ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ မွာ ေခြးရူး တစ္ေကာင္ ေသာင္းက်န္ သျဖင့္ (၅) ေယာက္ေလာက္ အကိုက္ခံထိ

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ မွာ ေခြးရူး တစ္ေကာင္ ေသာင္းက်န္ သျဖင့္ (၅) ေယာက္ေလာက္ အကိုက္ခံထိ

ေခြး႐ူး တစ္ေကာင္မွ ညပိုင္း ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ မရမ္းကုန္းရပ္ကြက္ ဘက္မွစ၍ စစ္ကဲကုန္း ေရႊေတာင္ ရပ္ကြက္ ဘက္ျခမ္းထိ ဝင္ကိုက္ သြားသည္ဟု သတင္း ရရိွပါသည္။

ေရႊေတာင္ရပ္ကြက္ ေရႊေတာင္လမ္းႏွင္႔ သီတာလမ္း မွ တစ္ဦးစီ ကိုက္မိျပီးသည္႔ အခ်ိ္န္မွာ ေခြးရူးအား ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ား မွ အေသ ဝိုင္းရိုက္ ဖမ္းမိခဲ႔ပါသည္။

ေရႊေတာင္လမ္းမွ သီတာလမ္းမွ ကိုက္ခံထိသည္႔ ၂ ေယာက္အား ေဆးရုံသို႔ပို႔ျပီး ကာကြယ္ေဆးသြား ထိုးစဥ္ ကိုယ္ခံထိသူေပါင္း မွာ ၅ ေယာက္ဟု ေဆးရုံမွ ထပ္မံသိရေၾကာင္း ေရႊေတာင္ရပ္ေန ျပည္သူမ်ားထံမွ သတင္းရပါသည္။

ကိုက္ခံထိတဲ႔သူ ၅ ဦးလုံးအား ကာကြယ္ေဆးထိုး ထားျပီး ျဖစ္ျပီး ေခြးရူး ကိုလည္း ရိုက္သတ္၍ ေရႊေတာင္ Rescue မွ စြန္႔ပစ္ ရွင္းလင္း ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။

(ေခြး႐ူးလြတ္ေနတယ္လို့ေအာ္ေနတာ ဘယ္သူမွ သတိမထားၾကပဲ ကိုက္ခံထိမွ သိၾကရပါတယ္တဲ႔) အရူးေပါင္းစုံ သတိျပဳၾက ပါ။

ဇင္မိုး

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − six =