ႏိုင္ငံျခား ကားထဲက အတိုင္း ေသနတ္ေအာက္ ဆိုက္ (၃)ခ်က္ ေဖာက္ လိုက္တာ (၃) ဦးဒဏ္ရၿပီး (၁)ဦးေသးဆုံးမႈျဖစ္ပြား

ႏိုင္ငံျခား ကားထဲက အတိုင္း ေသနတ္ေအာက္ ဆိုက္ (၃)ခ်က္ ေဖာက္ လိုက္တာ (၃) ဦးဒဏ္ရၿပီး (၁)ဦးေသးဆုံးမႈျဖစ္ပြား

ျဖစ္ တတ္ ပါတယ္ … ေျခာက္လွန႔္ၿပီး ေသနတ္ေအာက္ဆိုက္(၃)ခ်က္ ေဖာက္လိုက္တာ (၁) ဦးေသ (၃)ဦးဒဏ္ရာရသြား လို႔တဲ့ ျမဝတီၿမိဳ႕၊အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ ပတၱျမားဓါတ္ဆီဆိုင္လမ္းၾကား စိုက္ပ်ိဴးေရးဇုန္ အနီး ယေန႔ နံနက္ ၂နာရီအခ်ိန္ ဦးေအးသန္း တိုက္ခန္းအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။

ဦးေအးသန္းတိုက္ခန္း အတြင္း ေနထိုင္သည့္ တိုက္ခန္းဌားေနသူ ခ်င္း ရန္ျဖစ္ စကားမ်ားၾကရာ ထိန္းမႏိုင္ၾကေတာ့သျဖင့္ နီစပ္ရာ လက္နက္ကိုင္ တစ္ဦး ေရာက္ရွိလာၿပီ ေသနတ္ျဖင့္ သုံးခ်က္ေျခာက္ လွန႔္ပစ္ခဲ့ရာ အနီးအနာရန္ျဖစ္ေနၾကသည့္ တ႐ုတ္(၁)ဦးေသဆုံး သြားၿပီး(၃)ဦးဒဏ္ရာရရွိသြားေၾကာင္း ကနဦးသိရွိရပါသည္။

Credit ၂၄.၅.၂၀၂၀ သတင္းဓါတ္ပုံ-ဘီဝမ္း