ေနာင္ ပြင့္ေတာ္ မူမည့္ အရိေမေတၱယ် ဘုရားရွင္ အားဖူးေတြ႕ လိုလွ်င္ လုပ္ ရမည့္ ကုသိုလ္ (၁၀) မ်ိဳး

ေနာင္ပြင့္ေတာ္ မူမည့္ အရိေမေတၱယ် ဘုရားရွင္ အားဖူးေတြ႕ လိုလွ်င္ လုပ္ ရမည့္ ကုသိုလ္ (၁၀) မ်ိဳး

ေနာင္ပြင့္ေတာ္မူ မည့္ အရိေမေတၱယ် ဘုရားရွင္ အားဖူးေတြ႕လိုလွ်င္ လုပ္ရမည့္ ကုသိုလ္ (၁၀) မ်ိဳးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္..

၁။ မိမိကိုယ္တိုငသာသနာ့ဝန္ထမ္း ရွင္ရဟန္း ျပဳလုပ္ပါ။

၂။ ကိုယ္၏ရင္ေသြး ျဖစ္ေစ သူတပါးတို႔၏ရင္ေသြးျဖစ္ေစ ရွစ္ျဖာပရိကၡရာစုံ လင္စြာျဖင့္ သာသနာ့ေဘာင္ သို႔ သြပ္သြင္း ခ်ိးေျမႇာက္ပါ။

၃။ သရဏဂုံ သုံးပါးႏွင့္ ငါးပါး သီလကို လုံၿခဳံ ေအာင္ေစာင့္ထိန္းပါ။

၄။ ေဗာဓိေညာင္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးလႉဒါန္းၿပီး ေညာင္ေရ သြန္းေလာင္းပါ။

၅။ ေစတီ ဇရပ္မ်ား တည္ေဆာက္လႉဒါန္းပါ။

၆။ မိဘႏွစ္ပါးကို ေကာင္းမြန္႐ိုေသစြာလုပ္ေကြၽးပါ။

၇။ ေရတြင္း ေရကန္ ေက်ာင္းအရန္မ်ား လႉဒါန္းပါ။

၈။ သံဃာေတာ္မ်ား အတြက္ ဆြမ္း သကၤန္း ေက်ာင္း ေဆး စသည့္ ပစၥည္းေလးျဖာျဖင့္ လႉဒါန္းပါ။

၉။ တရားဘာဝနာမ်ား ပြားမ်ားအားထုတ္ပါ။

၁၀။ ဂါထာအပုဒ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ျဖင့္ တန္ဆာ ဆင္ထားသည့္ ေဝႆံသရာ ဇတ္ေတာ္ႀကီး ကို အေခါက္ေပါင္း တစ္ေထာင္ ႐ြတ္ဖတ္ပူ ေဇာ္ၿပီး ဆီမီးတစ္ေထာင္ ပန္းတစ္ေထာင္ ဆြမ္းအုပ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ ေရခ်မ္းေပါင္း တစ္ေထာင္ကပ္ လႉပူေဇာ္ပါ။

အထက္ပါ ကုသိုလ္မ်ားကို ျပဳလုပ္သူသည္ အရိေမေတၱယ်ဘုရွင္ ကို ဦးစြာဖူးေတြ႕ရၿပီး နိဗၺာန္ သို႔အေရာက္ လွမ္းႏိုင္မည့္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾက ပါသည္။

crd : panpyoelat