ျမန္မာ့ အေရွ႕တိုင္းဘဏ္ ( MOB ) ၌ ေငြေၾကး သိန္းေပါင္း ေထာင္ ႏွင့္ ခ်ီ ၍ လိမ္လည္ ထုတ္ယူ သြားမႈ ျဖစ္ပြား

ျမန္မာ့ အေရွ႕တိုင္းဘဏ္ ( MOB ) ၌ ေငြေၾကး သိန္းေပါင္း ေထာင္ ႏွင့္ ခ်ီ ၍ လိမ္လည္ ထုတ္ယူ သြားမႈ ျဖစ္ပြား

ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ ျမန္မာ့ အေရွ႕တိုင္းဘဏ္ ( MOB ) ၌ ေငြေၾကး သိန္းေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ လိမ္လည္ ထုတ္ယူသြားမႈ တစ္ခု ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့ ပါသည္ ။ျဖစ္စဥ္ မွာ ဘဏ္အေ ကာင့္ပိုင္ရွင္ ဦး— သည္ MOB ဘဏ္ ၌ ေငြစု သည္ မွာ ၁၅ ႏွစ္ခန႔္ ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္ ။

ျမန္မာ့ အေရွ႕တိုင္းဘဏ္ ( MOB ) ၌ ေငြေၾကးသိန္းေပါင္း ေထာင္ ႏွင့္ ခ်ီ ၍ လိမ္လည္ ထုတ္ယူ သြားမႈ ျဖစ္ပြား ထို သူ သည္ သားသမီးမ်ား အတြက္ စုေဆာင္းရွာေဖြထားေသာ ေငြေၾကးမ်ား ကို ပန္းဆိုးတန္း ရွိ MOB ဘဏ္သို႔ စိတ္ခ်ယဳံၾကည္ ၍ လစဥ္ ေငြမ်ား အပ္ႏွံခဲ့သည္မွာ သိန္း ေထာင္ေက်ာ္ သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသြင္းသာ ရွိ၍ အထုတ္ မရွိေၾကာင္း၊ ဘဏ္ စာအုပ္အား သမီးျဖစ္သူ ကိုအပ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ ၏ သူငယ္ခ်င္းမွ အိမ္သို႔ အလည္လာကာ သမီးႏွ င့္အတူအိမ္သန႔္ရွင္းေရးဝိုင္းကူလုပ္ရင္း ဘဏ္စာအုပ္အား ႏွိုက္ယူသြားသည္ ကို မသိရွိခဲ့ေပ ။ညေန (၇:၀၀)နာရီ ဝန္းက်င္၌ ထိုသူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ မိန္းကေလး မွ သမီးအား ဖုန္းဆက္ ၍ သန႔္ရွင္းေရး လုပ္စဥ္ ဘဏ္စာအုပ္ ကိုေတြ႕၍ ေကာက္ယူကာ မိမိ၏ေက်ာပိုးအိတ္ တြင္

ျမန္မာ့ အေရွ႕တိုင္းဘဏ္ ( MOB ) ၌ ေငြေၾကးသိန္းေပါင္း ေထာင္ ႏွင့္ ခ်ီ ၍ လိမ္လည္ ထုတ္ယူသြားမႈ ျဖစ္ပြား ေခတၱသိမ္းထားခဲ့ရာ ျပန္မေပးမိ သျဖင့္ လာေပးလိုေၾကာင္းေျပာရာ မွ ဘဏ္စာအုပ္ မရွိမွန္းသိခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ ၍ ထိုမိန္းကေလးသည္ ဘဏ္စာအုပ္အား သမီးျဖစ္သူကို လွမ္းေခၚ၍အိမ္ေပါက္ဝ ၌သာေပး၍ သြားစရာ ရွိေၾကာင္း ေျပာကာ ထြက္သြား ခဲ့သည္ ။ ဦး—-သည္ ေရခ်ိဳးအၿပီး ေရခ်ိဳးခန္း ထြက္လာစဥ္ သမီးျဖစ္သူမွ ဘဏ္စာအုပ္လာျပန္ေပးသြားသည္ဟု ဆို၍ ဘဏ္စာအုပ္အား စစ္ၾကည့္ရာတြင္ လက္ေရးျဖင့္ သိန္း၆၀၀ အႏုတ္ျပေန သည္ကို ေတြ႕သျဖင့္ ေနာက္ေန႕မနက္ တြင္ ဘဏ္ အေကာင့္ဖြင့္ခဲ့ေသာ ပန္းဆိုးတန္း MOB ဘဏ္႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ အမွန္တကယ္ေလ်ာ့ေနသည့္ေငြပမာဏ မွာ သိန္း ၁၁၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တာေမြ MOB ဘဏ္ခြဲ၌ သူရေဇာ္ ဆိုသူ မွတ္ပုံတင္ အမွတ္ ၁၂/သကတ (နိုင္) ၁၈၀၅၂၇ မွထုတ္ယူသြားေၾကာင္းကို ဘဏ္မန္ေနဂ်ာဆိုသူ ေဒၚေမမ်ိဳးသန္း ၏ေျပာျပခ်က္အရသိခဲ့ရပါသည္ဟု ဆိုသည္ ။ သို႔ျဖစ္၍ ဦး——သည္ ကြၽန္ေတာ္၏ မွတ္ပုံတင္မပါပဲ ဘဏ္စာအုပ္ တစ္ခုတည္း ပါသြားသည္ကို မည္သို႔ထုတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ေမးျမန္းရာ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာ အမ်ိဳးသမီး မွ ကိုယ္စားလွယ္ လႊဲစာတြင္ လက္မွတ္တူေန ၍ ထုတ္ေပး လိုက္သည္ ဟုေျပာသည္။

ျမန္မာ့ အေရွ႕တိုင္းဘဏ္ ( MOB ) ၌ ေငြေၾကးသိန္းေပါင္း ေထာင္ ႏွင့္ ခ်ီ ၍ လိမ္လည္ ထုတ္ယူသြားမႈ ျဖစ္ပြား ဘဏ္စာအုပ္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ လႊဲစာတြင္ လက္မွတ္တူ ပါက ကြၽန္မတို႔ဘဏ္တြင္ေငြ ထုတ္ယူနိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ တျခားေသာ ပုဂၢလိက ဘဏ္ AYA ,KBZ တို႔တြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ထုတ္ေပးေၾကာင္း မေခ်မငံ့ေျပာ ဆို ၍ မေက်နပ္ပါက ႀကိဳက္တဲ့ေနရာ တိုင္ဟူ ၍ပင္ ေအာ္ဟစ္ေျပာ ဆိုခဲ့သည္ ဟုသိရသည္ ။ တျခားေသာပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားအား လိုက္လံေမးျမန္းရာ ယင္းသို႔ပင္ မဟုတ္ေၾကာင္း MOB ဘဏ္ႏွင့္ တျခားေသာဘဏ္မ်ား ၏ စိစစ္မႈ မွာ လုံးဝကြဲလြဲေနသည္ ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦး——-သည္ တာေမြရဲစခန္းသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘဏ္စာအုပ္ ခိုးယူသြားသည္မွာ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္ ၍ ေက်ာက္တံတားစခန္းသို႔ျပန္လည္လႊဲခဲ့ သည္ဟုဆိုသည္။ ေက်ာက္တံတား စခန္းမႉးသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္စင္နားေထာင္ၿပီး ဘဏ္သို႔ျပန္သြားရန္ႏွင့္ ဘဏ္တြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဘဏ္မွ အခ်က္အလက္ ေပးမည္ ဆိုပါက အမႉဖြင့္ေပးမည္ဟုေျပာ ၍ ျပန္လည္ေစ လႊတ္ခဲ့သည္ ဟု သိရသည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦး———သည္ ဘဏ္သို႔ သြား၍ အခ်က္အလက္ မ်ားေတာင္းရာ ရဲစခန္းမွ အမႈဖြင့္ေပးၿပီးလာစစ္မွ ေပးမည္ ဟု ျပန္ေျပာခဲ့သည္။ တာေမြတြင္တိုင္တန္းခဲ့စဥ္ က ဒုရဲအုပ္ ေဇာ္မ်ိဳးထက္ မွ

ျမန္မာ့ အေရွ႕တိုင္းဘဏ္ ( MOB ) ၌ ေငြေၾကးသိန္းေပါင္း ေထာင္ ႏွင့္ ခ်ီ ၍ လိမ္လည္ ထုတ္ယူသြားမႈ ျဖစ္ပြား ဘဏ္မွ ပိုက္ဆံထုတ္သြား သည္ မွာ ဟုတ္ မဟုတ္ကို အတည္ျပဳရန္ CCTV မွတ္တမ္းၾကည့္ရန္ေတာင္းေသာ္ျငား ေပးမၾကည့္ဟု သိရသည္။ အမႉအရင္ဖြင့္ေပးၿပီးမွ ျပနိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္ ဟုေျပာသည္ ။ အမႉဖြင့္ရာ တြင္ တရားခံမ်ား ၏ ေနရပ္လိပ္စာအား အတိက် မသိရ၍ အဆင္မေျပနိုင္ေၾကာင္း သူရေဇာ္ ၏ မွတ္ပုံတင္အရ လဝက ႐ုံး တြင္ လိပ္စာေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ထိုေနရာ မွေျပာင္းေ႐ြ႕သြားေၾကာင္းသိရသည္။ ဘဏ္စာအုပ္ ခိုးယူခဲ့ေသာ မိန္းကေလး သည္လည္း အင္းစိန္ရွိ အေဆာင္တစ္ခုတြင္ေနသည္ မွ လႊဲ၍ တျခားမသိ ရွိသျဖင့္ အမႈဖြင့္ေသာ္လည္း အဆင္မေျပ။ ဆက္လက္၍ ဦး—– က ေျပာျပသည္မွာ ကြၽန္ေတာ္သည္ တာေမြဘဏ္ခြဲအား အက်ိဳးအေၾကာင္းမ်ားစြာ ရွင္းျပခဲ့ၿပီး အခ်က္အလက္ မ်ားေတာင္းဆိုေသာ အခါ

A4 စာ႐ြက္တြင္ ေတာင္းယူလိုေၾကာင္းေရးသား ခိုင္းၿပီး ကြၽန္ေတာ္ ၏ မွတ္ပုံတင္အား မိတၱဴ ဆြဲယူရန္ လိုေၾကာင္းေျပာ ၍ မွတ္ပုံတင္အားေပးခဲ့သည္။ ေနာက္တေန႕မနက္ တြင္ ဘဏ္မွ ဖုန္းဆက္လာ၍ ဘဏ္၏ Assistant General Manager (AGM) ျဖစ္သူ ဦးမာန္ေအာင္ခ်စ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ စကားေျပာရာ ၎မွ ကြၽန္ေတာ္ေပးခဲ့သည့္ မွတ္ပုံတင္ မိတၱဴအား ထုတ္ျပ၍ ေငြလာထုတ္သူမွာ မွတ္ပုံတင္မိတၱဴယူလာေၾကာင္းေျပာဆိုျပန္သည္။ကြၽန္ေတာ္၏ မွတ္ပုံတင္အား ကြၽန္ေတာ္၏ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲတြင္ထား၍ အိမ္တြင္ ယူေဆာင္သြားရန္ မွတ္ပုံတင္ မိတၱဴပင္ မရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆိုရာ တြင္ဦးမာန္ေအာင္ခ်စ္သည္ မွတ္ပုံတင္ မိတၱဴပါလာေၾကာင္းကို သာလ်င္ ျငင္းဆိုေျပာခဲ့သည္ ။ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊

CCTV မွတ္တမ္းအားၾကည့္ရႉခြင့္ျပဳရန္ေတာင္းဆိုသည့္ အခါ CCTV မွတ္တမ္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔မွာ CCTV မွတ္တမ္းထက္ ေငြသြင္းေငြထုတ္ကိုသာဦးစားေပးသည္ဟု တာေမြဘဏ္ခြဲ တာဝန္ခံေဒၚဥခင္ႏွင့္ AGM ဦးမာန္ေအာင္ခ်စ္ တို႔မွ တာဝန္မဲ့စြာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ထိ တက္မည္ဟု ေျပာခဲ့ရာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အိမ္ျပန္လာစဥ္ လမ္းတြင္ ဦးမာန္ေအာင္ခ်စ္ သည္ ဖုန္းဆက္ ၍ အခ်က္အလက္မ်ားအား အိမ္သို႔ ကားျဖင့္လာပို႔ေပးမည္ဟုေျပာခဲ့သည္။ ေနာက္ေန႕ ေန႕လည္ ၁၂နာရီ တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘဏ္သို႔ ထပ္မံသြားေရာက္ၿပီး Senior General Manager ျဖစ္သူ ဦးခ်စ္ဦးေမာင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ စကားေျပာရာ ေငြထုတ္ယူသြားသူ၏ မွတ္ပုံတင္ မိတၱဴ ကိုယ္စားလွယ္စာ႐ြက္ တို႔အား ေပးနိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အခုကိစၥအား မေန႕ကမွသိရသည္ဟုဆိုသည္။

( ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဤအမႈ ကိစၥ ကို ဘဏ္မန္ေနဂ်ာထံ သို႔ ေျပာျပခဲ့သည္ မွာ တစ္ပတ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည္ ။ ဤ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သတင္းပို႔မႈလည္း အလြန္အားနည္းေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္ ။) CCTV မွတ္တမ္းသည္လည္း ရက္ ၅၀ ျပည့္လွ်င္ အလိုလိုပ်က္ေသာေၾကာင့္ မရနိုင္ေတာ့ပါ ဟု ေျပာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ဤအျဖစ္အပ်က္အား ကြၽန္ေတာ္ တို႔ အလင္းသစ္ မီဒီယာ မွာ ျပန္လည္ သုံးသပ္လိုသည္ မွာ – လူတိုင္းယုံၾကည္ အားထားေသာ CCTV မွတ္တမ္း သည္ ႀကီးမားေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ပါလွ်က္ ရက္ ၅၀ record ပဲရွိသည္မွာ ေလ်ာ္ကန္မႈ မရွိျခင္း၊– လက္ေအာက္ငယ္သား ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အထက္လူႀကီးဆီ သတင္းတင္ပို႔ခ်က္မွာ အခ်ိန္ေႏွာင္းေႏွးမႈမ်ားစြာ ရွိေနျခင္း– အျခားဘဏ္မ်ားကဲ့ သို႔ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ မထားျခင္း–

Customer မ်ားအေပၚ လိုတစ္မ်ိဳး မလိုတစ္မ်ိဳး ဆက္ဆံပုံ ညံ့ဖ်င္းျခင္း တို႔ေၾကာင့္ MOB ဘဏ္ ၏ ပုံရိပ္သည္ အမဲစက္တစ္ခု အျဖစ္ ထင္က်န္ခဲ့ေပေတာ့မည္။ဤဘဏ္သို႔ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ ေငြအပ္ႏွံထားသူမ်ား သိေစ လိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ထပ္မံ သတိေပးခ်င္သည္ မွာ MOB ဘဏ္ ၌ ကိုယ္စားေငြထုတ္ ယူခ်င္သူသည္ မိမိ ၏ မွတ္ပုံတင္ ႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ တြင္ လက္မွတ္ တူေအာင္ ထိုးနိုင္ၿပီး ဘဏ္စာအုပ္ပါ မည္ ဆိုပါက သိန္းေထာင္ေက်ာ္ ထုတ္ယူလိုပါ ကကာယကံရွင္ မွတ္ပုံတင္ မလိုဘဲ ထုတ္ေပးေသာ ဘဏ္ျဖစ္ သည္ ဟု ေျပာၾကားခ်င္ ပါသည္ ။ (P.S. ပူးတြဲပါ ပုံမ်ားအား တစ္ပုံခ်င္း ေထာက္ၾကည့္ပါ ။ သက္ေသခံ အသံဖိုင္မ်ား ကို ေပးထားသည့္ Link မ်ားမွ Download ဆြဲ၍ နားဆင္နိုင္သည္ ) အလင္းသစ္ မီဒီယာ

Credit-NAY YAR THIT NEWS

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 2 =