“လြယ္ကန္႐ြာ” မွာေတာ့ ကားပထမဆုံးေရာက္ တဲ့ သမိုင္း တြင္ပါၿပီ

“လြယ္ကန္႐ြာ” မွာေတာ့ ကားပထမဆုံးေရာက္ တဲ့ သမိုင္း တြင္ပါၿပီ

႐ြာသားေတြ ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ နဲ႔ ကားလမ္းေဖာက္ လုပ္ထားတာ ၅ႏွစ္ေက်ာ္ေပမယ့္ ႐ြာ ကို ကားတစ္ခါ မွ မေရာက္ဖူးပါဘူး။ သူတို႔ဆႏၵက ႐ြာ ကို ကားေရာက္လာဖို႔ပါပဲ။ ကားေရာက္ခ်င္လြန္းၾကလို႔ အားလပ္ခ်ိန္ေလးေတြမွာ ႐ြာသားေတြက လမ္းေတြ သြားသြားျပင္တတ္ၾကပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ကို “႐ြာလာရင္ ကားယူ လာပါ ဆရာ၊လမ္းလည္း ထပ္ျပင္ထားပါတယ္“ဆိုၿပီး ေျပာေပါင္းမနည္းေတာ့ပါဘူး။ ကားမရွိတဲ့ ကိုယ့္အတြက္ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ပဲလာေနေတာ့ သူတို႔ရည္မွန္းခ်က္မျပည့္ဝခဲ့ပါဘူး။ခုေတာ့ သူတို႔ရည္မွန္းခ်က္ေလး ျပည့္ဝခဲ့ပါၿပီ။ ကားက ႐ြာေရာက္လာပါၿပီ။ ၁ စီးေတာင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ၃ စီးေတာင္ လာပါတယ္။

ပိုကံေကာင္းတာက အဲကားေတြဟာ သူတို႔႐ြာ အတြက္ အစားအေသာက္လာေဝေပးတဲ့ ကားပါ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ ဝမ္းသာၾကေပါ့။ ပုံမွာ ျမင္ရတာက ပထမဆုံးေရာက္လာတဲ့ ကားကို ႀကိဳဆိုေနၾကတဲ့ ျမင္ကြင္းျဖစ္ပါတယ္။

crd : panpyoelat