မိတ္ေဆြမ်ား အားလုံး အတြက္ (၂၀၂၀) ေမလ ေဆာင္ ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္ (၁) ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြမ်ား အားလုံး အတြက္ ၂၀၂၀ ေမလ ေဆာင္ ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္ (၁) ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြမ်ား အားလုံး အတြက္ ၂၀၂၀ ေမလ ေဆာင္ ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္ (၁) ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အကြၽႏ္ုပ္၏ ဣဌသေဘာေ ဆာင္သည့္ ေကာင္းေသာေဟာ ခ်က္မ်ား မွန္ကန္၍ ၊ အနိဌသေဘာေဆာင္သည့္ မေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားပါေစသတည္း။ …. ။မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္တကြ တစ္မိသားစုလုံး ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး ၊ ကမာၻသူ ကမာၻသား မ်ားအားလုံး ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ကပ္ေရာဂါရန္ မွ အျမန္ဆုံး ကင္းေဝးၾကပါေစ …။

မိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ိဳး မ်ားကို အစဥ္ လိုလားေသာ မင္းသိမ္းခိုင္ (ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 3 =