ဆရာေတာ္ႀကီး မိန႔္ၾကား တဲ့ အိမ္ေျမႇာင္ စုတ္ထိုး ရ တဲ့ အေၾကာင္း အရင္း

ဆရာေတာ္ႀကီး မိန႔္ၾကား တဲ့ အိမ္ေျမႇာင္ စုတ္ထိုး ရ တဲ့ အေၾကာင္း အရင္း

အိမ္ရွိလွ်င္ အိမ္ေျမႇာင္ ဆိုတာ ရွိတတ္ စၿမဲ။ သူ႔ စုတ္ထိုးသံ ၾကားရတတ္စၿမဲ။ အိမ္ေျမႇာင္စုတ္ထိုးသံ ကို လူေတြက အတိတ္ေကာက္ၾကေလ့ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ အိမ္ေျမႇာင္စုတ္ထိုးသလဲ ဆိုေတာ့ အိမ္ေျမႇာင္ စုတ္ထိုးျခင္းဟာ နတ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ေနတတ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ရွင္းျပထားပါတယ္။

မိဘနဲ႔ သားသမီး၊ ဆရာ နဲ႔ တပည့္၊ လင္နဲ႔မယား ဆက္ဆံေရးမွာ လိုက္ေလ်ာမႈ မရွိခဲ့လွ်င္ တက်က္က်က္ျဖစ္ၿပီး က်က္သေရမဂၤလာလည္း ပ်က္တတ္တယ္ ဆိုပါတယ္။

ကိုယ္ေစာင့္နတ္ အိမ္ေစာင့္နတ္ေတြ နားမခံသာ။ ကံထိန္းနတ္ ဥစၥာေစာင့္နတ္ေတြ လည္း နားမခံသာ။ နတ္တို႔ နားမခံသာလို႔ေရွာင္သြားမည္။ သို႔မဟုတ္ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမည္ ဆိုပါက အဲဒီအိမ္ စီးပြားမတတ္ ေနသမွ် လူစိတ္မေအးရ။

သားတို႔ သမီးတို႔ လူေတြအေပၚ လူအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရွိသလို နတ္ေတြအေပၚ နတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လည္း ရွိေသး။ လူလူခ်င္း အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ လူမင္းကိုေတာ့ ေလာကနတ္ ေခၚရတယ္။ လူ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ နတ္မင္းမ်ားကိုေတာ့ သမၼဳတိနတ္ ေခၚရတယ္။

ေလာကသုံးပါး ေရွ႕ေဆာင္ လမ္းျပေတာ္မူတဲ့ ဘုရားရွင္ ကိုေတာ့ “ဝိသုဒၶိနတ္” ေခၚရတယ္။ အဲဒီ သမၼဳတိနတ္မ်ိဳးထဲမွာ “ကိုယ္ေစာင့္နတ္” က ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမင္းနဲ႔ တူတယ္။ “အိမ္ေစာင့္နတ္” က အိမ္ေထာင္ဦးစီး မိဘမ်ား နဲ႔ တူတယ္။

ကံထိန္းနတ္က အလုပ္ရွင္နဲ႔ တူတယ္။ ဥစၥာေစာင့္နတ္က ထိုအလုပ္ရွင္ ရဲ႕ ဇနီးနဲ႔ တူတယ္။

သားတို႔ သမီးတို႔က လုပ္သားေတြ နဲ႔ တူတယ္။ သူတို႔ကူမွ စီးပြားတက္တာ သူတို႔ကူလွ်င္ စီးပြားက်ေစဦးေတာ့ ေခြးက် မက်တတ္။ သူတို႔ကို ယုံလည္း ယုံမယ္ ႐ိုေသလည္း ႐ိုေသမယ္ ဆိုလွ်င္ သူတို႔ေပ်ာ္ေလရဲ႕။

သူတို႔ ေပ်ာ္လို႔ သားတို႔အေပၚေစတနာ သက္ေရာက္ လာလွ်င္ စီးပြားေရး အဆင္ေျပ အိမ္ေထာင္ေရးအေျခလွ လူမႈေရးေတြမွာ မ်က္ႏွာပန္းလွေရာ။

အဲ့ သူတို႔ေႏွာက္ယွက္ လွ်င္ေတာ့ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းပဲ။ သားတို႔ သမီးတို႔ အိမ္တစ္အိမ္မွာ ညေန ေနဝင္ခါနီးကြဲ႕။ မီးဖိုေခ်ာင္ စီးပြားသိုေလွာင္ရာ အရပ္တို႔က အိမ္ေျမႇာင္စုတ္ထိုးသံၾကားလွ်င္ အဲ့ဒါ သူတို႔က သားတို႔အတြက္ စားသုံးဖို႔ ပစၥည္းလာထားတာတဲ့။

သင့္အိမ္ကို လာဘ္တိတ္ျခင္း နဲ႔ ဘုန္းကံနိမ့္ျခင္း ကင္းေဝးေအာင္ ဒါေတြကို ေရွာင္ပါ။

အခ်ိဳ႕အိမ္ ဆန္အိုး ဆန္မေလွ်ာ့၊ ဆီအိုး ဆီမေလွ်ာ့ ျဖစ္တတ္ တယ္။ နေမာ္နမဲ့မို႔ မသိၾကတာ။ တစ္ခါတစ္ရံသူ ထားသလို ကိုယ္ထားသလိုလိုနဲ႔ ေငြမ်ားလည္း ရတတ္တယ္။

အမွတ္မထင္ ေ႐ႊစ ေက်ာက္မ်က္ စေလးမ်ားလည္း ေကာက္ရေစတတ္တယ္။ နတ္မတယ္ ဆိုတာ နားကင္းႀကီးနဲ႔ ေရာ့ အင့္ မ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။

အိမ္ေရွ႕ခန္းက စုတ္ထိုးလွ်င္ မင္းမႈစိုးမႈမ်ား နဲ႔ စကားမ်ား တတ္သတဲ့။ အိမ္လယ္ခန္းက စုတ္ထိုးလွ်င္ သားကိစၥ သမီးကိစၥ စကားေျပာရတတ္သတဲ့။ အိပ္ခန္းထဲက စုတ္ထိုးလွ်င္ေတာ့ လင္မယားခ်င္းရန္ျဖစ္ၾကကေရာ။

အိမ္ေျမႇာင္ ဆိုတာ ဈာန္ကြက္ (ကသိုဏ္းကြက္) ဝင္ေနတဲ့ မ်က္လုံးရွင္ဆိုေတာ့ သူ႔(နတ္)လာတာ ျမင္ရသိရသတဲ့။

ဒါေၾကာင့္ အိမ္ေျမႇာင္ စုတ္ထိုးသံဆိုတာ လူႏွင့္ နတ္တို႔ရဲ႕ဆက္သြယ္ေရး အခ်က္ျပသေကၤတ သဖြယ္လည္း ရွိပါတယ္။

လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ ဆိုတာလည္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေနတာမို႔ လူတို႔ဘက္က ေကာင္းေအာင္ေနျပဖို႔ အေရးႀကီး တယ္လို႔ ဆိုလွပါတယ္။

crd : khitalin

Add a Comment

Your email address will not be published.