ဥပုသ္သည္ မ်ား ကြမ္း၊ ေဆးလိပ္ သုံးသင့္ မသင့္ ႏွင့္ ဥပုသ္ ညႇိဳးေစေသာ အစား အစာမ်ား

ဥပုသ္သည္မ်ား ကြမ္း ၊ ေဆးလိပ္ သုံးသင့္ မသုံးသင့္ ျပႆနာ

ဒီေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖ၏ ဇစ္ျမစ္ကား ဝိကာလေဘာဇနာ သိကၡာပုဒ္ ကို အေျခခံၿပီး ေပၚထြက္လာျခင္းပါ …ဥပုသ္သီလထဲမွာ ❝ ဝိကာလေဘာဇနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ ❞ ဟု ဆို၍ ေဆာက္တည္ရ၏ …

အဓိပၺါယ္မွာ -ေန႔လြဲ ညစာ စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ ပါ၏ ဟူ၍ ျဖစ္သည္ …

ဝိကာလ – ေန႔လြဲမြန္းလြဲေသာ အခါ ၊ေဘာဇနာ – စားျခင္းရဟန္း သာမေဏတို႔ ခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္တို႔ကို စားေသာက္ေကာင္းသည့္ အခ်ိန္အခါကို ကာလ ဟုေခၚသည္ …

ထိုကာလကား အ႐ုဏ္တက္ၿပီးခ်ိန္မွ စ၍ မြန္းတည့္ ၁၂နာရီအထိ ျဖစ္သည္ …ဝိကာလ ဆိုသည္မွာ -ထိုကာလ မဟုတ္ေသာ ထိုကာလမွကင္းေသာ အခ်ိန္ျဖစ္၏ …

ထိုအခ်ိန္ကို ေနလြဲခ်ိန္ ၊ မြန္းလြဲခ်ိန္ဟု ေခၚသည္ …ထိုအခ်ိန္အတြင္း၌ -အေဖ်ာ္ရည္ ၊ ေဆး ၊ စတုမဓုစသည့္တို႔မွ တစ္ပါး ထမင္း ၊ ဟင္းလ်ာ၊ ကြမ္းေဆး ၊ လက္ဖက္ သစ္သီးစေသာ ခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္တို႔ကို မစားရပါ …စားလွ်င္ ဝိကာလေဘာဇန သိကၡာပုဒ္ ပ်က္၏ …

{ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဆြမ္းပြဲ၌ပါေသာ စားဖြယ္မ်ားကို ေဘာဇဥ္ဟုေခၚ၍ အခ်ိဳပြဲ၌ ပါေသာ စားဖြယ္မ်ားကို ခဲဖြယ္ ဟုေခၚသည္ }

ဤသိကၡာပုဒ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကာလိက ( ၄ ) မ်ိဳးကို သိထား သင့္၏ …ကာလိကဆိုသည္မွာ -မိမိတို႔ ကာလအပိုင္းအျခား အလိုက္ စားေသာက္ရေသာ စားဖြယ္ခဲဖြယ္မ်ားျဖစ္သည္ …

ထိုကာလိကသည္ -၁။ ယာဝကာလိကမွာ -အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္မွ စ၍ မြန္းတည့္ခ်ိန္အထိ ကာလအတြင္း၌ စားရသည့္ စားဖြယ္ ၊ ခဲဖြယ္မ်ားျဖစ္၏ …

ဟင္းခ်က္၍ စားရေကာင္းေသာ မုန္လာဥ ၊ မွ်စ္ စေသာ အျမစ္ခဲဖြယ္ပိႏၷဲသီး ၊ ထန္းသီး အုန္းသီး ၊ သရက္သီးစေသာ အသီးခဲဖြယ္ ၊ မုန႔္ခဲဖြယ္မ်ားႏွင့္ ႏို႔ရည္ ႏို႔ဓမ္းစေသာ အာဟာရမ်ားျဖစ္သည္ …

ဤသိကၡာပုဒ္ ေဆာက္တည္ထားသူသည္ ေဖာ္ျပပါ ယာဝကာလိက စားဖြယ္မ်ားကို မြန္းမတည့္မီ အခ်ိန္အတြင္း၌သာ စားေကာင္း၏ … မြန္းလြဲခ်ိန္တြင္ စားလွ်င္ ဤ သိကၡာပုဒ္ ပ်က္သည္ …မြန္းတည့္ခ်ိန္ရသည္တိတိအခ်ိန္ကား ကာလအတြင္းပါဝင္၏ …

၂။ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို ယာမကာလိကဟု ေခၚ၏ …ည၏ ေနာက္ဆုံးယံ ( မိုးေသာက္ယံ ) အထိ ေသာက္ထိုက္ေသာေၾကာင့္ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို ယာမကာလိကဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္ …

နံနက္ပိုင္းမွ ( ဝါ ) မြန္းတည့္ၿပီးေနာက္ အ႐ုဏ္မတက္မီ မိုးေသာက္ယံအတြင္း၌သာ ေသာက္ေကာင္းသည္ဟု ဆိုလို၏ …ေသာက္ေကာင္းသည့္ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားမွာ –

၁။ သေျပသီး ေဖ်ာ္ရည္

၂။ သရက္သီး ေဖ်ာ္ရည္

၃။ သပ်စ္သီး ေဖ်ာ္ရည္

၄။ ဖက္သက္သီး ေဖ်ာ္ရည္

၅။ သစ္မည္စည္သီး ေဖ်ာ္ရည္

၆။ ေတာငွက္ေပ်ာသီး ေဖ်ာ္ရည္

၇။ အိမ္ငွက္ေပ်ာသီး ေဖ်ာ္ရည္

၈။ ၾကာစြယ္ေဖ်ာ္ရည္ ဟူ၍ ရွစ္မ်ိဳးျပထား၏ …

ထို႔ျပင္ မန္က်ည္း ေဖ်ာ္ရည္၊ ဆီး ေဖ်ာ္ရည္ေရွာက္ေဖ်ာ္ရည္ စသည္တို႔ကိုလည္း အႏုေလာမ { အေဖ်ာ္ရွစ္မ်ိဳးအားေလ်ာ္ေသာ အတူတူျဖစ္သာ } ေဖ်ာ္ရည္အျဖစ္ ေသာက္ေကာင္းသည္ဟု မိန႔္ဆိုထား၏ …

ခုဒၵသိကၡာ အ႒ကထာ၌ – ထန္း ၊ အုန္း ၊ ပိႏၷဲစေသာ အသီးႀကီး ကိုးလုံးစပါးမ်ိဳးတို႔မွျဖစ္ေသာ အသီးရည္တို႔မွ တစ္ပါး က်န္အသီးတို႔မွ ျဖစ္ေသာ

အသီးရည္ဟူ သမွ် သစ္မည္စည္ပြင့္ရည္မွ တစ္ပါး အပြင့္ရည္ ဟူသမွ် ဟင္းခ်က္စားႏိုင္ေသာ ယာဝကာလိကအ႐ြက္ရည္ ဟူသမွ်သည္ ယာမကာလိကျဖစ္၏ဟု ဖြင့္ဆိုထား၏ …

ယာမကာလိကျဖစ္သည့္ အသီး အပြင့္ ၊ အ႐ြတ္တို႔ကို ေဖ်ာ္ရည္လုပ္သည့္အခါ ေရေအး ေရစိမ္းျဖင့္ နယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္းေနပူလွန္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ႏိုင္၏ …

မီးျဖင့္ကား မခ်က္ေကာင္းလိေမၼာ္သီး စသည္တို႔ကို မီးျဖင့္ခ်က္၍ ေဖ်ာ္ရည္လုပ္ထားလွ်င္ အမႈန႔္မပါေသာ္လည္း ယာမကာလိကမဟုတ္ယာဝကာလိကသာျဖစ္၏ …

သို႔ျဖစ္၍ ယခုအခါ ႏိုင္ငံျခားမွ မီးျဖင့္ခ်က္၍ ၾကာရွည္ခံေအာင္လုပ္ထားသည့္ လိေမၼာ္ေဖ်ာ္ရည္ စသည္တို႔ကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ယာမကာလိကအျဖစ္ျဖင့္ သုံးေဆာင္ေတာ္မမူၾကပါ …

ဝိကာလေဘာဇနာသိကၡာပုဒ္ကို ေစာင့္ထိန္းထားေသာ ဥပုသ္သည္မ်ားသည္ အေသအခ်ာ စိစစ္၍ အဖတ္အမႈန႔္ မပါသည့္ မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္ ၊ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္တို႔ကို ညဥ့္၏ ေနာက္ဆုံးယံ အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္အထိ ေသာက္ေကာင္း၏ …

သို႔ရာတြင္ မြန္းလြဲခ်ိန္၌မူ အေၾကာင္းမဲ့ သက္သက္မေသာက္ေကာင္း …မြတ္သိပ္ဆာေလာင္ေနမွသာ အဆာေျပ ေသာက္ေကာင္း၏ …

၃။ သတၳာဟကာလိက ဆိုသည္မွာ -ရဟန္းေတာ္မ်ား အကပ္ခံၿပီး ခုနစ္ရက္ထားၿပီး ခုနစ္ရက္အတြင္း အခ်ိန္မေ႐ြး ဘုဥ္းေပးေကာင္းသည့္ ေထာပတ္ ၊ ဆီဦး၊ ႏွမ္းဆီစေသာ ဆီ ၊ ပ်ားရည္ ၊ တင္လဲ{ သၾကား ၊ သကာ ၊ ထန္းလ်က္ } တို႔ျဖစ္သည္ …

ထိုအရာမ်ားကို ေဆးဟုလည္း ေခၚသည္ …ထို႔ေၾကာင့္ …ဥပုသ္သည္မ်ားသည္ အားနည္းေသာ ေရာဂါ၊အေသြးအသားနည္းသည့္ { ပိန္ေျခာက္ } ေရာဂါႏွင့္ ေလနာေရာဂါ စသည္တို႔ ရွိလွ်င္ မြန္းလြဲခ်ိန္တြင္ ေဆးအျဖစ္ စားေကာင္း၏ …

မြတ္သိပ္ဆာေလာင္႐ုံ သက္သက္မွ်ျဖင့္ မစားေကာင္းေခ် …သို႔ရာတြင္ မဟာဝါပါဠိေတာ္၌ အနာေရာဂါရွိသူ အတြက္ ႀကံသကာ ၊ ထန္းလ်က္အခဲကိုလည္း ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏ဟု မိန႔္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ …

ႀကံရည္ ၊ ထန္းလ်က္ရည္တို႔ကို ဆာေလာင္မြတ္သိပ္လွ်င္ ေသာက္ေကာင္း၏ …

၄။ ယာဝဇီဝကကား -တစ္သက္ပတ္လုံး အခ်ိန္မေ႐ြး သုံးစားေကာင္းေသာ ဆား ၊ ခ်င္း { ဂ်င္း } ၊ ဆိတ္ဖူ၊ၾကက္သြန္ျဖဴ ၊ လင္းေလစေသာ အျမစ္အေခါက္အဥမ်ား ျဖစ္သည္ …

အထူးသျဖင့္ ထမင္း ဟင္းအစာအျဖစ္ျဖင့္ သုံးစြဲေလ့မရွိေသာ { ယာမ ကာလိက သတၳာဟကာလိကတို႔တြင္လည္း မပါဝင္ေသာ }

မန္က်ည္း႐ြတ္ အၾကမ္း၊ ကင္ပြန္း႐ြတ္ အၾကမ္း စေသာ အ႐ြက္ ၊ အျမစ္ ၊ အေခါက္ ၊ အဥတို႔ျဖစ္သည္ …ဆား ၊ခ်င္း နႏြင္း စသည္တို႔မွာ ဟင္းလ်ာမ်ားတြင္ ထည့္ခတ္ၾကေသာ္လည္း ဟင္း၏ အဆာမွ်သာျဖစ္၏ …အထည္ကိုယ္ ပဓာနမဟုတ္ၾက …

ထိုကဲ့သို႔ ခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္အရာဝယ္ ပဓာန အျဖစ္ျဖင့္ မသုံးစြဲရေသာ ဆား ၊ ခ်င္း ၊ င႐ုတ္ ၊ ၾကက္သြန္တို႔မွာ ယာဝဇီဝကတို႔သာ ျဖစ္ၾက၏ …

ထိုယာဝဇီဝကတို႔ကို အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္လည္း မစားေကာင္း …ဆာေလာင္သျဖင့္ အဆာေျပ႐ုံလည္း မစားေကာင္း …တစ္စုံတစ္ရာေရာဂါရွိပါမွ ေဆးအျဖစ္ျဖင့္သာ စားေကာင္း၏ …

ယခုေခတ္ေပၚ ညခ်င္း {ဂ်င္း } သုပ္မ်ားကား ၾကက္သြန္ ၊ ဆီ ၊ ဆား ၊ ခ်င္းမ်ားကို တစ္ ခုစီၾကည့္လွ်င္ …သတၱာဟာကာလိကႏွင့္ ယာဝဇီဝကတို႔ခ်ည္းသာ ျဖစ္၍ မြန္းလြဲခ်ိန္တြင္ စားေကာင္း၏ဟု ထင္ဖြယ္ရွိ၏ …

သို႔ေသာ္ ခ်င္းကို ပင္ကိုယ္အၾကမ္းတိုင္းမဟုတ္ဘဲ စားေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ကာ လက္သုတ္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ စီမံထားသျဖင့္ ယာဝကာလိက ခဲဖြယ္တြင္ ပါဝင္ေနၿပီ ျဖစ္၍ မစားေကာင္းဟု ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ယူဆၾက၏ …

ယာဝကာလိက မဟုတ္ဟု ျငင္းေစကာမူ ထိုဂ်င္းသုပ္ေၾကာင့္ ကင္းေပ်ာက္မည့္ေရာဂါရွိမွ စားေကာင္း၏ …အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ေစမြတ္သိပ္ဆာေလာင္၍ ျဖစ္ေစစားလွ်င္ ဝိကာလေဘာဇနာ သိကၡာပုဒ္ခ်ိဳ႕၏ …

ထိုေၾကာင့္ ဥပုသ္သည္မ်ား အေနျဖင့္ ဆာေလာင္ျခင္း ၊ မက်န္းမာျခင္း ၊ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ေဖ်ာ္ရည္ ၊ စတုမဓု ၊ ထန္းလ်က္သၾကား ၊ ခ်င္းသုပ္ ၊ ကြမ္း ၊ ေဆးစသည္တို႔ကို စားေသာက္လွ်င္ ဤသိကၡာပုဒ္ညႇိဳး၏ …

သစ္ပင္ညႇိဳးလွ်င္ အသီးနည္း သကဲ့သို႔ ဥပုသ္ညႇိဳးလွ်င္ အက်ိဳးရနည္းမည္ ျဖစ္ေပသည္ …ရဟန္းေတာ္မ်ား ကြမ္းစားျခင္းသည္ အာပတ္ မသင့္ဟု မွတ္ပါ …

သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ကားေနလြဲေသာ အခါ၌ သုံးေဆာင္ေလ့ မရွိသည္ကို မွတ္သားဖူးပါသည္ …ထို႔သို႔မသုံးေဆာင္းျခင္းသည္လည္း ဝိနည္းကို အလြန္ေလးစားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္ …

စားသုံးေနေသာ ဆရာေတာ္မ်ားကိုလည္း အာပတ္သင့္သည္ဟု မမွတ္ယူသင့္ေပ …

❝ အႏုဇာနာမိ ဘိကၡေဝ ဓူမနတၱံ ၊ ဘိကၡေဝ ❞ရဟန္းတို႔ဓူမနတၱံ – အခိုးလိပ္ကို – ဝါ – ေဆးလိပ္ကိုအႏုဇာနာမိ – ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏ ဟူ၍ ေနမေကာင္းေသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးအား ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ ေပးသည္ကို

မဟာဝါပါဠိေတာ္တြင္ မွတ္သားဖူးပါသည္ …ေနမေကာင္းေသာ အခါ ေဆးလိပ္ ေသာက္ခြင့္ ရွိပါသည္ …က်န္းမာေနေသာ အခါမ်ားတြင္ကား မေသာက္သင့္ဟု မွတ္ယူရပါမည္ …

အာပတ္သင့္မည္ဆိုပါက ဒုကၠဋ္ အာပတ္ သင့္ပါသည္ …ဒုကၠဋ္ အာပတ္သည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အာပတ္ျဖစ္ပါသည္ ေဒသနာၾကားပါက ေပ်ာက္ေလသည္ …

ထိုအဆိုမ်ားကား ဝိကာလေဘာဇနာ သိကၡာပုဒ္ေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္၏ …ထို႔ေၾကာင့္ …ဥပုသ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုသိကၡာပုဒ္ကို အေျခခံ၍ မွတ္သားသင့္လွ၏ …

က်န္းမာေရးေၾကာင့္ဟု ဆိုပါလွ်င္ သုံးစြဲေကာင္းပါ၏ …က်န္းမာေရး ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါလွ်င္ မမွီဝဲ မသုံးစြဲပါလွ်င္ ပို၍ေကာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း …

ထိုထက္ အရသာရွိ လွေသာ ထမင္း ဟင္းလ်ာမ်ားကိုပင္ မစားသုံး ဘဲေနရသည္ျဖစ္ေၾကာင္း …က်န္းမာေရးေၾကာင့္ မဟုတ္ပါလွ်င္ ေဆးလိပ္ ၊ ကြမ္းမ်ားကို မသုံးစြဲဘဲေနပါက ပို၍ေကာင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုက္ပါသည္ …

ဝိနည္းဆိုသည္မွာ -အလြန္က်ယ္ျပန႔္ အလြန္ႏူးညံ့လွေသာေၾကာင့္ မိမိခံယူထားေသာ သိကၡာပုဒ္ စင္ၾကယ္လိုပါက သံသယျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္အရာကိုမွ မမွီဝဲေစလိုပါ …ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး

သက္ရွည္ က်န္းမာ စိတ္ခ်မ္းသာ၍ ေကာင္းက်ိဳးလိုရာဆႏၵမ်ားတစ္လုံးတစ္ဝတည္း ျပည့္ဝၾကပါေစ … အရွင္ဝိမလဝံသ ( နာလႏၵာတကၠသိုလ္ )

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × three =