စင္ကာပူ မွာ လစဥ္ လ်ွပ္စစ္ မီတာ မဖတ္သလို တစ္လျခား တစ္ခါ ခန္႕မွန္း တြက္ခ်က္ပံု စနစ္

စင္ကာပူ မွာ လစဥ္ လ်ွပ္စစ္ မီတာ မဖတ္သလို တစ္လျခား တစ္ခါ ခန္႕မွန္း တြက္ခ်က္ပံု စနစ္

စင္ကာပူမွာ လွ်ပ္စစ္မီတာ ဖတ္တာ ကို လစဥ္ မဖတ္ပါဘူး။ သူတို႔က တစ္လျခား ဖတ္ပါတယ္။ မဖတ္တဲ့ လကို ခန႔္မွန္းေျခနဲ႔ တြက္ခ်က္ ယူပါတယ္။ ဥပမာ ဇန္နဝါရီလမွာ မီတာ လာဖတ္ရင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ မီတာ မဖတ္ပါဘူး။ မတ္လမွာ မီတာ ျပန္လာဖတ္ပါတယ္။ ဧၿပီမွာ မီတာ မဖတ္ပါဘူး။

အဲဒီလိုမ်ိဳးမွာ မီတာ လာမဖတ္တဲ့ ဧၿပီ အတြက္ ဘယ္လို ခန႔္မွန္း တြက္ခ်က္သလဲ ဆိုရင္ မီတာလာဖတ္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္လ ျဖစ္တဲ့ ဇန္နဝါရီလနဲ႔ မတ္လက ကီလိုဝပ္ေတြကို ေပါင္းၿပီး တစ္ရက္စာ ကီလိုဝပ္ကို ထုတ္ပါတယ္။ အဲဒီ တစ္ရက္စာနဲ႔ ဧၿပီလက ရက္ေတြကို ေျမႇာက္ၿပီး ခန႔္မွန္းေျခနဲ႔ မီတာဖိုး တြက္ခ်က္ေပး ပါတယ္။ ခန႔္မွန္းေျခ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လိုတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို ပိုတာလည္း ရွိပါတယ္။ တကယ္ မီတာ လာဖတ္တဲ့ လမွာ လိုတာပိုတာေတြကို တစ္ခါတည္း တြက္ခ်က္ၿပီး မီတာစာ႐ြက္မွာ ထည့္ေပးထားတယ္။ လိုေနရင္ ထည့္ေပါင္းမယ္။ ပိုေနရင္ ျပန္ေလွ်ာ့ေပး တယ္။

အိမ္ေပါက္ေစ့က မီတာကို လတိုင္း လာမဖတ္ ရတဲ့အတြက္ ဝန္ထမ္းအင္အား သက္သာေစပါတယ္။ တခ်ိဳ႕မီတာေတြက လူကိုယ္တိုင္ လာဖတ္စရာ မလိုဘဲ အေဝးတစ္ေနရာကေန လွမ္းဖတ္လို႔ ရပါတယ္။ အဲဒီမီတာကို AMI Meter (Advanced Electricity Meter) လို႔ ေခၚပါတယ္။ အဲဒီမီတာမ်ိဳး တပ္ဆင္ ထားတဲ့ အိမ္ေတြကိုေတာ့ မီတာဖတ္တဲ့ သူ မလာပါဘူး။ စင္ကာပူမွာ မီတာပုံးေတြက အိမ္အျပင္မွာပဲ ထားပါတယ္။ အိမ္အထဲမွာ မရွိပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ မီတာ လာဖတ္သြားရင္လည္း သိတာလည္း ရွိသလို မသိလိုက္ တာလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။

အခုလို ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ ကာလမွာ အသြားအလာ ကန႔္သတ္ထားေတာ့ မီတာ လာမဖတ္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ မီတာျပန္ဖတ္မယ့္ အနီးဆုံးလက ဇူလိုင္လပါ။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔က ဘာလုပ္ေပးသလဲ ဆိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္ မီတာဖတ္ၿပီး သူတို႔ဆီကို ျပန္ပို႔ေပးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးထားပါတယ္။ မီတာ ဖတ္ ရမယ့္ ရက္ကိုလည္း မီတာစာ႐ြက္မွာ ေရးထားတဲ့ ရက္စြဲကေန ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ မီတာ ဖတ္ရမယ့္ ေန႔မွာ မီတာနံပါတ္ကို ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး သူတို႔ဆီ ျပန္ပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အကယ္လို႔ ကိုယ္တိုင္မီတာ မဖတ္ခ်င္ဘူး ဆိုရင္လည္း ေရွ႕မွာ ရွင္းျပခဲ့တဲ့အတိုင္း ခန႔္မွန္းေျခ နဲ႔ တြက္ခ်က္ၿပီး မီတာခ ေပးရပါမယ္။ လိုတာ ပိုတာကို တကယ္ မီတာ လာဖတ္ၿပီးတဲ့အခါမွ ရွင္းၾကတာေပါ့။

စင္ကာပူမွာေတာ့ အိမ္သုံးမီတာခကေတာ့ လက္ရွိ ကာလမွာ တစ္ကီလိုဝပ္ကို ၂၅ ျပားနီးပါးပါ။ ျမန္မာေငြနဲ႔ဆို ၂၅၀ က်ပ္ ပတ္ဝန္းက်င္ေပါ့။ ႏႈန္းထား တစ္မ်ိဳးတည္းထားၿပီး ေကာက္တာပါ။ ဘယ္ေလာက္ ကီလိုဝပ္ထိ သုံးရင္ ဘယ္ေလာက္ဆိုတဲ့ ပုံစံမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စင္ကာပူမွာက သုံးလမွာ တစ္ခါ မီတာခ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္း ပါတယ္။ စင္ကာပူရဲ႕ ၉၅% ေသာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈက ဂတ္စ္ကို အသုံးျပဳထားတာျဖစ္လို႔ ဂတ္စ္ဖိုး အတက္အက် ရွိရင္ ရွိသလို ေစ်းႏႈန္း အတက္အက် ရွိပါတယ္။ တျခား ကုန္က်စရိတ္ေတြ အတက္အက်ရွိရင္လည္း အဲဒါေတြကိုလည္း ထည့္တြက္ ပါတယ္။ သူတို႔က တိုင္းျပည္အတြက္ ျပည္သူ႔အတြက္ အရႈံးခံလုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ အျမတ္ရဖို႔ စီးပြါးေရး လုပ္ေနတာမ်ိဳးပါ။

စင္ကာပူရဲ႕ မီတာစာ႐ြက္မွာ သေဘာက်တာေလး တခုက ကိုယ့္အိမ္ ရဲ႕ လက္ရွိ မီးသုံးစြဲအားကို လအလိုက္ ျပထားတယ္။ အဲဒါနဲ႔အတူ ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ ပ်မ္းမွ် မီးသုံးစြဲအားနဲ႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံအဆင့္ ပ်မ္းမွ် မီးသုံးစြဲအားကို ဂရပ္ေလး ဆြဲၿပီး ျပထားေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္သုံး တာ အရမ္းမ်ားေနလား။ ပုံမွန္ပဲလား ဆိုတာကို အဲဒီဂရပ္ကို ၾကည့္တာနဲ႔ သိႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လမွာ ပိုသုံးၿပီး ဘယ္လမွာ အသုံး နည္းသလဲ ဆိုတာလည္း သိႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္ေတြကေတာ့ ၃၉၁ ကီလိုဝပ္ အထိ အမ်ားဆုံး သုံးထားခဲ့ဖူးတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပ်မ္းမွ်အသုံးက ၃၉၆ ကီလိုဝပ္ပါ။ စင္ကာပူႏိုင္ငံအဆင့္ ပ်မ္းမွ်အသုံးက ကီလို ၃၃၃ ပါ။ စင္ကာပူႏိုင္ငံအဆင့္ တြက္ခ်က္မႈမွာက တခ်ိဳ႕အိမ္ေတြက အဲကြန္း မသုံးၾကပါဘူး။ ေရပူစက္ မသုံးၾကပါဘူး။ ေရခဲေသတၱာ၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္၊ မိုက္ခ႐ိုေဝ့၊ တီဗြီစတဲ့ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြ မသုံးၾကတဲ့ အိမ္အခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ အဲဒီအိမ္ေတြရဲ႕ သုံးစြဲအားေတြကိုပါ ထည့္ၿပီး တြက္ခ်က္ထားလို႔ ပ်မ္းမွ်က နည္းေနတာမ်ိဳးပါ။

စင္ကာပူမွာက ဧၿပီလကေန ၾသဂုတ္လဟာ အပူဆုံးကာလေတြပါပဲ။ အဲဒီကာလမွာ ေရမ်ားမ်ား ခ်ိဳးျဖစ္သလိုလို အဲကြန္းလည္း အခ်ိန္ၾကာၾကာ ဖြင့္ၾကပါတယ္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ လူေတြ အျပင္မထြက္ရ… ႐ုံးမသြားရ… ကေလးေတြ ေက်ာင္းမပို႔ရတဲ့ ကာလက ဧၿပီနဲ႔ ေမလ ၂ လ ျဖစ္ေနေတာ့လည္း အိမ္တိုင္း လိုလို မီတာခနဲ႔ ေရဖိုးေတြ ပိုကုန္က်မွာ အေသအခ်ာပါပဲေလ။

Khun July (May 2020)

Add a Comment

Your email address will not be published.

17 − 9 =