“တစ္ရက္ထဲ ကိုဗစ္-19 ကူးစက္ ခံရသူ 1800 ေက်ာ္ နဲ႔ စံခ်ိန္သစ္တင္ သြားၿပီး ကမာၻ႔အဆင့္ (၂၅) ေရာက္ လာတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္”

“တစ္ရက္ထဲ ကိုဗစ္-19 ကူးစက္ ခံရသူ 1800 ေက်ာ္ နဲ႔ စံခ်ိန္သစ္တင္ သြားၿပီး ကမာၻ႔အဆင့္ (၂၅) ေရာက္ လာတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္”

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ယမန္ေန႔က ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ လူနာသစ္ ၁၈၇၃ ထပ္မံ ေတြ႕ရွိျခင္းေၾကာင့္ မတ္လ ၈ ရက္ေနာက္ပိုင္း တစ္ရက္ အတြင္း အျမင့္ဆုံး ကူးစက္မႈႏႈန္းျဖစ္ လာခဲ့သည္။

အတည္ျပဳ ဓာတ္ခြဲလူနာ အေရ အတြက္ ၃၂၀၇၈ ဦးအထိ ရွိလာခဲ့ၿပီဟု က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္တာဝန္ရွိသူတစ္ဉီးက ႐ုပ္သံသ တင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူနာ ၂၀ ဦး ထပ္မံေသဆုံးျခင္းေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ၌ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၄၅၂ ဦးအထိ ျမင့္တက္ လာခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဌာနေအာက္ရွိ က်န္းမာေရးၫႊန္ၾကားမွာဉီးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ နာစီမာဆူလ္တန္ညာက ေျပာသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္း ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတြင္း ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈ ၁၀၈၃၄ ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။ ေမလ ၂၁ ရက္တြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈ ၁၇၇၃ မႈမွာ အျမင့္ဆုံး ကူးစက္မႈႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက အေစာပိုင္းတြင္ ေၾကညာ ခဲ့သည္။

(ခုဆိုရင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဟာ ကမာၻ တစ္၀ွမ္း ကိုဗစ္ 19 ကူးစက္မႈစာရင္းမွာ အဆင့္ 25 ကို ေရာက္ရွိ လာၿပီျဖစ္ပါတယ္)

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတြင္း လူနာ ၂၉၆ ဦးကို ေဆး႐ုံမ်ား၊ ေဆးခန္း မ်ားမွ ဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ၌ ေရာဂါျပန္လည္သက္သာလာသူ အေရအတြက္မ်ာ ၆၄၈၆ ဉီး အထိ ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

Add a Comment

Your email address will not be published.

five × 5 =