၂၀၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔လူဦးေရ သန္းသုံးေထာင္က်ာ္ မွာ ေနထိုင္ဖို႔ မသင့္ေအာင္ ျပင္းထန္ေသာ အပူခ်ိန္ ထဲတြင္ ေနထိုင္ၾက ရေတာ့မည္

၂၀၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔လူဦးေရ သန္းသုံးေထာင္က်ာ္ မွာ ေနထိုင္ဖို႔ မသင့္ေအာင္ ျပင္းထန္ေသာ အပူခ်ိန္ ထဲတြင္ ေနထိုင္ၾက ရေတာ့မည္

သုေတသနအသစ္ တစ္ရပ္အရ ၂၀၇၀ခုႏွစ္မွာ ကမာၻ႔လူဦးေရ သန္းသုံးေထာင္ေက်ာ္ဟာ မေနထိုင္သင့္ေလာက္ေအာင္ ပူျပင္းလွတဲ့ေနရာေတြမွာ ေနထိုင္ၾကရလိမ့္မယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ တကယ္လို႔သာ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈသာ ေလ်ာ့က်မသြားဘူးဆိုရင္ လူအေျမာက္အမ်ားဟာ ၂၉ဒီဂရီစီထက္ ပိုမိုပူျပင္းတဲ့ ပ်မ္းမွ် အပူခ်ိန္ေတြမွာ ေနထိုင္ၾကရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ဒီအေျခအေနကို လူသားေတြ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀၀လုံးလုံး ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးခဲ့တဲ့ရာသီဥတု သပၸာယျဖစ္မႈကို ေက်ာ္လြန္သြားတဲ့ အေျခအေနလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ တြဲဖက္ သုေတသနမႉး တင္ လင္တန္က ဘီဘီစီကို ေျပာၾကားရာမွာေတာ့ ဒီသုေတသနက ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈကို လူသားေဗဒအျမင္နဲ႔ ဖြင့္ဆိုတာျဖစ္ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သုေတသီေတြဟာ ကုလသမဂၢရဲ႕ လူဦးေရဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္ေတြကိုလည္း အသုံးျပဳသလို၊ ကမာၻနဲ႔အဝန္း ျမင့္တက္လာဖြယ္ရွိတဲ့ အပူအခ်ိန္အရ ၃ဒီဂရီစီ ပိုေႏြးလာမယ့္ အလားအလာကိုလည္း တည့္သြင္းစဥ္းစား ထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကုလအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတြက ပါရီရာသီဥတုသေဘာတူညီခ်က္ကို ဆက္ၿပီး ေထာက္ခံ လိုက္နာေနရင္ေသာ္မွ ကမာၻႀကီးဟာ ၃ဒီဂရီစီ ပိုပူလာမယ့္လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္ႏွင့္ေနခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။သုေတသနအရ ကမာၻ႔ လူဦးေရရဲ႕ အမ်ားစုႀကီးက ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ ၁၁-၁၅ ဒီဂရီစီဝန္းက်င္ရွိတဲ့ေနရာမွာ စုၿပဳံတိုးေဝွ႔ေနၾကၿပီး အနည္းစုကေလးကပဲ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ ၂၀-၂၅ဒီဂရီစီရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ ေနထိုင္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လူေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီပုံစံအတိုင္းပဲ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ာစြာ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း တကယ္လို႔သာ ကမာၻႀကီးပူေႏြး လာမႈေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ ၃ဒီဂရီ ျမင့္တက္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ လူအေျမာက္အမ်ားဟာ ရာသီဥတုသပၸာယျဖစ္မႈကို ေက်ာ္လြန္သြားတဲ့ အပူခ်ိန္ေတြမွာပဲ ေနထိုင္ၾက ရေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ရာသီဥတုပါရဂူ မစၥတာ လင္တန္က ဘီဘီစီကို ေျပာၾကားရာမွာေတာ့ ကုန္းေျမက ပင္လယ္ထက္ ပိုၿပီး ျမန္ျမန္ပူေႏြး လာေနလို႔ ၃ဒီဂရီထက္ကို ပိုပူလာလိမ့္မယ္။ ဆာဟာရတစ္ပိုင္းအာဖရိကလို ပူျပင္းၿပီးသားေနရာေတြမွာ လူဦးေရကလည္း မ်ားေနၿပီးသားမို႔ ဒီအေျပာင္းအလဲ မွာ အပူဒဏ္ကို ပိုခံၾကရလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ၃ဒီဂရီ ပိုမိုပူေႏြးလာတဲ့ကမာၻမွာ သာမန္လူ တစ္ေယာက္ဟာ ၇ဒီဂရီ ပိုပူလာတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ ေနထိုင္ၾကရေတာ့မယ့္ သေဘာပဲျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။အပူဒဏ္အခံရႏိုင္ဆုံး နယ္ေျမေဒသေတြထဲ မွာ ေျမာက္ၾသစေၾတးလ်၊ အိႏၵိယ၊ အာဖရိက၊ ေတာင္အေမရိကနဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက အစိတ္အပိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ား ပါဝင္တယ္လို႔ ဆို ပါတယ္။

Credit XYZ News
Source : BBC

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + 14 =