္ အမွန္တကယ္အေရအတြက္ သည္ ယင္းထက္ ပိုမိုမ်ားျပားႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား က ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

ဗိုင္းရပ္စ္ ႏွစ္ခုကို တိုက္ဖ်က္ေနရတဲ႔ ဘရာဇီး ႏိုင့္ငံအၾကီးအကဲ ရဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အလြဲမ်ားေၾကာင့္ ကိုဗစ္ကို အရွံုးေပးလုိက္ရ ကူးစက္မႈႏွင့္ ေသဆုံးမႈႏႈန္း တစ္ရွိန္ထိုး ျမင့္တက္ေနမႈေၾကာင့္ လူဦးေရသန္း ၂၁၀ ရွိ ဘရာဇီးသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွားၿပီးလွ်င္ တတိယအမ်ားဆုံး အကူး စက္ခံရတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ေန ပါတယ္ ။ ကမာၻ မွာ ေသဆုံးမႈ ဆ႒မေျမာက္ အျမင့္မားဆုံးျဖစ္ေနတဲ့ ဘရာဇီး၌ ၁၁ ရက္အတြင္း ႏွစ္ဆ တိုးခဲ့ေၾကာင္းလည္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ ပါတယ္ ။

ဗိုင္းရပ္စ္ ႏွစ္ခုကို တိုက္ဖ်က္ေန ရတဲ႔ ဘရာဇီး ႏိုင့္ငံအၾကီးအကဲ ရဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အလြဲမ်ားေၾကာင့္ ကိုဗစ္ကို အရွံုးေပးလုိက္ရ
ေရာဂါ ကူးစက္မႈႏႈန္းမ်ား သည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ္လည္း လက္ယာစြန္းဝါဒီ သမၼတ ေဘာ္ဆြန္နာ႐ိုက အလြန္က်ဆင္းေနေသာ စီးပြားေရးကို ျပန္လည္အားေကာင္းေစရန္ အတြက္ ေလာ့ေဒါင္းျပဳလုပ္ထားျခင္းကုိ ဖယ္ရွားေပးဖုိ႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဘရာဇီးမွာ မတ္လကုန္ ကတည္းက ေလာ့ေဒါင္းေတြ ခ်မွတ္ထားတာ ျဖစ္ၿပီး ဘရာဇီး ျပည္သူမ်ားအေန နဲ႔ စိတ္ပ်က္ေနၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ ၂၇ ခုအနက္ အားလုံးနီးပါး တြင္ ေလာ့ေဒါင္း ပုံစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ခ်မွတ္ထား ဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုင္းရပ္စ္ ႏွစ္ခုကို တိုက္ဖ်က္ေန ရတဲ႔ ဘရာဇီး ႏိုင့္ငံအၾကီးအကဲ ရဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အလြဲမ်ားေၾကာင့္ ကိုဗစ္ကို အရွံုးေပးလုိက္ရ
ေသဆံုးသူေတြရဲ႕ ေလးပံုတပံု ဟာ ဘရာဇီး ရဲ႕ စီးပြားေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ေဆာ္ေပၚလိုျပည္နယ္က ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာ္ေပၚလုိ ၿမိဳ႕ဟာ လတ္တေလာအခ်ိန္မွာ ဗိုင္းရပ္စ္ကူး စက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအဆိုး႐ြားဆုံးေဒသ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဗိုင္းရပ္စ္ႏွိမ္နင္းေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတႏွင့္ မၾကာခဏ အခ်င္းမ်ားခဲ့တဲ့ ေဆာ္ေပၚလို ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး Joao Doria က ဘရာဇီးဟာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ေဘာ္ဆြန္နာ႐ိုဗိုင္းရပ္စ္ ႏွစ္ခုစလုံးကို တိုက္ဖ်က္ ေနရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

A funeral worker wearing protection gear prepares a coffin to remove thebody of Raimundo Costa do Nascimento, 86, who died at home amid the new coronavirus pandemic in Sao Jorge, Manaus, Brazil, Thursday, April 30, 2020. Family members had to wait 10 hours for funerary services to come pick up his body. (AP Photo/Edmar Barros)

ဗိုင္းရပ္စ္ ႏွစ္ခုကို တိုက္ဖ်က္ေနရတဲ႔ ဘရာဇီး ႏိုင့္ငံအၾကီးအကဲ ရဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အလြဲမ်ားေၾကာင့္ ကိုဗစ္ကို အရွံုးေပး လုိက္ရေဆာ္ေပၚလို၊ ရီယိုဒီဂ်ေန႐ိုးႏွင့္ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း တစ္ဝန္း ရွိ ျပည္နယ္အမ်ားအျပားရွိ ေဆး႐ုံမ်ားဟာ လူနာေတြ မ်ားလြန္းလုိ႔ မႏုိင္မနင္းျဖစ္ကာ ၿပိဳလဲ လုနီးနီး ျဖစ္ေန ခဲ့ပါတယ္။ အစုိးရက ယာယီေဆးရံုေတြ အျမန္တည္ေဆာက္ေပးေနေပ့မယ့္ ထပ္ တုိးလာ တဲ့ လူနာေတြေၾကာင့္ အလ်င္မမီ ျဖစ္ေနရ ပါတယ္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္သည္ သာမန္တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္ အေပ်ာ့စားျဖစ္သည္ဟု ခိုင္းႏႈိင္းခဲ့တဲ့ သမၼတ ေဘာ္ဆြန္နာ႐ို က ကုိဗစ္အား ဟန႔္တားရန္အတြက္ ငွက္ဖ်ားကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထား လ်က္ ရွိေန ပါတယ္ ။ ကုိဗစ္ကပ္ စတင္ခ်ိန္မွစ၍ ဘရာဇီးတြင္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီး (၂) ဦး အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ အေရးႀကီးတဲ့ ယင္းဝန္ႀကီး ဌာနကုိ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တဦးက ယာယီဦးေဆာင္ လ်က္ ရွိေနပါတယ္။

သမၼတက ငွက္ဖ်ားေဆးမ်ား ကုိ ကုိဗစ္ကုသရာမွာ အသံုးျပဳဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့လုိ႔ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး က ႏႈတ္ထြက္သြား ခဲ့တာျဖစ္ ပါတယ္ ။ ဘရာဇီးအစုိးရက ကုိဗစ္လူနာမ်ား လကၡဏာျပသည္ႏွင့္တၿပဳိင္နက္ အဆုိပါ ငွက္ဖ်ားေဆးမ်ားကုိ အသံုးျပဳရန္ တုိက္တြန္း အႀကံျပဳ ထားပါတယ္။

crd : celehits

Add a Comment

Your email address will not be published.