႐ႊံ႕ နဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ ဦးေက်ာ္သူ ႐ုပ္ထုတဲ့ ဗ်ာ…. တကယ့္ လူအစစ္ လို႔ေတာင္ ထင္ရတယ္

႐ႊံ႕ နဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ ဦးေက်ာ္သူ ႐ုပ္ထုတဲ့ ဗ်ာ…. တကယ့္ လူအစစ္ လို႔ေတာင္ ထင္ရတယ္

႐ႊံ႕နဲ႔လုပ္ ထားတဲ့ ဦးေက်ာ္သူ႐ုပ္ထုတဲ့ဗ်ာ….

တကယ့္ လူအစစ္လို႔ေတာင္ ထင္ရတယ္

Photos credit_မူရင္းတင္သူ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 4 =