ေလးစား ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ဘုန္းဘုန္းႀကီး အရွင္ေဆကိႏၵ ရဲ႕ ေမတၱာေတြ ထပ္ျမင္ ရပါၿပီ

ေလးစား ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ဘုန္းဘုန္းႀကီး အရွင္ေဆကိႏၵ ရဲ႕ ေမတၱာေတြ ထပ္ျမင္ ရပါၿပီ

ယေန႔ ( ၂၄-၅-၂၀၂၀) တြင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ေဆကိႏၵမွ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံၿပီး ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာေသာ

ဖိနပ္ မပါ ၊ အဝတ္ ပို မပါ ဘားမွ မပါေသာ ဘုန္းဘုန္းသားသမီး မ်ားအတြက္ ပစၥည္းအားလုံး အသစ္မ်ားလႉရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

လိုအပ္ရင္ လိုအပ္ သလို လုပ္ေဆာင္ေပး တတ္တဲ့ ဘုန္းဘုန္း အရွင္ေဆကိႏၵရဲ႕ ေမတၱာေတြကို အတိုင္းသား ျမင္ေနရပါတယ္….

ဆရာေတာ္ႀကီး အသက္ရွည္ က်န္းမာၿပီး သာသနာ့ဝန္ ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္

Credit Myanmar News Network